Archive for март, 2010

МОНИКА ОТ 9 Б НА НХГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“-БЛАГОЕВГРАД С ГРАМОТА ОТ НАЦИОНАЛАНАТА ОЛИМПИАДА НА ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ, 21 МАРТ 2010

22.03.2010

С какви впечатления от националната изява в София е Моника, която в деня на националната олимиада на Гьоте-Институт бе придружена от преподавателката си по немски език и класен ръководител – Златка Велкова?


От името на Клуба по немски език интервюто с Моника Лазова от 9 б проведе Анита Юрукова от 12 б.

Анита: От кога учиш немски език?
Моника: Уча немски вече две години. Езикът винаги ми е харесвал и бих продължила да уча и след като завърша.
Анита: Защо искаше да участваш в олимпиадата на Гьоте-Институт?
Моника: Олимпиадата е много добро средство, с помощта на което можеш да разбереш и утвърдиш своите знания. Бих искала другата година също да се явя на това предизвикателство, но на по-високо ниво.
Анита: Имаше ли трудности с изпита?
Моника: Да, имаше неща, които не разбирах, но като цяло изпитът ми се стори лесен.
Анита: Очакваше ли такъв висок резултат?
Моника: Доволна съм от това, което направих, дори смятах, че ще се справя по-зле.

Анита: Какви награди получи?
Моника: Получих грамота за участие в националния  кръг на олимпиадата, USB и лепящи се стикери.

Анита: Пожелаваме ти успех в бъдеще!

Интервюто на Анита Юрукова  с Моника Лазова  e  публикувано на немски език  в електронния журнал на Клуба по немски език в НХГ, с техническата помощ на ръководителката на клуба  Румяна Войнова.

Р.Войнова оказва техническа помощ на Анита Юрукова за публикуване на интервюто с Моника Лазова в електронния журнал на Клуба по немски език.

ЕЛЕКТРОНЕН ЖУРНАЛ НА КЛУБА ПО НЕМСКИ ЕЗИК В НХГ

ПАМЕТНИЦИТЕ В ПАРИЖ – ФРЕНСКИ КАТО ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК

18.03.2010

Откритият урок на френски език на Бонка Ичкова се очакваше с голямо нетърпение от гостите: Ирина Реджова, Ани Рупова, Антоанета Мирчева, Калинка Йорданова, Златка Велкова, Румяна Войнова и ученици от 12 а и 12 в клас.

Учениците от 12 а и 12 в  клас  с любопитство очакваха да видят как съучениците им разказват на френски език за паметниците на културата в Париж.

Специално е вълнението на учениците от 12 е клас и преподавателката им по френски език Бонка Ичкова. Атанас от 12 д с удоволствие помага при презентацията.

Много труд и упорита подготовка стои зад презентациите на учениците, които за последна година изучават френски като втори чужд език в НХГ: Десислава, Елена, Елизабет, Ивет, Илиана, Катя, Симона, Даниела, Кристина от 12 е клас. Всяка от тях, според предпочитанията си, представя една архитектурна забележителност в Париж: Площада на съгласието, забележителни мостове над Сена, храма Мадлената, Шанзелизе, триумфалната арка, културния център Жорж Помпиду и Айфеловата кула.

Квалификационният модул бе посветен на седмицата на ФРАНКОФОНИЯТА. Инициативата на Бонка Ичкова повдигна настроението на ученици и учители. Ние можем. Така окуражени напуснахме мултимедийния кабинет, с много идеи за бъдещи дейности.  В последвалата дискусия начертахме възможности за нови  инициативи. Пожеланието на Бонка Ичкова – от прекрасната снимкова презентация към реално пътуване до Париж – приемаме с надежда и благодарим за прекрасния час, изпълнен с много страноведска информация.

ЧАС, ПОСВЕТЕН НА ЯН КОМЕНСКИ

17.03.2010

418 години от рождението на Ян Коменски

11 б клас в Национална хуманитарна гимназия „Св.св.Кирил и Методий“ в Благоевград знае какво означава да си новатор и всички прекрасно разбират колко велики идеи  би трябвало да имаш, за да бъдеш честван с огромна благодарност дори след повече от четири хилядолетия от рождението.

Такъв добър повод да пребъдеш във вековете е разбирането, че усвояването на знанията трябва да бъде интересен и забавен процес както за учениците, така и за техните учители.

За изучаващите немски език ученици на Румяна Войнова е интересна връзката на Ян Коменски с немския език – сред всички 154 книги, над които е работил великият педагог и дидактик е и Чешко-немският речник, чийто ръкопис  за съжаление изгаря при пожара през 1656 г.

Часът за Ян Коменски  мотивира учениците да потърсят нова информация в интернет за живота му и за връзката му с немския език.

