еTwinning

Учител от НХГ бе отличен с национален знак за качество

Качество

Националното звено за координация на eTwinning проектите на Европейската комисия високо оцени проекта на НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Благоевград, проведен през учебната 2017-2018 г. с училище от Естония на тема „Така живеем ние в Европа“.

Румяна Войнова, която е ръководител на проекта и главен учител по немски език в гимназията, получи Национален знак за качество, който се връчва на учители с отлични eTwinning проекти. Присъждането на наградата показва, че проектът е достигнал определено ниво от националния и европейския стандарт.

Sertifikat,Schueler

Националният знак за качество, получен от Румяна Войнова, се съпътства и от ученически знак за качество за най-активните членове от екипа. Присъдената награда доказва, че темата на проекта е значима, използвани са разнообразни педагогически методи, а учениците са активни участници в проекта, взаимодействали са отлично със своите партньори от Естония, използвайки различни методи и eTwinning инструменти.

В оценката на Националното звено за координация се казва: „Учителите са изпробвали разнообразни педагогически методи с учениците си по време на проекта. Проектът включва усъвършенстване на учебния план с включването на международна екипна работа в уроците по немски език. Изпълнените методи за обучение са ясно идентифицируеми: сравнителна работа, решаване на проблеми и съвместно създаване като публикации в електронен вестник.”

Освен конкретно признание за високото ниво на eTwinning дейностите на ученическия екип, с ръководител Румяна Войнова, присъдената награда е и публично утвърждаване на поетия от НХГ ангажимент за качество и откритост на европейското сътрудничество. Подобен род инициативи поощрява учениците да продължават да участват и да работят в дейности за международно сътрудничество с увереността, че техните усилия са признати.

Ръководството на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград поздрави Румяна Войнова и нейните ученици за получената на 01.10.2018 награда.

V_Struma

´вестник Струма, септември 2018 г.

 

 

 

 

 

 

Методическо обединение „Чужди езици“ в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград

 

 

Goethe

ПОКАНА КЪМ ЦЕНИТЕЛИТЕ НА ВИСОКО СТОЙНОСТНА ЛИРИКА,

ДАЛА ОСНОВА НА ВЕЛИКОЛЕПНИ ПЕСНИ

 

Гьоте „Нова любов, нов живот“ – тук

7 Gedichte über Sehnsucht von Goethe – тук

Петер Шрайер – Копнеж – Бетовен – тук

Светли и вдъхновяващи мисли на един светъл ум – Гьоте – тук

БНР – Великите европейци – Гьоте, първа част – тук

БНР – Великите европейци – Гьоте , втора част – тук

БНР – Великите европейци – Гьоте, трета част – тук