1. Учебни програми – ЧЕ

ВСИЧКИ ИЗУЧАВАНИ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

Министерство на образованието –  Учебни програми за нива А1 , А2, В1.1, В2

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и влизат в сила от учебната 2018-2019 година

Ниво А1 – немски език –  в края на 10 клас /9 и 10 клас – без разширено и без интензивно изучаване на немски/, т.е. втория чужд език

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г. и влизат в сила от учебната 2017-2018 година
Ниво А2 – немски език – в края на 10 клас /8, 9, 10 клас – без разширено и без интензивно изучаване на немски език/

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г. и влизат в сила от учебната 2017-2018 година

Ниво В 1.1 – немски език – в края на 8 клас с интензивно изучаване на немски език

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и влизат в сила от учебната 2018-2019 година

Ниво В 1 – немски език – общообразователна подготовка – постига се в 9 и 10 клас

Внимание!

МОН  определя чрез учебните програми до кое ниво по чужд език /първи и втори/ достига  всяко училище.

Средни училища /СУ/, в които няма интензивно изучаване и разширено изучаване на немски език,  следва да постигнат в 10 кл. ниво А2. ,  т.е. 8, 9 10 кл. стигат от A1 ниво A2.  Като всички видове паралелки започват от A1. Те изучават в 8 клас 144 часа немски, в 9 клас – 72 часа немски, в 10 клас – 72 часа немски. Напр. учебната система: Deutsch echt einfach für Bulgarien (A1 – A2)

Училища с разширено изучаване на немски език /в 8 клас 432 часа, т.е. 12 часа седмично/ и   в края на 10 кл.  достигат  до ниво B1.1.

Училища  с интензивно изучаване на немски език /8 клас – 648 часа, т.е. 18 часа седмично/ стигат в 10 кл. до ниво B1,   съгласно новите програми на МОН.

ВНИМАНИЕ!

Подробна информация – тук

Ниво A1

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и влизат в сила от учебната 2018-2019 година

9 клас и 10 клас /втори чужд език/ – UP_NE_A1_9kl

Ниво A2

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г. и влизат в сила от учебната 2017-2018 година

8 клас , 9 и 10 клас /т.е. не интензивно обучение и не разширено/ – UP_8kl_NE_ZP_A2_neintensiven

Ниво A1 – B1.1

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед № РД09-301 от 17.03.2016 г. и влизат в сила от учебната 2017-2018 година

8 клас /профилирани гимназии, т.е. интензивно изучаване на езика/ –UP_8kl_NE_ZP_B1.1_intensiven

Ниво B1.1

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед РД09-1655/16.08.2018 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2020-2021 година

11 и 12 клас /професионално обучение, не интензивно/ – UP_NE_B1.1

Ниво B1

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед № РД09-1092/25.01.2017 г. и влизат в сила от учебната 2018-2019 година

9 и 10 клас /интензивно изучаване на езика/

11 и 12 клас /разширено изучаване на езика/

UP_NE_B1_9kl

Ниво B2.1

Учебните програми по чужд език са утвърдени със Заповед РД09-1655/16.08.2018 г. на министъра на образованието и науката и влизат в сила от учебната 2020-2021 година

11 и 12 клас/интензивно изучаване на езика/ – UP_NE_B2.1