Archive for септември, 2014

Blended-Learning – комбиниран обмен на добри практики

30.09.2014

DSCN9363Днес се състоя първият Blended – Learning КОМБИНИРАН ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ,  в който със свои примри от учебната дейност на фона на германския опит „Първи стъпки към кооперативни форми на учене“ се включиха присъстващите учители: Румяна Войнова, Василка Величкова, Антоанета Мирчева, Ангелина Григорова, Илиана Георгиева, Миглена Борисова, Катя Габерска, Доброслава Митева, Рая Николова

Qualifikation

КООПЕРАТИВНОТО УЧЕНЕ не е работа по групи и не означава групова работа на всяка цена.

КООПЕРАТИВНОТО УЧЕНЕ е учебна стратегия, която помага така да се изгради учебният час, че след всеки час учениците да могат да се доближават активно до целта (сами да управляват своите собствени учебни процеси).

КООПЕРАТИВНОТО УЧЕНЕ взема под внимание трите типа учащи:

– индивидуалистичния тип учащ, който обича да учи за себе си

– компетитивния тип учащ, който учи най-добре в големи групи и обича да бъде в състезание със съучениците си

– кооперативния тип учащ, който има нужда от сигурността и обмен в малка група

КООПЕРАТИВНОТО УЧЕНЕ  се състои от пет основни елементи:

1. Социални умения – активно се тематизират в обучението и при удобен случай се тренират. Специализирана задача по предмета върви с една социална задача.

2. Размишление за процеса в групата и работното поведение

3. Поставяне на задачата: Всеки член в групата да се чувства лично отговорен  за постигане на целта като даде своя собствен принос за решението

4. Създаване на положителна зависимост вътре в групата: „Аз съм успешен, ако моята група е успешна. Групата има успех, ако аз имам успех.“ Сплотава ни: общата цел да бъдем успешни, общата идентичност, допълнителните роли вътре в отбора, състезателната ситуация или награди, ограничаване на работното място или материал.

5. Учащите се могат да работят един с друг, те се гледат по време на работните фази и могат да комуникират по между си и невербално.

Европейски ден на езиците – 10 ученици и 2 учители от НХГ в Дома на Европа в София

29.09.2014

DSC03093DSC02937

На 26 септември 2014 година в Дома на Европа в град София бе отбелязан европейският ден на езиците.

DSC03080DSC03058Гимназията ни бе представена oт 10 ученици, изучаващи в НХГ английски, испански, немски и френски език.

DSC03088DSC03034

Успешните проекти по темата „Моята Европа” бяха наградени, всички участници от страната, разделени в отбори, се състезаваха в забавни игри на много езици и така се приобщиха към езиковото многообразие на Европа.

DSC02944DSC02936

Най-активни бяха  Михаела и Кирилка от 12 „Г”, Петя от 10 „В”, Петър от 10 „Д”, Екатерина от 10 „А” и Марина от 12 „А”.

Zertifikat

Всички получиха сертификати за участие и възпоменателни значки.

 DSC02992 DSC03014

Настроението бе прекрасно и учениците изявиха желание следващата година да участват отново с проекти. Благодарим за участието на Ани Савова и Жулиета Панчева от 11 а клас.

26 септември – Европейски ден на езиците

26.09.2014

Sprachen

26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 година, която бе обявена за Европейска година на езиците.

Целта на празника е да насърчи изучаването на чужди езици в Европа.

По този повод главният секретар на Съвета на Европа г-н Ягланд разпространи декларация:

„На 26 септември ние честваме голямото езиково разнообразие в Европа. Да си припомним думите на Антоан дьо Сент-Екзюпери, който каза, че езикът често е източник на недоразумения. Наистина езикът може да бъде използван като оръжие, като средство за дискриминация и унижение.

Заедно можем да направим така, че езиците да не бъдат източник на недоразумения, а да са ключът за междукултурния диалог и взаимното уважение. За да се осъществи това, ние трябва да развиваме манталитета си и да подкрепяме езиковото разнообразие.

Съветът на Европа силно се е ангажирал с всички езици в Европа както чрез работата, свързана с опазването на регионалните или малцинствени езици, и изработването на общи норми за преподаване и оценяване на езиковите компетентности, така и чрез подкрепата, оказвана на страните членки за прилагане на приобщаващ подход в обучението по езици.

Днес Европейският ден на езиците се чества в Страсбург, в Грац заедно с Европейския център за съвременни езици и с многобройни прояви в цяла Европа и по този начин ние подчертаваме главната роля, която играят езиците за изграждането и развитието на толерантни, миролюбиви и приобщаващи общества.“

Официална страница на Европейския ден на езиците

Квалификационна поредица на Гьоте Институт „Уча се да обучавам“

18.09.2014

GI

 

Гьоте Институт в София стартира образователна поредица на 5 ноември 2014 година с учебните единици „Задачи, упражнения, интеракция” и „Учителска компетентност и организация на обучението”. До 15 октомври можете да се кандидатирате за стипендия за квалификационната програма. Повече информация за участието и съдържанито можете да намерите в информационното писмо Ausschreibung. Там Dort ще намерите също формуляр за кандидатстване.

СТИПЕНДИИ ЗА УЧИТЕЛИ ПО НЕМСКИ ЕЗИК – 2015 ГОДИНА

16.09.2014

Стипендии за следдипломна квалификация в Германия  за български учители по немски като чужд език  2015 година

И през 2015 година Гьоте Институт ще даде стипендии  за следдипломна квалификация в Германия за български учители по немски като чужд език. Повече информация Informationenза изискванията при кандидатстване, начина за кандидастване и предложените курсове  може да намерите на сайта   Homepage. Край на кандидатстването: 15 октомври  2014.

Радваме се за Вашия интерес и Ви пожелаваме добър старт в новата учебна година.

Екипът на образователна кооперативност немски език

Гьоте Институт София

www.goethe.de/sofia

Среща на методическо обединение Чужди езици

11.09.2014

На 12 септември, 9 часа, в стая 105 се проведе среща на учителите по чужд език в НХГ.

Дневен ред:

1. Приемане  План на методическото обединение

R. Vojnova, predozhenie za Plan na MO

2. Дискутиране на критерии за устно оценяване и оформяне на срочна и годишна оценка

N. Ivanova,УСТНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

R.Vojnova, Sro4na, gosishna ocenka

Modell

3. Дискутиране на Наредба 3 за оценяването в частта „Съхранение на писмените работи в училище“

nrdb_3_03_ocenjavane

Извадка от Наредба 3

4. Делене на паралелките на групи

Делене на паралелките на групи

5. Идеи за възможността на всеки учител по чужд език да се включи във вътрешната училищна квалификация чрез преведена статия, свързана с иновации в обучението по различни предмети, или нови технологии в обучението

6. Идеи за отбелязване годишнината на гимназията с открити уроци и други инициативи

7. НХГ – част от инициативата на германското външно министерство „Училища: партньори на бъдещето“ /възможност учениците с немски език да работят  в електронната платформа на PASCH-училищата/
Presentation1
12.09.14

Допълнение: Plan na MO, 2

Училищен конкурс на ЕС за млади преводачи Juvenes Translatores

05.09.2014

juvenes

Започва записването за училищния конкурс на ЕС за млади преводачи Juvenes Translatores. В конкурса ще могат да се включат общо 751 училища от всички държави членки на ЕС, от които 17 от България.

Броят на участващите средни училища от всяка държава е равен на броя на нейните депутати в Европейския парламент. Тази година преводаческите си умения ще могат да тестват учениците, родени през 1997 г. (по 2-ма до 5-има от училище).

В конкурсния ден — 27 ноември — учениците ще превеждат текст от 1 страница, свързан с европейската идентичност, като изберат една от възможните 552 езикови комбинации от 24-те официални езика на Съюза. Техните конкурсни работи ще бъдат оценени от преводачи на Европейската комисия, които ще определят по един победител от всяка държава.

През април 2015 г. 28-те победители ще бъдат поканени в Брюксел, където ще получат своите награди на официална церемония.

Краен срок: 20 октомври 2014 г.

Още информация