Archive for април, 2013

Национален литературен конкурс „Този безкраен свят“

16.04.2013

СЪЗДАВАНЕ НА АВТОРСКИ ТЕКСТОВЕ НА АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК

 

Милица Стоянова и Радостина Панчева от 11 в клас / с преподавател по английски език Диана Петрова/ ще представят НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ в конкурса. Успех!

Краен срок: 30 април 2013

1. Статут на конкурса 2013

2. Формуляр за кандидатстване 2013

Отборът на НХГ за чуждоезиковото състезание „Лингвистично кенгуру“

14.04.2013

Лингвистично кенгуру

Госпожа Диана Петрова дава  на отбора на НХГ последни напътствия преди „Лингвистичното кенгуру“.

14.04.13

Кандидатите за Лингвистичното кенгуру от НХГ са с английски и френски език: 

Ангел Вакадинов /8 д/ е ученик на госпожа Елица Илиева.

Елизабет Терзийска /8 г/ е ученичка на госпожа Надежда Иванова.

Милица Стоянова, Радостина Панчева и Стефан Попов /всички от 11 в/ са ученици на госпожа Диана Петрова.

Михаела Попдимитрова /9 в/ участва с френски език.

Отборът на НХГ

На регионалния кръг, който се проведе днес – 14.04.13 в ПМГ – се явиха  65 ученици /с английски, немски и френски език/. За участие са се записали 170 училища от цялата страна. Резултатите ще бъдат обработвани на място в училищата и ще бъдат обобщени в периода 15 – 30 април. Класирането за Национален кръг ще бъде обявено тук в периода 13 -15 май.
Материалите от състезанието плюс верните отговори /за всички езици/ ще бъдат качени на страницата утре – 15 април 2013.

Националният кръг ще се проведе на 8 юни в София.

До участие в националния кръг се допускат първите пет участници с най-висок резултат, постигнат за страната, по всеки език и във всяка възрастова група.

Представителна изява на Евроклуба с френски език по проект УСПЕХ

11.04.2013

Госпожа Бонка Ичкова, преподавател по френски език в НХГ, представи с ученици от 11 и 12 клас постигнатите резултати от дейността на  Евроклуб с френски език по проект УСПЕХ.

Б. Ичкова

Гости на представителната изява бяха госпожа Христина Шопова, директор на Дирекция „Хуманитерни дейности“ в Община Благоевград, господин Марин Митов, директор на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ , помощник-директорите Даниела Китова и Теодора Ацева, бивши и настоящи колеги,  много ученици, изучаващи френски език.

гости

Участниците в Евроклуба бяха поздравени от госпожа Христина Шопова, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Благоевград, и господин Марин Митова, директор на НХГ.

1

Ключова роля в представителната изява имаше Ерик, който се грижеше за мултимедийното осъществяване на презентациите.

проект,12 кл.

Френският език, Франкофонията, страните, в които се говори и изучава френски език и забележителностите в тях. Това бяха темите, които събраха днес приятели на френския език в НХГ.11 клас

Радостина представи Квебек, Канада и ни впечатли със замъка Фронтенак. Натали говори за Монреал. Ерик припомни, че в Швейцария също има френскоговореща част. Атанаска акцентува върху Женева – Ботаническата градина и цветният часовник бяха великолепни, а градът на светлината Женева и езерото Леман /Женевското езеро/ прекрасни. Севдалина и Нина напомниха, че Белгия и Брюксел също са свързани с френския език. Виолета бе избрала Люксембург за тема на своята презентация, а Теодора – Страсбург.

Хр.Шопова

Прекрасната изява на Евроклуба с френски език по проект УСПЕХ е част от добрите поводи Благоевград да стане Европейска културна столица през 2019 година -това  подчерта във вълнуващото си изказване бившата ученичка на НХГ „Св.Св. Килил и Методий“  и сега директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ – госпожа Христина Шопова.

Новина: Признаване на дипломи в Германия

08.04.2013

Една година Закон за признаване на дипломите за завършено

професионално образование

Германия се нуждае от специалисти от чужбина. За една година са подадени около 30 000 молби за признаване на чуждестранни дипломи за завършено професионално образование. Болшинството от мигрантите са получили положително решение.

От 1 април 2012 г. насам лицата, които са придобили диплом за завършено професионално образование в чужбина, могат да поискат признаване на квалификацията си в Германия. Законът за признаване на дипломите въведе общовалидно право за проверка на издадени в чужбина дипломи за професионално образование по отношение на това доколко съответстват на съответната изучавана в Германия професия.

Една година по-късно опитът показва, че интересът е голям, а процедурата по признаване – проста.

Една година след влизането в сила на Закона за признаване на дипломите федералната министърка на образованието направи положителна равносметка: „Законът показва ефект. Според оценките вече са подадени около 30 000 молби за признаване и болшинството от дипломите за завършено професионално образование са били признати за равностойни – това е важен принос към осигуряването на специалисти.“ Ванка подчерта, че законът говори за смяна на парадигмите. „Ние изхождаме от уменията и потенциала на мигрантите.

Законът дава знак за  признаване в смисъл на респект и високо оценяване на личните житейски постижения.“ Броят на посетителите на онлайн портала „Anerkennung in Deutschland“ (Признаване в Германия) свидетелства за големия интерес. От активирането му на 1 април 2012 г. са отчетени повече от 360 000 посетители. Около 124 000 от тях са се информирали относно компетентните служби и процедурата по признаване на тяхната диплома за професионално образование. Почти 40% от потребителите са се информирали от чужбина на английски или немски език.

Регионалните консултантски служби по програмата за насърчаване „ Интеграция чрез квалификация (IQ)“, които са 71 на брой, също споделят за голямо търсене.

Повечето от подадените до момента молби са за така наречените регламентирани професии. Това са например лекари, аптекари, зъболекари, психотерапевти или акушерки. Тези професии не могат да се упражняват в Германия без държавно признаване на дипломите. Според оценките от април до декември 2012 г. само по професиите в областта на здравеопазването са подадени приблизително 20 000 молби.

В областта на професиите за дуално обучение в камарите, които отговарят за признаването на съответните професии, вече са постъпили около 4 000 молби.

Най-често се търси признаване на дипломите в икономическата сфера, както и по професиите в областта на металообработването и електрониката. При издадените решения в 66% от случаите е установено пълно съответствие, а в 30% от случаите частично съответствие на придобитата в чужбина квалификация. Досега само 4% от молбите са отхвърлени.

Бюлетинът на Немското посолство София, включително досегашните издания (архив) вече ще може да се чете на интернет страницата на Посолството на немски и български език:

http://www.sofia.diplo.de/Vertretung/sofia/de/01/Nachrichten__aus__Deutschland.html

http://www.sofia.diplo.de/Vertretung/sofia/bg/01/Nachrichten__aus__Deutschland.html

clip_image001clip_image002                                                                clip_image001

Предприятия в Германия имат нужда от млади кадри и предлагат първокласно  обучение с шансове за кариера!

 Нова програма, подкрепяща обучение в Германия (езикови курсове, практика, интервюта за работа и образователно финансиране)!

Ще Ви посъветваме при избора на професия и ще представим свободни места за обучение в Германия от август 2013 година. Обученията най-често продължават три години и завършват с призната диплома за професия. Учи се в предприятие, т.е. при естествени условия, например при фризьор или пекар и паралелно с това се посещава професионално училище. В него се учат  специални предмети, но също английски език, спорт и т.н.

Обучението се заплаща и може да се получат също друга финансова подкрепа и други помощи. След три години се получава документ за професионално образование, с който може да се работи и печелят пари в Германия или на друго място.

„Дуалното образование в Германия”

Инициативата е за млади хора от 18 до 35 годишна възраст, които още тази година поемат пътя за Германия и искат да започнат там професионално обучение.

За началото на такова обучение са необходими в зависимост от професията познания по немски език на ниво В1/В2 от Европейската езикова рамка. Езикови курсове на ниво А2 могат да бъдат завършени в родината,  а след това е възможна  подкрепа за по-високо езиково ниво  в Германия преди началото на професионалното обучение.

Свободни места за обучение се предлагат предимно в следните области: специалисти в ресторант, специалисти в хотел, готвачи, пекари, сладкари, специалисти за гледане на възрастни хора, монтьори сухо строителство, специалисти по мехатроника, професионални шофьори, строителни работници на скеле.

За допълнителна информацияhttp://www.thejobofmylife.de/