1. Модули – 11 и 12 клас

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ПОСТИГАНЕ НА НИВО В2 ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

(по типов учебен план за интензивно и разширено изучаване на езика)

profil-B2-NE

Избираеми модули:

1. Учебен театър
2. Преводаческа работилница
3. Екскурзоводство
4. Официална кореспонденция
5. Аз и света – гражданско образование, самоуправление, екология
6. Различни, но близки
7. Езикът в песента
8. Чужд език за професионални цели
9. Работа върху автентични текстове – художествени, публицистични, научно-популярни, специализирани и други 10. Дискусионно студио

Модул „Устно общуване“  – 11 клас – 36 часа,  12 клас – 31 часа

Тема „Човекът в съвременния свят“ – 11 клас

 1. Държава и институции. Социални ангажименти на държавата. /2 часа/
 2. Гражданско общество – правителствени и неправителствени организации. Доброволчество /3 часа/

Тема „Човек и наука“ – 11 клас

 1. Овладяване на космоса – реалност и фантастика /3 часа/
 2. Социални и обществени науки – постижения и перспективи /5 часа/

Тема „Медии и информация“ – 12 клас

 1. Езикът на медиите /4 часа/
 2. Силата на словото /2 часа/

Тема „Личност и общество“ – 12 клас

 1. Идентичност и ценности /3 часа/
 2. Историческа памет и приемственост /2 часа/

 

Модул „Писмено общуване“ – 11 клас /36  часа/, 12 клас / 31 часа/

Тематична област „Човекът в съвременния свят“ – 11 клас

 1. Държава и институции. Социални ангажименти на държавата. /2 часа/
 2. Гражданско общество – правителствени и неправителствени организации. Доброволчество /3 часа/

Тематична област „Човек и наука“ – 11 клас

 1. Овладяване на космоса – реалност и фантастика /2 часа/
 2. Социални и обществени науки – постижения и перспективи /5 часа/

Тематична област „Медии и информация“ – 12 клас

 1. Езикът на медиите / 4 часа/
 2. Силата на словото /1 час/

Тематична област „Личност и общество“

 1. Идентичност и ценности /3 часа/
 2. Историческа памет и приемственост / 2 часа/

Модул „Езикът чрез литературата“ – 11 клас /36 часа/, 12 клас /31 часа/

Тематична област „Епохи в немскоезичната литература“ /кратък преглед/ – 11 клас

 1. Просвещение /3 часа/
 2. Буря и устрем /3 часа/
 3. Класика /3 часа/
 4. Романтика /3 часа/

Тематична област „Междуличностни отношения“ – 11 клас

 1. Толерантност /2 часа/
 2. Любов /2 часа/
 3. Приятелство /1 час/
 4. Семейство /2 часа/
 5. Модерният човек  /стрес и зависимости, иновации/ – 2 часа

Тематична област „Традиции и съвременност“ – 12 клас

 1. Изкуство /7 часа/
 2. Бедни – богати /духовно-материално/ – 2 часа
 3. Културно и историческо наследство – 2 часа

Тематична област „Национална идентичност“ – 12 клас – 4 часа

Модул „Култура и междукултурно общуване“ – 11 клас / 36 часа/, 12 клас / 31 часа/

Тематична област „Изкуство“ – 11 клас

 1. Музика и танци /3 часа/
 2. Архитектура и мода /2 часа/
 3. Кино /3 часа/
 4. Изобразително изкуство /2 часа/
 5. Театър /2 часа/

Тематична област „Културно многообразие“ – 11 клас

 1. Бит и култура /2 часа/
 2. Фестивали /2 часа/

Тематична област „Национална идентичност и глобализация“ – 12 клас

 1. Многоезичност /4 часа/
 2. Етност, интеграция, толерантност /11 часа/