Методи за мотивиране на учениците

Със стипендия от Центъра за развитие на човешките ресурси, програма „Учене през целия живот“, подпрограма Коменски, учителката по английски език Ани Рупова посети град The Manor Hazleton Cheltenham във Великобритания. Там тя участва в квалификационен курс на International Study Programmes за учители по английски от цяла Европа.

За колегите от методическото обединение „Чужди езици“ Ани Рупова представи много дидактизирани материали, мотивиращи учениците за учене на чужд език.

Особено впечатляващо бе сравнението: Какво правим в часовете по чужд език? И какво всъщност бихме могли да правим в часовете по чужд език?

Ани Рупова не скри предпочитанието си към упражнението Phone Home, което тя вече е изпробвала със своите ученици.

Впечатляваща е таблицата:

Промяна в преподаването на чужди езици

Diana Hicks

Характеристика на традиционното преподаване на чужди езици Характеристика на преподаването и ученето на чужд език 2010-2011
1.Използва се майчин език в класната стая 1.Би/трилингвална класна стая –учител и ученици
2. Граматични структури  2.Функционални и лексикални структури
 3.Свързване на АЕ с английската „култура“  3.Свързване на АЕ с интернационалната култура
 4. Обезкуражаващо „коректно“произношение  4.Разбираемо произношение и интонация – „световен АЕ“
 5.Ударение върху езиковата точност  5.Ударение върху езиковата гладкост и плавност
 6.Надмощие на „отговаряне“ и „имитация“  6. Баланс между „имитация“, „отговаряне“ и „инициирани“ активности
 7. Центрирано към учителя обучение  7. Центрирано към ученика обучение
 8.Уважение към говорещия АЕ като роден  8.Споделяне на комуникация извън границите с други ползватели на езика
 9.Базирано на диалози  9. Голямо различие на жанрове
 10. Линеарни уроци 10. Спираловидни уроци 
 11.Не базирано на съдържанието  11. Базирано на съдържанието
 12.Не колегиално  12. Колегиално
 13.Не познавателно  13. Познавателно
 14. Не креативно  14. Креативно
 15. Не рефлектирано  15. Рефлектирано
 16.Много затворени задачи  16. Повече отворени задачи
 17.Три нива на урока: прементация, практика, продукт  17. Уроците започват от учениците
 18.Ученото се дава на учениците  18. Ученото се създава от учениците
 19. Фокус върху индивидуалната работа и работата в пленум  19. Фокус върху работата по двойки и в групи
 20. Вижда учениците с различни възможности в един клас и не говорещи езика като роден като „проблем“  20.Вижда всички класове като възможност за работа с всичкиOpportunities for inclusivity

Какво означава „възможност за работа с всички“ /Opportunities for inclusivity/:

1. Да предоставиш на всеки ученик равна възможност да участва в задачата

2. Всеки клас е „смесица от способности“

3.Всеки ученик ще допринесе различна полза от участието си в задача

4.Разбиране, че процесът на правене е по-важен от готовия продукт

5.Позволяване на всеки ученик да прави избор и взема решения

6.Доверие в учениците – да избират и решават

7. Да се вижда индивидуалния прогрес като знак за успех

8. Учителят да създава възможности за ангажиране в дейност

Окуражаващи са тези колегиални срещи: дават професионално вълнение, положителни емоции и възможност за трупане на опит в споделянето на „преживяна методика“, което е европейска практика.

И „на училище като на училище“ – получаваме домашна работа за 12 май 2011, когато ще бъде следващата ни квалификационна среща.

Реклами

%d блогъра харесват това: