Нови методи в обучението по чужд език

Педагогическият принцип  Think-Pair-Share (помисли сам, сподели, представи в пленум) – един въздействащ метод е открит отново/ смяна на индивидуална и кооперативна работа/

Първа стъпка: всеки мисли по зададената от учителя задача /5 мин./и си отбелязва опорни точки

Втора стъпка: споделяне с партньора

Трета стъпка: споделяне в група от четирима, респективно в пленум

Предимства:Учениците получават време за мислене, всички участват , работа с различни съученици

 Дума-табу: Как да оясним думата библиотека, без да използваме думата книга и думата сграда? Място, където може да се чете. Картата е направена сполучливо.

Вътрешен и външен кръг: учениците застават в два кръга – лице в лице образуват партньорски двойки. По зададената задача започва дискусия между двойките. По сигнал на учителя външният кръг се премества с един ученик по посока на часовниковата стрелка. Образуват се нови партньорства между вътрешен и външен кръг. Получената от първите партньорства информация се разменя в новите партньорства.

Усилващо жужене: Група от четири души-информацията се разменя шепнешком между двама, а след това на по-силен глас между четири души.

Метод за развитие на писмени умения писане на история от целия клас или група от класа върху общ лист, като всеки вижда само последното написано изречение, защото всички други са скрити чрез прегъване на листа

Упражнения за проверка на лексика от прочетена през лятната ваканция книга:  създаване на редица от прилагателни имена, активно участие на учениците чрез подготвяне на упражнения за своите съученици


%d блогъра харесват това: