Archive for април, 2011

Методи за мотивиране на учениците

29.04.2011

Със стипендия от Центъра за развитие на човешките ресурси, програма „Учене през целия живот“, подпрограма Коменски, учителката по английски език Ани Рупова посети град The Manor Hazleton Cheltenham във Великобритания. Там тя участва в квалификационен курс на International Study Programmes за учители по английски от цяла Европа.

За колегите от методическото обединение „Чужди езици“ Ани Рупова представи много дидактизирани материали, мотивиращи учениците за учене на чужд език.

Особено впечатляващо бе сравнението: Какво правим в часовете по чужд език? И какво всъщност бихме могли да правим в часовете по чужд език?

Ани Рупова не скри предпочитанието си към упражнението Phone Home, което тя вече е изпробвала със своите ученици.

Впечатляваща е таблицата:

Промяна в преподаването на чужди езици

Diana Hicks

Характеристика на традиционното преподаване на чужди езици Характеристика на преподаването и ученето на чужд език 2010-2011
1.Използва се майчин език в класната стая 1.Би/трилингвална класна стая –учител и ученици
2. Граматични структури  2.Функционални и лексикални структури
 3.Свързване на АЕ с английската „култура“  3.Свързване на АЕ с интернационалната култура
 4. Обезкуражаващо „коректно“произношение  4.Разбираемо произношение и интонация – „световен АЕ“
 5.Ударение върху езиковата точност  5.Ударение върху езиковата гладкост и плавност
 6.Надмощие на „отговаряне“ и „имитация“  6. Баланс между „имитация“, „отговаряне“ и „инициирани“ активности
 7. Центрирано към учителя обучение  7. Центрирано към ученика обучение
 8.Уважение към говорещия АЕ като роден  8.Споделяне на комуникация извън границите с други ползватели на езика
 9.Базирано на диалози  9. Голямо различие на жанрове
 10. Линеарни уроци 10. Спираловидни уроци 
 11.Не базирано на съдържанието  11. Базирано на съдържанието
 12.Не колегиално  12. Колегиално
 13.Не познавателно  13. Познавателно
 14. Не креативно  14. Креативно
 15. Не рефлектирано  15. Рефлектирано
 16.Много затворени задачи  16. Повече отворени задачи
 17.Три нива на урока: прементация, практика, продукт  17. Уроците започват от учениците
 18.Ученото се дава на учениците  18. Ученото се създава от учениците
 19. Фокус върху индивидуалната работа и работата в пленум  19. Фокус върху работата по двойки и в групи
 20. Вижда учениците с различни възможности в един клас и не говорещи езика като роден като „проблем“  20.Вижда всички класове като възможност за работа с всичкиOpportunities for inclusivity

Какво означава „възможност за работа с всички“ /Opportunities for inclusivity/:

1. Да предоставиш на всеки ученик равна възможност да участва в задачата

2. Всеки клас е „смесица от способности“

3.Всеки ученик ще допринесе различна полза от участието си в задача

4.Разбиране, че процесът на правене е по-важен от готовия продукт

5.Позволяване на всеки ученик да прави избор и взема решения

6.Доверие в учениците – да избират и решават

7. Да се вижда индивидуалния прогрес като знак за успех

8. Учителят да създава възможности за ангажиране в дейност

Окуражаващи са тези колегиални срещи: дават професионално вълнение, положителни емоции и възможност за трупане на опит в споделянето на „преживяна методика“, което е европейска практика.

И „на училище като на училище“ – получаваме домашна работа за 12 май 2011, когато ще бъде следващата ни квалификационна среща.

НОВИТЕ СЕДЕМ ЧУДЕСА НА СВЕТА

27.04.2011

В  „Седмицата на отворените врати“ за посещение на уроци в НХГ преподавателката по английски език Златка Стамболийска, която е също обучител на учители в областта на Информационните технологии и използването им в учебния процес, покани своите колеги в час по английски при 10 а клас /с класен ръководител Нина Беровска/. Тема на урока: Новите седем чудеса на света

Гости на урока: Ани Рупова /английски език/, Калинка Йорданова /испански и френски език/, Румяна Войнова /немски език/

1.Чичен Ица (символ на преклонението пред Бог и знанието)- магическият град на маите и толтеките в Мексико 2.Christ the Redeemer (Статуята на Христос в Рио де Жанейро ) – символ на гостоприемство и откритост 3. Колизеумът в Рим – символ на радост и страдание

4. Великата китайска стена

5. Мачу Пикчу /архитектурен комплекс от 15 век  в Перу/- символ на общност и саможертвеност

6. Древният град Петра /днешна Йордания/- символ на строителството и защитата 7.Тадж Махал – мавзолей в Индия /символ на любов и страст/

Борис Шопов, ученик от 10 а клас, представи седемте чудеса на античния свят:  Хеопсовата пирамида /Великата пирамида/, Висящите градини на Вавилон, Родоски колос, Статуя на Зевс Олимпийски, Храм на Артемида, Мавзолей в Халикарнас, Александрийски фар

 Великата пирамида

Мавзолей в Харикарнас

Съученичките на Боби му благодариха за хубавата презентация.

Колежките на госпожа Златка Стамболийска й благодариха за прекрасия урок  и насладата от великолепната презентация на красиви картини и общочовешки символи. Мечтите прелетяха в бъдещето, когато учителите по чужд език ще имат своя мултимедийна зала или когато всеки кабинет ще бъде оборудван  с мултимедиен апарат. Когато учениците работейки кооперативно, ежедневно ще създават на чуждия език продукти, достойни за международна презентация. А ние, учителите, в ролята на съветници и посредници, ежедневно ще  ги научим да действат в часовете, да придобиват ключови умения, да създават продукти, които с професионална  увереност да презентират пред своите европейски партньори. В бъдеще – когато европейските и международни проекти ще бъдат част от Учебната програма и годишното разпределение на всеки учител по чужд език, както вече е в Холандия.

Самооценка и представяне на работата ни по проекта

26.04.2011

Екипът, участващ в проекта „Образът на другите“, се състои от ученици от 9 а, 9 б, 9 в клас, изучаващи немски като втори чужд език.

Даяна оформя постера, където представяме партньорското училище във Франция и писмата, които сме си разменили на немски език. Анна, Ванеса и Славина активно помагат.

Димитър, Симеон и Стефан помагат с идеи, а също за залепване на материалите и представянето на постера пред сборната група по немски език.

Представяме и последното наше писмо по проекта:  С какво е забележителен  Благоевгад?

Снимка за спомен пред постера, представящ проекта „Образът на другите“: Мария, Ванеса, Даяна, Анна, Славина

Симеон помага и постерът,  закачен на входа на НХГ,  вече може да се види от всички ученици.