Първа уеб-конференция на учителите по немски език

На 6 и 7  май 2012 година ще се проведе първата двудневна web-конференция на немски език за учители по немски в реално време чрез интернет, лайф и онлайн. Участието е безплатно.

Организатори: brief-sponsoren-v5

Програма: Конференция

Откриване на конференцията на 7 май, 13 часа, от Мариане Хеп, президент на Международното дружество на учителите по немски език: http://dafwebkon.mixxt.com/networks/events/show_event.58469

DafWEBKON – уебконференцията за учители по немски като чужд език е на тема „Най-добри практики в уеббазираното обучение“.

Неделя, 6 май 2012 от 13 часа до  23 часа

Понеделник, 7 май 2012 от 14 часа bis 22 часа

Тази уебконференция ще се състои лайф и онлайн във виртуални класни стаи и ще има доклади по темите Методика на езиковото обучение, Уеббазирано обучение и интеркултурна компетентност. Ще участват 35 топ-гостуващи лектори и около 200-300 учители по немски и експерти от цял свят. Най-пленителното в една уебконференция е това, че участниците могат да дават своя принос чрез професионални бележки по всяко време чрез текст в чата. Така ние ще се учим един от друг и от експертите. Едно великолепно и много интернационално учебно преживяване.

Участието в конференцията е безплатно. Възможно е участие само в избрани лекции. За вход не са нужни данни, не е нужно инсталиране на софтуер. Adobe ConnectPro го има като мобилна апликация на смартфон. Линковете към различните виртуални помещения се намират върху различните упътвания за инициативите  и при влизане  се кликва само върху  ‘влизам като гост’  и може да се въведе  име ‘Paul Neugier, Berlin’ . Използвайте възможността още преди, респективно след  конференцията да се запознаете с участниците и лекторите в платформата   http://dafwebkon.mixxt.com/networks/members/index 

Може да се видят и описания на отделни инициативи /доклади/ и да се заяви участие в тях.


%d блогъра харесват това: