Archive for декември, 2010

eLectures

14.12.2010

УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВА НА ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА В АВСТРИЯ

Ново средно училище – една инициатива на Федералното министерство на образованието, изкуството и културата на Австрия, подкрепяща електронното учене, което все повече се утвърждава като инструмент в обучението и следдипломната квалификация на учителите. eLectures са по-нататъчна крачка в посока нарастваща професионализация. 
За втората вечер от  “Поглед над ръба на собствената чиния“, Live-Online-инициативи, Marzena Zylinska от Полша разказа:
Какво е невродидактика? Какво се променя, когато дидактиката се базира на изследването на мозъка. Кога ученето е по-ефективно. Какво трябва да знаят учителите за паметта. Мозъците на учениците днес
пренатоварени ли са или по-малко натоварени от възможното? Може ли учениците да бъдат мотивирани за учене?

Информация за Маржена Жилинска:
Доцент в учителския колеж в Торун, Полша.
Ръководи обучителни семинари за учители.
Сътрудник на Гьоте-институт.
Автор на книгите „Посткомуникативна чуждоезикова дидактика
в епохата на новите технологии“  и „Невродидактика“.

Открит урок по английски език

14.12.2010

ПРЕПОДАВАТЕЛКАТА  НАДЕЖДА ИВАНОВА ОБУЧАВА УЧЕНИЦИТЕ СИ ОТ ОСМИ КЛАС ЧРЕЗ СЪВРЕМЕНЕН МУЛТИМЕДИЕН ПРОДУКТ 

 

Интерактивната система за презентация е част от учебника за осми клас с интензивно изучаване на английски език  Opportunitis for Bulgaria на PEARSON LONGMAN. Към учебната система има софтуер – мултимедиен продукт, който обхваща всички уроци в трите части на учебника: Всяка страница може да се види на белия екран.

Атанас услужливо помага на госпожа Иванова и управлява големината на пасажите и упражненията, които класът индивидуално прави и съвместно коригира.

Учениците се учат да работят с интерактивния речник към системата. Особено привлекателни са видеофилмите, които ангажират повече сетива при изучаването на чуждия език.

Предимствата на „интерактивните бели дъски“ според специалистите са за ученици и учители: подобно иновативно обучение прави часовете предпочитани  и ангажира учениците за активно усвояване на преподавания материал.

Учениците и преподавателката им имат своите мечти за мултимедийна класна стая и за бял сензорен екран, включен към компютъра, свързан с мултимедиен проектор – система, която дава възможност за писане и рисуване в реално време,  запаметяване на корекциите и разпращането им до всички участници в обучението  по електронната поща.

 

Общи критерии за оценка на учениците по ЧЕ

02.12.2010

 

 

 

Едно ползотворно обсъждане на единни критерии за оценка на учениците по чужд език /писмено и устно изпитване/