Archive for юни, 2014

Магдалина Мусколиева от 8 б клас изработи през учебната 2013-2014 година първото ученическо портфолио на хартиен носител

27.06.2014

Magdalina

Магдалина Мусколиева от 8 б клас изработи тази учебна година по немски език първото ученическо портфолио. Тя презентира съдържанието на обемистата папка – документи, удостоверяващи владеенето на немски език, езиково досие, а също важни за нея граматични таблици, съчинения, разменени писма на немски по проект „Образът на другите“ с ученичка от Унгария.

Мagdalina1

Magdalina22

Ден на ученическото самоуправление при 8 б по немски език

06.06.2014

8 б-6.Juni

Днес имаше много желаещи да бъдат преподаватели по немски

език в 8 клас. Жребият определи водеща роля да имат: Светослав,

Георги, Магдалина и Валентин. Много бяха асистентите и активно

участващите в часовете ученици. Госпожа Войнова и учениците от

8 б клас си пожелаха и други такива приятни дни на ученика.

Lehrer,8b