МЕЖДУНАРОДНИЯТ ПРОЕКТ „ОБРАЗЪТ НА ДРУГИТЕ“

Днес учениците от 9 клас, които изучават немски като втори чужд език, получиха първите си писма от партньорите по проекта „Образът на другите“, една инициатива на Гьоте-Институт Варшава. Тази година госпожа Румяна Войнова работи по проекта с учителя по немски Patrick Pasquier от училище College General de Gaulle в Sierck-Les-Bains (Франция).

Драйлендерек

                                     Училището College General de    Gaulle

                                     град Sierck-Les-Bains /Франция/Учениците от Франция в класната стая заедно с преподавателя по немски език . Patrick Pasquier: „Учебниците до девети клас включително се заплащат от държавата. Учениците ги получават през септември и ги връщат през юни. Аз поставям на учениците оценка за тетрадката, което ги мотивира да създават малки „произведения на изкуството“, има момичета, които проявяват изключително старание, въпреки че клавиатурата на компютъра е голяма конкуренция. Всички оценки се записват в електронния дневник. Всеки родител има достъп само до оценките на своето дете. Няма устен изпит. Аз всеки месец пиша по една оценка на всеки ученик за динамиката на работа и за участието в обучението. Всеки ученик е задължен да има в ученическата си чанта – учебник, работна тетрадка, тетрадка за работа в клас, речник, химикал и т.н. По-бедните семейства получават финансова помощ.“

Patrick Pasquier: „От няколко години аз работя с електронен /онлайн/ дневник. Няма друг дневник, с който да влизам в класната стая. В обучението използвам много често шрайбпройектор /вече 20 години/и той ми е много полезен. Използвам фолия. Учениците виждат на стената (в едър план) и пишат, четат или говорят. В учителската стая има 5 компютъра. Оценките се вписват в онлайн-дневника  в програма със списъците на класовете. На всеки 6 седмици „оценките от полутриместрите“  се изпринтват и изпращат от директора на родителите по пощата. По немски език всеки ученик  обикновено има 8-10 оценки за един триместър.Всички тези оценки /нула е най-ниската, двадесет – най-високата/се вписват в онлайн-дневника. Две-три устни изпитвания. Две-три оценки от домашна работа. Две-три оценки за тетрадката. Средноаритметичната оценка се изчислява автоматично от компютърната програма. В училището учат 400 ученици от 22 села в района и 70 ученици от града Sierck-Les-Bains. Учебните занимания започват в 8.30 часа, а след 17 часа училищни автобуси започват да извозват учениците до местоживеенето им. Родителите, които са отговорили на поканата на директора за родителска среща, получават /в рамките на седмицата за среща с родители през октомври и февруари/ възможност за разговор с всеки учител – по график от 17.15 часа до 20.30 часа. По двама учителите седят в класна стая и отделят по 5 минути на всеки родител, а родителите изчакват „като пред лекарски кабинет“ реда си, за да чуят дискретно подробности за активността и поведението на детето си в училище.“

За да обядват спокойно, учениците могат да  заключат чантите си  в  училищните шкафчета.

400 ученици от училището обядват в училищния стол /учебната им програма  е целодневна/

В компютърния кабинет френските ни партньори  работят по международни проекти на немски език

Време Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
8.30    Спорт Mузика Френски Френски
9.30 Френски Френски Спорт Немски
10.30 Математика Математ. История Изкуство Maтем.
11.30 Английски Биология Maтем. История История
12.30  
14.00  Физика/Техн. Немски     Английски
15.00   Английски Eвропа-кл.
16.00 Европа-клас Немски  

 

Понякога се налага да се посочи вратата на недсциплиниран ученик /той отива при директора, придружен от говорителя на класа/. Директорът решава как да уведоми родителите /чрез телефонно обаждане, SMS…/,  предписва ученикът да остане след часовете (сряда следобед, 2 часа), да  бъде лишен от междучасие в училищния двор например или ученикът бива предаден на друг учител за възпитателна работа.

Нашите партньори от Франция работят по проект заедно с ученици от Люксембург и Германия. По време на плануваната екскурзия до Европейския център Роберт Шуман: уъркшоп, посещение на къщата на Роберт Шуман и коледен базар в Метц.

„Образът на другите“  е международен Е-Мейл-проект за младежи, начинаещи в немския език. Неговата цел е да мотивира учениците да напишат писма на чуждия език още след първите часове по немски. Проектът предоставя възможност на учениците да разказват и да задават въпроси, да си създадат вярна представя за своите връстници в други държави, които са носители на друга културна среда – и същевременно да осъзнаят кои са те самите.

Р.Войнова: Какви са очакванията ми за работата по този международен  проект?

  • учениците да доразвият уменията си за четене и писане, да затвърдят лексикални и граматични структури, както и да придобият умения за работа с компютър и речник
  • ученици, които имат трудности при усвояване на чуждия език, да изживеят чувство за успех, да изчезне страха от писане и учениците да придобият увереност и да станат по-самостоятелни
  • ученето да бъде по-силно свързано с практиката  и  „истинската комуникация“ да повиши общата мотивация за изучаване на немски
  • осмисляйки културата и ежедневието на партньорите по писма, да се  създадат  контакти и може би добри приятелства