4.Реформата

ЗА РЕФОРМАТА

Учебни програми по чужд език

Ниво А1 в края на 10 клас, ако обучението по ЧЕ е започнало в 9 клас – утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и влизат в сила от учебната 2018-2019 година – тук

Ниво А2  в края на 10 клас, ако обучението по ЧЕ  започва в осми клас и продължава в девети и десети клас – утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г. и влизат в сила от учебната 2017-2018 година – тук 

Ниво В1.1  в края на десети клас, учебна програма за 8 клас интензивно /очаква се в края на 10 клас да имат ниво В1/, приложима за  осми и девети клас разширено изучаване  / като обучението в 10 клас допълва компетентностите  за ниво В1.1/ – утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г. и влизат в сила от учебната 2017-2018 година – тук

Ниво В1, за девети и десети клас, които след 8 клас с интензивно изучаване в края на десети трябва да постигнат  ниво В1 – Програмата е приложима за ученици в 11 и 12 клас, които са по учебен план за разширено изучаване на езика – утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и влизат в сила от учебната 2018-2019 година – тук

Наредба 5 от 30 ноември 2015 г., в сила от 8 декември 2015 г. за общообразователната подготовка  – тук 

НИВА НА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ ЕТАПИ И СТЕПЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА – средна степен на образование

А. Първи гимназиален етап – тук

Б. Втори гимназиален етап – тук

 

 

 

 

 


%d блогъра харесват това: