РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧЕ – ПРОФИЛ

Наредба 7 от 11.08.2016

ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

 Изискванията за резултатите от обучението по чужди езици се разработват съгласно общите нива на езикова компетентност, определени от Общата европейска езикова рамка и съотнесени в тяхната последователност над постигнатата в съответствие с учебния план общообразователна подготовка. Тези изисквания са насочени към задълбочаване и разширяване на общите и комуникативните езикови компетентности, придобити в общообразователната подготовка в зависимост от прилагания учебен план. Те са разработени в съответствие с Общата европейска езикова рамка, Европейската референтна рамка за ключови компетентности и Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот. Уменията за общуване на чужди езици са една от основните компетентности, дефинирани в Европейската референтна рамка като ключови за лична реализация, активен граждански живот и за интегриране в съвременното общество. Обучението по чужд език във всички етапи и степени е свързано с обучението и по другите ключови компетентности.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

· Общи цели:

– да стимулира мотивацията на ученика за осъзнаване на националната идентичност в условията на езиково и културно многообразие;

– да допринася за преодоляването на предварително формирани културни стереотипи и неточности, които водят до културна дезориентация;

– да развива у учениците чувство на толерантност и уважение към културните различия и самобитност;

– да подготвя учениците за общуване в условия на езиково и културно многообразие;

– да повишава езиковата, общата и междукултурната компетентност на учениците;

– да създава у ученика нагласа за учене през целия живот;

– да предоставя възможност за проява на инициативност, творчество, критично мислене и самостоятелни решения, поемане на отговорност за учене и решаване на проблемите;

– да развива уменията на учениците за работа в екип и поемане на лична отговорност.

· Конкретни цели:

– да усъвършенства равностойно и интегрирано рецептивните (слушане и четене) и продуктивните комуникативни умения (говорене и писане) на ученика на чужд език;

– да обогатява уменията на ученика за уместна употреба на фонетичната, граматическата и лексикалната система на изучавания език в съответната комуникативна ситуация;

– да развива уменията на ученика за работа с научнопопулярни и художествени текстове от различни стилове, жанрове и епохи;

– да развива умения и да предоставя стратегии, необходими на ученика за успешната му подготовка за ДЗИ по учебен предмет чужд език.

Изискванията за резултатите от обучението по профилирана подготовка по учебния предмет чужд език отразяват: · взаимосвързаността на модулите в обучението по чужди езици в българското училище; · ниво на владеене на чуждия език. Като следват принципа на постижимост, изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език определят задължителните модули и обема на учебното съдържание за профилирана подготовка съобразно възрастовите характеристики на учениците и отразяват нивото на владеене на чужд език за средната образователна степен. Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език осигуряват равнопоставеност и интегрирано въвеждане и изграждане на четирите основни речеви умения: слушане, говорене, четене и писане, които са в основата на езиковите компетентности, необходими за изграждане на умения за живот. Изискванията за резултатите от обучението по профилирана подготовка по учебния предмет чужд език предвиждат взаимодействие: · в рамките на задължителните модули по учебен предмет чужд език; · с учебния материал от общообразователната подготовка; · между задължителните модули по учебен предмет чужд език и тези на другите учебни предмети.

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ВИДА ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПРИ

НЕИНТЕНЗИВНО И НЕРАЗШИРЕНООБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

(Ниво А1 по ОЕЕР в края на първи гимназиален етап)

Този тип профилирано обучение по чужд език във втори гимназиален етап на средната степен на образование надгражда езиковите знания и речевите умения, усвоени на ниво А1 в първия гимназиален етап, като във взаимодействие с общообразователната подготовка спомага за тяхното усъвършенстване и за овладяване на общи и комуникативни езикови компетентности на ниво В1.1 по Общата европейска езикова рамка в края на етапа. Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език определят очакваните резултати в края на втория гимназиален етап на средната образователна степен в учебните часове за общообразователна и профилирана подготовка в съответствие със задължителните модули, както следва:

Modul 1 – Устно общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 103 учебни часа

МОДУЛ 2– Писмено общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 103 учебни часа

МОДУЛ 3 – Език и култура – общ хорариум за XI и XII клас: 31 учебни часа

МОДУЛ 4 – Езикови практики – общ хорариум за XI и XII клас: 31 учебни часа

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА ПРИ

НЕИНТЕНЗИВНО И НЕРАЗШИРЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

(Ниво А2 по ОЕЕР в края на първи гимназиален етап)

Този тип профилирано обучение по чужд език във втори гимназиален етап
на средната степен на образование надгражда езиковите знания и речевите
умения, усвоени на ниво А2 в първия гимназиален етап, като във
взаимодействие с общообразователната подготовка спомага за тяхното
усъвършенстване и за овладяване на общи и комуникативни езикови
компетентности на ниво В1 по Общата европейска езикова рамка в края на
етапа.
Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език
определят очакваните резултати в края на втория гимназиален етап на
средната образователна степен в учебните часове за общообразователна и
профилирана подготовка в съответствие със задължителните модули, както
следва:
МОДУЛ 1 – Устно общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 103 учебни
часа
modul-2 – Писмено общуване – общ хорариум за XI и XII клас: 103 учебни
часа

modul-3 – Език и култура – общ хорариум за XI и XII клас: 31 учебни часа
modul-4 – Езикови практики – общ хорариум за XI и XII клас: 31 учебни
часа

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s


%d блогъра харесват това: