Archive for декември, 2015

„Повече щастие в класните стаи“ – вътрешноучилищен квалификационен модул

17.12.2015

Снимка3482

Днес, 17 декември 2015 г., ангажирани с качеството на преподаване учители от НХГ участваха във вътрешноучилищен квалификационен модул на тема „Ефективно използване на нови технологии в преподаването“. Госпожа Златка Стамболийска сподели впечатления от квалификационния курс в  гр. Скарбъро, Англия /3-14 август 2015/:

Anglolang Academy of English in Scarborough, North Yorkshire, England

Eдна образователна институция с традиции, готова да предложи подходящо езиково обучение и  за ученически групи от НХГ.

Erasmus plus

Обучение за успешни учители чрез безплатни онлайн технологии: Teacher Training Videos

Примерни планове на уроци: http://busyteachers.org/
Screen Shot 2012-09-30 at 2.05.45 AM     Безплатни технологии за учители, представени от  Richard Byrne  

Тези образователни сайтове са особено полезни за чуждоезиковото обучение, както и интернет инструментите за успешно управление на класа:

Софтуер за презентация и инструменти за онлайн презентации, които вдъхновяват: https://www.haikudeck.com/

Как да разделим учениците по групи, като запазим социалния мир и добрите отношения помежду им? http://www.classtools.net/random-name-picker/

Как да допринесем за повече щастие в класната стая? И как тази информация да стигне най-бързо до родителите?  https://www.classdojo.com/

Когато става дума за забавни и ефективни  уроци по всички предмети, изтъква се огромния принос  на QUIZLET – изготвяне на тестове и учебни игри:  https://quizlet.com/

proprofs-logo

Бизнесът, образователните институции и учениците се доверяват на  тези инструменти за образование и тестване:  http://www.proprofs.com/

Снимка3487

Създаване на видео по забавен начин и безплатно чрез   Dvolver Moviemaker

http://dvolver.com/moviemaker/index.html

Снимка3489

Създаване на видео по забавен начин и безплатно чрез

http://zimmertwins.com/

Албена Узунова, учител по информатика и информационни технологии, припомни друга възможност за ежедневно  ползване на  програма ЕРАЗЪМ ПЛЮС  –  чрез eTwinning (общността за училища в Европа, която е обучила почти два милиона ученици как да работят заедно). Тази година eTwinning пуска юбилеен доклад на своята десета годишна конференция.

Къде е сега  eTwinning?  infographic

 

Снимка3491

 

 Румяна Войнова, главен учител по немски език и председател на Комисията за квалификация, сподели впечатления от семинара на Гьоте Институт на 27-28 ноември 2015 г. на тема „Работа по проекти в обучението по немски език“ и как елементи от проектното обучение и неговите възможни редукционни форми да се приложат в обучението по други чужди езици и други учебни предмети.

17.12.15