– Квалификации в Англия и Германия

Голяма благодарност на Меглена Борисова за снимките и за техническата помощ в мулдимедийния кабинет.

Румяна Войнова и Ани Рупова се подготвят за презентациите

Ани Рупова разказва за получената стипендия по програма Коменски, за пътуването, групата, с която се е обучавала, посетените забележителности, училището, в което са гостували.

 Румяна Войнова разказва за спа-центъра  Бад Вилдбад в провинция Баден Вюртемберг, където се е провела квалификацията по проект на Гьоте-институт и МОМН на двадесет българи, десет от които от Благоевградска област. Впечатляваща е богатата рамкова програма: посещение на театър в Пфорцхайм, музей с театрална инсталация по приказката на Вилхелм Хауф „Студеното сърце“ в Нойенбург, природната атракция „Природата с всички сетива“, посетените и дискутирани с германските колеги учебни часове в гимназия „Хилда“ в Пфорцхайм.

Антоанета Мирчева, която преди години също се е обучавала в Англия със стипендия на Британския съвет, а след това е имала възможността да опознае по-продължително британската столица, сравни тези свои  спомени с впечатленията от личното си гостуване в Германия. Основният акцент бе: какво полезно от международния опит може да се приложи в чуждоезиковото обучение в гимназията.  Роди се идеята за гостуване на някои класове в часа на класа с подготвените вече презентации. 

 Албена Узунова свърза видяното в презентациите с възможността за работа по проекти на база придобития опит.


%d блогъра харесват това: