Archive for април, 2012

Първа уеб-конференция на учителите по немски език

25.04.2012

На 6 и 7  май 2012 година ще се проведе първата двудневна web-конференция на немски език за учители по немски в реално време чрез интернет, лайф и онлайн. Участието е безплатно.

Организатори: brief-sponsoren-v5

Програма: Конференция

Откриване на конференцията на 7 май, 13 часа, от Мариане Хеп, президент на Международното дружество на учителите по немски език: http://dafwebkon.mixxt.com/networks/events/show_event.58469

DafWEBKON – уебконференцията за учители по немски като чужд език е на тема „Най-добри практики в уеббазираното обучение“.

Неделя, 6 май 2012 от 13 часа до  23 часа

Понеделник, 7 май 2012 от 14 часа bis 22 часа

Тази уебконференция ще се състои лайф и онлайн във виртуални класни стаи и ще има доклади по темите Методика на езиковото обучение, Уеббазирано обучение и интеркултурна компетентност. Ще участват 35 топ-гостуващи лектори и около 200-300 учители по немски и експерти от цял свят. Най-пленителното в една уебконференция е това, че участниците могат да дават своя принос чрез професионални бележки по всяко време чрез текст в чата. Така ние ще се учим един от друг и от експертите. Едно великолепно и много интернационално учебно преживяване.

Участието в конференцията е безплатно. Възможно е участие само в избрани лекции. За вход не са нужни данни, не е нужно инсталиране на софтуер. Adobe ConnectPro го има като мобилна апликация на смартфон. Линковете към различните виртуални помещения се намират върху различните упътвания за инициативите  и при влизане  се кликва само върху  ‘влизам като гост’  и може да се въведе  име ‘Paul Neugier, Berlin’ . Използвайте възможността още преди, респективно след  конференцията да се запознаете с участниците и лекторите в платформата   http://dafwebkon.mixxt.com/networks/members/index 

Може да се видят и описания на отделни инициативи /доклади/ и да се заяви участие в тях.

Национална олимпиада по философия и връзката с чуждите езици

25.04.2012

 

Националната олимпиада по философия, 21-22 април 2012, Благоевград, е повод за осмисляне на междупредметните връзки на учителите по чужд език с учителите по философия в НХГ,
за да могат нашите ученици да имат сигурност в превода, например:

“Човекът е единственото живо същество, което усеща
собственото си битие като проблем, който трябва
да разреши и от който той не може да се избави”
Ерих Фром

“Трябва ли да наричаме справедлив камъка,
когато пада отгоре надолу и така върши, каквото трябва,
също както наричаме справедлив човека,
вършещ каквото трябва”.
Анселм Кентърбърийски

“Философията тържествува лесно над миналите
и бъдещите беди;
настоящите беди обаче тържествуват над нея”
Ларошфуко

Университетски център “Бачиново”, Югозападен университет “Неофит Рилски”

Те представиха нашата гимназия на областния кръг на олимпиадата по английски език и испански език

24.04.2012

Благодарност за участието на Кристина Петрова /11 а /,

а също за участието на осмокласниците Лъчезар Ангелов, София Арабаджиева, Дейвид Евгениев, Жулиета Панчева.

Благодарност за участието с испански език на Адриана Ангова /12 кл/,

благодарност  на Александър Мариянов и Георги Самаров/9 кл./за участието в олимпиадата с испански език .