Archive for ноември, 2014

eTwinning – проект

30.11.2014

8 Б КЛАС  

И УЧИТЕЛКАТА ИМ ПО НЕМСКИ ЕЗИК РУМЯНА ВОЙНОВА

ПОСВЕЩАВАТ  УЧАСТИЕТО СИ В eTWINNING ПРОЕКТА  

НА 135 ГОДИШНИНАТА НА 

НАЦИОНАЛНА ХУМАНИТАРНА ГИМНАЗИЯ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – БЛАГОЕВГРАД

3

Заглавие на проекта: Падането на Берлинската стена, събитието, което промени света

Ръководители:

Иванка Илиева Генкова, главен учител по немски език в Гимназия „Д-р Иван Панов” – гр. Берковица

Румяна Войнова, главен учител по немски език в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Благоевград

Кратко описание:

Ученици изучаващи немски език в двете училище работят по проекта на тема „Падането на Берлинската стена – събитието, което промени света”. Те  изработват презентации по повод 25 години от падането на Берлинската стена, в които споделят събития и факти за изграждането и падането на стената, както и други събития, които са свързани или са последица от падането на стената. Учениците представят  своите  училища, споделят на немски език информация за своето хоби, любими учебни предмети и други вълнуващи ги неща.

Работни езици: български език и немски език в рамките на новата европейска инициатива „Национален eTwinning“, стартирана през септември 2014 година за проекти с участници от една държава

Цели:  Учениците се запознават с подробности за изграждането на Берлинската стена и събитията, които са свързани с нейното събаряне. Те представят събитията от своя гледна точка, като изработват презентации по темата. Учениците използват заннията си по История и цивилизация и  прилагат придобитите в училище знания и умения за работа с ИКТ. Учениците  обогатят знанията си, подобрят  уменията си за работа с ИКТ и  спечелват нови приятели на тяхната възраст. Повишават се уменията  за работа  в екип, както и  мотивацията им за учене и демонстриране на придобитите знания и умения. Учениците станат по-самостоятелни и уверени в собствените си сили и възможности.

Znak ka4estvo

Кратка анкета:

Румяна Войнова: „Благодаря на колежката от Берковица, която е главен учител по немски език в гимназия „Д-р Иван Панов“,  за оказаната помощ при работата по eTwinning-проекта. Тя е носител на национални награди в областта на този вид проекти. Работата ни с нея бе много полезна. Благодаря също на Димитрина Попова, ученичка от 8 б клас, която прекрасно се справи с ролята на капитан на проектния отбор, като оказваше техническа помощ и изигра решаваща роля при подбора на информационните данни за презентацията. Благодаря на Вили, Деси, Кристиян, Калоян и Велин от 8 б клас за активната работа по проекта.“

Велин: „Проектът е интересен, защото ми дава възможност да прилагам на практика изучавания от мен немски език и да срещам  нови хора със същите интереси като мен.“

Калоян: „Съвместната работа по проект с ученици на нашата възраст от гимназията в Берковица е добра тренировка за бъдеща дейност в международни проекти.“

Десислава: „Проявих интерес към презентациите на учениците от Берковица – как добре владеят и те немски език и можем да научим много неща един от друг /в областта на немския език и в областта на изготвянето на презентации/“.

Кристиян: „Проектът ни свърза с ученици от Берковица на нашата възраст. Защо да не си гостуваме взаимно и да не комуникираме също на немски  – езика, който учим в училище?“

Вили: „За мен голямо предизвикателство бе влизането в технически непознатата електронна платформа на eTwinning – TwinSpace. “

Димитрина: „Моят интерес бе насочен също към техническите възможности на TwinSpace – там можем да качваме сами изработените от нас презентации, можем да направим албуми със снимки, да ползваме за връзка форум и чат. Интересно е. В часовете по немски учим за Берлинската стена, но след намирането на  много публикации по повод 25 годишнината от падането на стената ние разширихме нашите знания“

8b

Как в някои държави използват смартфони в час по немски език

18.11.2014

В рамките на международния проект Webcampusprojekt, който вече седма година квалифицира учители по немски език чрез ежеседмични 90 минутни онлайн-обучения, днес бе презентирана темата „Джиесемите в обучението“. Румяна Войнова, главен учител по немски език в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ беше българският представител в квалификационната форма.

Bart

В присъствието на учители по немски език от Финландия, Естония, Унгария, Русия, Южноафриканската Република, Хърватия, Сенегал, България, Германия и Австрия холандският преподавател по немски език доцент Bart Pardoel представи възможности за използване на джиесеми за учебна цел в училище.

QR-reader

Присъстващите на обучението учители по немски език най-напред бяха помолени да инсталират на смартфоните си QR-Reader, за да следват на практика квалификационите примери на обучителя от Холандия.

Berlin

Смартфоните може да се използват в училище:

– като средство за достъп до информация /чрез приложения Pow Toon, Layar и други augmented reality приложения/,

– като система за обратна връзка с учениците (KAHOOT, SOCRATIVE)

– за работа с чуждоезикова лексика (Quizlet, Memrise)

– за снимки, зарчета, речник, записване на глас, видео

BRD

Добрите новини: колеги споделиха опита си с някои от приложенията за смартфон и с тези, които са приложими за лаптоп. Bart Pardoel демонстрира видеоимпресия – час по немски език със смартфон:

Film

Фенове на езиковото многообразие от 8 б посетиха eзиковия и културен празник в АУБ

11.11.2014

R.V.,8b

Вечер на езиците – покана от АУБ

10.11.2014

AUB,Sprachabend

Новини от Комисията за квалификация в гимназията

06.11.2014

Румяна Войнова, Председател на Комисията за квалификация в НХГ, представи пред учители от НХГ  презентациите, представени В Европейската комисия в Брюксел от

-Мауро Галучио /“Ролята на Европейската комисия в Европейския съюз“/,

-Красимир Савов /“Европейска година на гражданите и Европейско гражданство“/,

-Венцислав Петров /“Инициативи на Европейския съюз за борба срещу младежката безработица: „Youth Guarantee“, „Youth Employment Initiative“, „EURES – Boosting Mobility“ /,

-Милена Бонева /“Политика на Еврепейския съюз за климата“/,

-Ясен Спасов /“Еразъм+  С какво програмата може да бъде от полза за образованието, обучението, младежта и спорта?“/

Господин Марин Митов, директор на НХГ и Председател на Комисията за проектна дейност, подкрепи амбициите на учители за нови проекти и гарантира подкрепа за всяка активност в тази насока.

NHG1