Archive for март, 2016

Единадесета национална конференция на учителите по немски език, 26 март 2016 – София

27.03.2016

1

На 26 март 2016 г., в хотел Балкан – София, се проведе Единадесетата национална конференция на учителите по немски език, организирана от издателство KLETT.

2

Поздравление от учениците от 8 клас на Софийската математическа гимназия – пиеса на немски език и две песни на немски език

6

Уъркшоп Клет-Лангеншайд: Ориентирано към успеха учене

Референт: Илга-Мариса Вебер, педагогически съветник в Клет-Лангеншайд /Испания/

9

Работа с думи /ниво В1 до В2/

Референт: Адалберт Мазур – от 2003 г. преподавател и провеждащ изпити в Гьоте Институт Атина и в Американския колеж на Атина, автор и обучител към издателство KLETT

11

10

Награждаване на ученици, участвали в езиковото състезание на издателство КLETT – за нива А2, В1, В2, С1

13От езиковото действие към сценария /С учебното пособие Linie 1  успешно към целта/

Референт: Илга-Мариса Вебер

1A

Ефективно трениране на уменията на ниво В2

Референт: Адалберт Мазур

Mazur,Vojnova,Wber

Адалберт Мазур, Румяна Войнова, Илга-Мариса Вебер

Покана КЛЕТ Ден 2016

Проект с немски език, проведен в НХГ през 2014 г., описан в електронна книга

25.03.2016

1

През 2014 г. Центърът за развитие на човешки ресурски в София постави началото на националния eTwinning. Това даде възможност по съвместен проект  да работят две училища от България, т.е. да не се търси партньор в чужбина.

Румяна Войнова, гл. учител по немски език в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Иванка Генкова, гл. учител по немски език в гимназия „Д-р Иван Панов“ – Берковица, работиха на немски език с ученици от 8 клас по проекта „Падането на Берлинската стена“.

Работата по проекта е описана в електронна книга: Национален eTwinning (Стартиране на дейността в България), издание на ЦРЧР, 2015 г.:

BOOK_nationaleTwinning

стр. 83 Па дането на Берлинската стена

За проекта: тук

Един учител – много лица

25.03.2016

ЗА УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – КОНФЕРЕНЦИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ 

ДЕН ВТОРИ – 25 МАРТ 2016 ГОДИНА

Учителят като съветник: Сравнение

2

TOEFL  – Боряна Емъри /Американски университет в България/

3

Cambridge Certificates  Светла Мавродиева /Британика/

http://www.cambridgeenglish.org/

4

Учителят като създател на забавна граматика: Граматиката може да бъде забавна /Боряна Емъри/

5

Защо обичам граматиката: Граматиката е структура, доверие, логика, свобода

6

Забавлението започва, когато реализираш това: „Преподаването не е това колко знания имаш, а колко добре умееш да ги предаваш на другите!“

7

Учителят като учещ цял живот – Еразъм плюс за гимназиални учители – Милена Караангова, Център за развитие на човешките ресурси

http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm

8

Лора Динева, продуцент на мюзикъла „Хвани ме, ако можеш“
9

Учителят като действащо лице, създаващо интеракция /взаимодействие между индивидите в процеса на общуването им/: Преподаването отвъд доставянето на информация – проф. Уилям Кларк

Заключителна церемония и раздаване на сертификати

Schedule_One_Teacher_Many_Faces

Сайт на АУБ

 

 

Един учител – много лица

24.03.2016

ЗА УЧИТЕЛИТЕ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – КОНФЕРЕНЦИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ 

ДЕН ПЪРВИ – 24 МАРТ 2016 ГОДИНА

1

Конференцията бе открита от госпожа Боряна Шалявска, директор на офис „Прием на студенти“. Главен учител Румяна Войнова, представител  от  НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ на конференцията, ще предостави  копие от презентациите пред учителите по чужд език на вътрешно училищна квалификационна форма.

2

Учителят като емоционално същество: Емоционална интелигентност в класната стая /Поли Фистолера/

Учителят като самоуверен комуникатор: Самоуверена комуникация в класната стая /Поли Фистолера/

4

Учителят като мотиватор: Мотивиране на учениците /Димка Радева/

6

Американският университет в България и неговите много лица – Анатоли Черни, зам.директор на офис „Прием на студенти“

7

Учителят като GP – модерирана брейнсторминг сесия с проф. Сабина Вийн

9

Разглеждане на студентския кампус – библиотека на четири етажа, съхранение на книгите при специална температура и светлина

8

Американски университет в България: Мюзикъл „Хвани ме, ако можеш“

 

„Първи стъпки във френския език“- открит урок по френски език на госпожа Бонка Ичкова

23.03.2016

Frank

Днес, 23 март 2016 г., госпожа Бонка Ичкова и сборната група от 9 клас – ученици, изучаващи френски като втори чужд език, показаха неоспоримо, че дори след броени учебни часове човек може да комуникира превъзходно на чужд език.

 

BonkВ игрови ред учениците показаха, че знаят азбуката, а след това ни убедиха, че могат да четат и пишат на френски език, познават и изговарят правилно числата, умеят да кажат колко е часа, да задават въпроси и отговарят уместно.

Song

В групата по френски език има ученици от хуманитарния профил и ученици от профил „Изкуства“, затова часът по френски език  включи великолепно изпълнена песен на френски език.Браво, Мартин! Браво, Петя!

Gast

Гости на открития урок бяха господин Марин Митов, директор на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“, госпожа Даниела Китова, пом. директор, много учители и ученици, които изучават френски или немски като втори чужд език.

Символи на Франция и България

21.03.2016

France

Днес, 21.03.2016, от 13.30 часа, в 113 кабинет на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – в рамките на СЕДМИЦА НА ФРАНКОФОНИЯТА – госпожа Бонка Ичкова и ученици от осми и девети клас представиха сравнително и емоционално информация по темата „Символи на Франция и България“.

Bonka

Гости на инициативата бяха: госпожа Любка Стоименова, старши експерт по чужди езици в РИО в Благоевград, директорът Марин Митов, помощник директорите Даниела Китова и Теодора Ацева, педагогическият съветник Капка Калибацева, учители от гимназията и ученици, изучаващи френски като първи или втори чужд език.

4В центъра на вниманието бяха домакините на тази оригинална инициатива: учениците, участници в сравнителното представяне на символите на Франция и България, за които участието в СЕДМИЦАТА НА ФРАНКОФОНИЯТА бе една престижна изява, мотивираща ги още повече към в изучаването на френския език.

France1

 

Гордеем се с теб, Мила Крекманска!

16.03.2016

Мила Мирославова Крекманска е представител на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград

на националния гръг на олимпиадата по испански език:  26 март, Бургас.

Успех, Мила!

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ФРАНКОФОНИЯТА – 20 МАРТ 2016

03.03.2016

21.03.2016 – СЕДМИЦА НА ФРАНКОФОНИЯТА – „Символи на Франция и България“ , начало 13.30 часа, 113 кабинет в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград

23.03.2016 – АЗ УЧА ФРЕНСКИ ЕЗИК  – Открит урок по френски език на госпожа Бонка Ичкова, старши учител по френски език, с 9 клас /втори чужд език/, начало 12.40 часа, в класната стая

Image result for frei bild Paris Eiffelturm