DAFWEBKON

DAFWEBKON 2019 – ОНЛАЙНКОНФЕРЕНЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ОТ ЦЯЛ СВЯТ /7-9 март 2019 г./

Конкурс за видео – тук

Примери за конкурсите през минали години: тук

И през 2019  ще се състои международния конкурс за видео. Филмите на наградените ще се представят в рамките на DAFWEBKON 2019 . Направете заедно с Вашите ученици един филм /максимална дължина 3 минути/ потемата „Открития -изобретения – опит!“ Изпратете филмите между 01.02. и 01.03.2019 г.

Ангелика Гютл-Щтралхофер, Австрия

ПОКАНЕТЕ УЧИТЕЛИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК ЗА  Public Viewing на DaFWEBKON!

Направете от конференцията събитие във Вашето училище! Поканете Вашите колеги – организирайте мултимедия и високоговорител и вземете заедно участие в инициативите на конференцията DaFWEBKON. Или поканете на пуканки и бисквитки мили приятели, включете Вашия компютър към екрана на телевизора и дискутирайте заедно чутото. Педагогическото висше учебно заведение Виена ще предава в петък някои от инициативите на живо в аудитория. Благодарим! Би ли било възможно това и при Вас?

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА – тук