Archive for януари, 2016

Професионална квалификация в Германия

07.01.2016

broshure_JML-14.12.2015

The job of my life 2016

Снимка3616

 

Уважаеми колеги,

Предоставяме на Вашето внимание информация за възможност за български младежи да бъдат изцяло финансово подпомогнати да усвоят немски език и да придобият професионална квалификация в Германия в рамките на прогрмата The job of my life и със съдействието на Агенция по заетостта, Бюрата по труда и EURES мрежата в България.

Бихте могли да запознаете и сега завършващите за възможността да кандидатстват за включване в програмата през есента на 2016 г.

С уважение и на разположение за допълнителни въпроси,

М. Алтънова
EURES съветник
Главен експерт в Дирекция „Европейска мобилност“
Агенция по Заетостта – София

Месторабота:

Дирекция „Бюро по труда” – Благоевград 2700

ул. Иван Михайлов 58

+359 73 88 67 16

+359 878 28 18 39

m.altanova@az.government.bg

www.eures.bg

www.az.government.bg