Archive for февруари, 2012

Първа видеоконференция на немски език по проекта „Образът на другите“

21.02.2012

Опитът от проекта „Моят регион“ ни учи, че  една видео-видеоконференция трябва да е добре подготвена.

Това означава – техническо проиграване предишния ден, разпределяне на задачите – изготвяне на презентация по темата на проекта,  подготвяне на въпроси към партньорите.

Групата с немски като втори чужд език от 9 клас е готова за работа. Милена заедно с госпожа Войнова е подготвила презентация. Михаела активно я подкрепя. Весела и Стоян следят за добрата техническа обезпеченост на видеоконференцията.

Към нас и  проектните партньори от Москва към онллайн-срещата се присъеднияват и учениците на госпожа Латинка Мраценкова, учителката по немски език в СОУ –  Белица.

Пожелаваме си ползотворни нови срещи, които ни мотивират към още по-успешно изучаване на немски език.

Проект по програма „Учене през целия живот“, подпрограма Коменски

11.02.2012

На 10 февруари, от 18.30 до 21.30 часа се проведе видеоконференция в електронния журнал „Моят регион“ /проект на английски език/. Участваха учители от 7 европейски държави: 4 учители от България,  2 учители от Холандия, 2 учители от Естония, учители от Франция, Гърция, Испания и ръководителят на курса в Лапландия – Лудо Матусен.

С очакване натрупаният опит за работа по проект да се прояви при кандидатстването за проект по подпрограма Коменски до 21 февруари.