Учители по чужд език

УЧЕБНАТА  2019-2020  ГОДИНА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ани Рупова – учител

Антоанета Мирчева – старши учител

Вергиния Данаилова – учител

Емилия Попова – учител

Диана Петрова – старши учител

Надежда Иванова – старши учител

Мая Киткова – учител

ИСПАНСКИ ЕЗИК

Калинка Йорданова – старши учител

Людмила Влахова-учител

НЕМСКИ ЕЗИК

Златка Гергинова – учител

Катина Димитрова – учител

Румяна Войнова – главен учител

ФРЕНСКИ ЕЗИК

Диана Шекерлийска – старши учител