Едно ново професионално предизвикателство

ДНЕС ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ЖУРНАЛ ОНЛАЙН ОБЩУВАХА УЧЕНИЦИ ОТ 8 Б КЛАС НА НХГ С УЧЕНИЦИ ОТ ПОЛША И ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Проектът е свързан с възможностите, които дава електронната журналистика 2.0 – за образователно сътрудничество, използвайки уеб-базирани инструменти извън националните граници, и бе стартиран от Румяна Войнова и учители по немски език от Естония, Холандия и Полша през юни 2011 година по време на обучителен курс във Финландия.

Видео-срещата в електронния журнал по проекта бе наблюдавана от госпожа Анна Арсениева, главен експерт по немски език в МОМН, госпожа Любка Стоименова, старши експерт по чужди езици в РИО на МОМН, учители по немски език  от област Благоевград, участници в съвещанията в Гоце Делчев.

Емоционално-професионален разказ за курса в Лапландия, спонсориран по програма “Учене през целия живот” на Центъра за развитие на човешките ресурси, и за проектите, по които работим в НХГ на немски и английски език.

Благодаря на колегата Йордан Иванов за специализираната помощ за качествено провеждане на инициативата.

Учениците на госпожа Златка Близнакова от Неврокопска професионална гимназия „Д.Талев“ – Гоце Делчев

Партньорите по проекта от Gimnazjum Publiczne w Radostowicach
град Radostowice Полша, с учител по немски език госпожа Alicja Jureczko-Kloc.

nemski