 

С отбор от 17 ученици НХГ се представи на езиковото състезание „Лингвистично кенгуру“- ОБЛАСТЕН КРЪГ

14.03.2010

На 14 март /неделя/ в 11:00 ч. в ПМГ „Акад. С.Корольов“ се проведе  четвъртото издание на Международното състезание „Лингвистично кенгуру”- ОБЛАСТЕН КРЪГ.  За втора поредна година то е включено в Националния календар за извънучилищните дейности (НКИД) на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) за учебната 2009/2010 г., утвърден със Заповед № РД 09-1610/15.09.2009 г

НХГ бе представена от 17 ученици /английски, испански и немски език/ в двете групи: 9 -10 клас и 11-12 клас. 

Полина, Тина , Деница /12 б/, Иваела /10 а/ и Кристиян /10 в/

Ето най-добре представилите се:
 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   – 9 клас

1.Боряна Динева – 9 а (учител: М.Криворова)

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   – 10 клас

1.Иваела Илиева – 10 а (учител: А. Мирчева)

2.Кристиян Ковачев – 10 в (учител: А. Рупова)

3.Илияна Гюзелева – 10 в (учител: А. Рупова)

3.Благовеска Денинска – 10 в (учител: А. Рупова)

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – 11 клас

1.Атанас Кунев – 11 д (учител:  А. Рупова)

2.Марио Костов- 11 д  (учител: T. Димитрова)

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК   – 12 клас

1. Полина Христова – 12 б (учител: М.Криворова)

2.Деница Пигова – 12 б (учител: М.Криворова)

ИСПАНСКИ ЕЗИК – 9 клас

1.Иван Василев – 9 е  (учител: К. Йорданова)

2.Теменужка Едипова – 9 а (учител: К. Йорданова)

НЕМСКИ ЕЗИК /11-12 клас

1. Тина Кълбова – 12 б  (учител: Р. Войнова)

Тези ученици на НХГ са заели първите три места от всеки клас ще и ще получат грамоти на 12 април 2010 г. , 16 часа в ПМГ „Акад.С.Корольов“ – Благоевград.

След обработка на резултатите във фондация „Млада България” до участие в националния кръг на 05.06.2010 година ще бъдат допуснати първите пет участника с най-висок резултат, постигнат за страната, по всеки език и във всяка възрастова група.

Да си пожелаем представител в националния кръг в София!

ФОНДАЦИЯ МЛАДА БЪЛГАРСИЯ

(Материали за всички езици – 2007, 2008, 2009)

ТРАДИЦИОНЕН РЕЦИТАЛ В НХГ – 25 МАРТ

11.03.2010

XI А КЛАС СА ГОТОВИ ЗА УЧАСТИЕТО СИ В РЕЦИТАЛА

Интересът към рецитала „Любовна лирика“ е голям, както всяка година. Колко важни са малките мили жестове, които ще продължават да стоплят сърцата дори тогава, когато времето на розите отмине.

На особена почит са  собствените стихотворения, написани на изучавания чужд език. 

Не само в учебниците си и в учебните помагала, но  и чрез търсачките в интернет участниците откриват класическа любовна лирика и съвременни поети, възпяващи това най-светло  чувство – любовта към любимия.

Специално за рецитала  учениците от 11 а клас тази година са превели на английски език стихотворението „Нощ“ от Асен Разцветников.  Преподавателката по английски език Антоанета Мирчева предостави за публикуване в блога първия куплет –   на останалите любителите на любовната лирика ще се насладят по време на рецитала на 25 март.

Госпожице, вземете този цвят!
Салонът е от синя електрика
и лунна музика над нас звучи.
Госпожице, нощта е тъмнолика,
а вий сте цвят, изпълнен от лъчи!
Oh miss may I 0offer you a flower
Blue light shines in the hall
and music from the moon sounds around us
and in the darkness of the night
oh miss, you are a flower made of rays.

 

ПРЕВОД НА СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ ПУШКИН – ТОВА Е  ДРУГА ИЗНЕНАДА  В РЕЦИТАЛА НА ЛЮБОВНАТА ЛИРИКА

Автор на превода на стихотворението е Иваела Илиева от 10 а клас. Учителката й по английски език  Антоанета Мирчева се гореде с уменията на Иваела.                                  

 The_translation_of_the_A._S._Pushkin_-_to_Anna_Kern

КАК БЕ ПРЕДСТАВЕНА НЕМСКАТА ЛЮБОВНА ЛИРИКА НА РЕЦИТАЛА – 25 МАРТ 2010 ?

Елена Иванова и Елена Искренова от 11 б клас представят на немски език стихотворението на Карин Ернст „Времето на розите в мен“. Похвални са малките жестове, които стоплят сърцето и помагат да се преживеят по-лесно годините, в които времето на розите е отминало. Пожеланието на Клуба по немски език към всички участници в рецитала на любовната лирика: Дано времето на розите остане реално във всеки от нас цял живот.