ЧАС, ПОСВЕТЕН НА ЯН КОМЕНСКИ

418 години от рождението на Ян Коменски

11 б клас в Национална хуманитарна гимназия „Св.св.Кирил и Методий“ в Благоевград знае какво означава да си новатор и всички прекрасно разбират колко велики идеи  би трябвало да имаш, за да бъдеш честван с огромна благодарност дори след повече от четири хилядолетия от рождението.

Такъв добър повод да пребъдеш във вековете е разбирането, че усвояването на знанията трябва да бъде интересен и забавен процес както за учениците, така и за техните учители.

За изучаващите немски език ученици на Румяна Войнова е интересна връзката на Ян Коменски с немския език – сред всички 154 книги, над които е работил великият педагог и дидактик е и Чешко-немският речник, чийто ръкопис  за съжаление изгаря при пожара през 1656 г.

Часът за Ян Коменски  мотивира учениците да потърсят нова информация в интернет за живота му и за връзката му с немския език.

 


%d блогъра харесват това: