Archive for октомври, 2016

Кои са нашите партньори от Чехия по проекта „Образът на другите“ на Гьоте Институт?

18.10.2016

                      eu-logo                                        logo

budova

Това е училището на нашите проектни партньори от Чехия – гимназия  Velke Mezirici, в град Velke Mezirici.

www.gvm.cz

1

Днес научихме повече за нашите партньори от техните писма, но очакваме да съберем интересна информация за училището и града им. Госпожа Войнова раздаде на всеки писмото от връстника му                   от Чехия и за спомен от проекта – по една значка.

2

Гимназията на нашите партньори по проекта бе безпорно една от атракциите, затова мнозина поискаха да си направят снимка за спомен, с пожелание някога да посетят тази величествена сграда и своите приятели от Чехия.

3

Благодарим на Гьоте Институт във Варшава за предоставените постери по проекта, които придадоха специална атмосфера на срещата на всички нас – които с помощта на поекта „Твоят час“ ще придобиваме и развиваме интеркултурните си умения, в приятелство с учениците от Чехия.

1a

И облечени в атмосферата на постерите „Образът на другите“ се пренасяме към интернет връзката, която компютърът в учебния кабинет ни дава със сайта на нашите партньори от Чехия. Интересно е да разгледаме също статиите за началото на нашия проект.

3

Проект „Твоят час“ – започваме работа на 18 октомври!

12.10.2016

eu-logo

                      logo

 ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ –

ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

„Образът на другите“ е международен проект на Гьоте Институт за размяна на електронни писма за начинаещи в изучаването на немски език. Целта е да мотивира изучаващите немски език да пишат писма на чуждия език още след първите часове по немски език. „Образът на другите“ дава възможност на учениците да разказват и да задават въпроси, да си създадат представа за техни връстници в други държави, които също изучават немски като чужд език – да опознаят чрез писмата друга култура и същевременно да осъзнаят кои са те самите. Възможна е онлайн-среща с учениците-партньори по проекта. deine-stunde1

Специфични изисквания – 1. Желание за комуникация с връсници от друга държава, изучаващи немски като чужд език 2. Притежаване на електронна поща 3. Предимство е – притежаване интернет връзка и техническа възможност у дома 4. Разрешение на родителите за участие в проекта и използване на снимки по проекта за рекламиране на дейността по проекта

deine-stunde2През учебната 2016 – 2017 година умениците от 9 клас, които изучават немски като втори чужд език, ще работят с ученици от Чехия. Ще се събираме в гимназията в понеделник, в 12.30 часа, и във вторник, в 12.30 часа, ще прочитаме писмата на немски език от Чехия и ще подготвяме нашите отговори. Ще търсим в интернет материал за града, региона и държавата ни. Ще подготвяме рекламни материали за нашия роден край и ще очароваме в писмата си нашите партньори от Чехия с красотите на нашата родина.

Ще работим по темите от „Готварската книга с рецепти“ на проекта на Гьоте Институт: Аз мога да се представя, моето хоби, моята стая и жилище, моят любим предмет в училище, моите приятели и т.н.

Наши партньори от Чехия са учениците от  Гимназия  Velke Mezirici, с учител по немски език госпожа  Marcela  Pospisil.

Проектът е регистриран под номер 44 А

Ще използваме страницата на проекта

както и страницата на авторите на проекта.

Ще съчиняваме писма с помощта на финландския електронен журнал

Ще работим заедно с родителите на учениците, като в пет часа те ще бъдат наши гости.

Вече поканихме госпожа Весела Шкодрева /майка на Божидара/ да разкаже за своя опит в интеркултурното общуване на своято работно място.

Ще се срещнем с успешни в своята професия личности, ще потърсим връзка с  германски, авсрийски или швейцарски фирми в България.

Ще акцентуваме върху съвместни инициативи с  връстници в България и чужбина – вечери на немския език в Американския университет в България, езикови състезания с други училища в града, участие в  инициативи на Гьоте Институт и Посолството на Германия в България,  гостуване на германски предприятия в България.

 

Конкурс за превод, организиран от Европейската комисия

05.10.2016

JUVENES TRANSLATORES 10

Регистрация от 1 септември 2016 г. до 20 октомври 2016 г.

Изпит по превод на 24 ноември 2016 г.

1.1. Кои училища могат да участват?

Училищата трябва:

 • да се намират в държава членка,
 • да са признати от образователните органи на една или повече държави членки,
 • да изберат между двама и петима ученици, родени през 1999 г.,
 • да имат достъп до интернет,
 • да разполагат с компютър, с който могат да се отварят и разпечатват PDF файлове (текстовете и листовете за превод ще бъдат изпратени в този формат), и
 • да имат достъп до скенер, за да могат да сканират преводите в PDF формат, след което да ги качат в базата данни на ГД „Писмени преводи“. Това трябва да стане в деня на конкурса.

Училището трябва да е средно училище. В конкурса не могат да участват учебни заведения, предлагащи вечерни езикови курсове или подобни незадължителни езикови курсове.

1.2. Регистрация

Преди да извърши регистрацията, отговорният учител трябва да получи одобрение от директора за участието на училището в конкурса.

Когато се регистрирате (само един формуляр на училище), трябва да посочите:

 • името и адреса на училището,
 • името на лице за контакти и
 • поне един валиден електронен адрес.

Тъй като електронната поща ще бъде нашето единствено средство за комуникация с вас, моля:

 • проверявайте редовно пощенската кутия и
 • се погрижете тя да не се препълва.

Регистрацията ще се проведе от 12:00 ч. (брюкселско време) на 1 септември до 12:00 ч. (брюкселско време) на 20 октомври 2016 г.. Непълни или подадени със закъснение формуляри няма да се приемат.

Всяко регистрирано училище – а по-късно и всеки записан ученик – ще получи регистрационен номер. Трябва да разполагате с тези номера в деня на конкурса.

1.3. Какви ангажименти поема вашето училище, когато се регистрира?

С подаването на формуляра за регистрация вашето училище се задължава да спазва правилата и инструкциите за конкурса и, ако бъде избрано, да организира провеждането на изпита по превод в своите помещения.

Това включва:

 • подбор и регистриране на ученици, родени през 1999 г.,
 • осигуряване на подходящи помещения и персонал за провеждането на изпита по превод,
 • разпечатване и раздаване на правилните текстове за превод и листовете, на които трябва да бъдат написани преводите,
 • предоставяне на възможност на избраните ученици да вземат участие в изпита,
 • гарантиране, че избраните ученици и техните родители или настойници са запознати с правилата и инструкциите и ги приемат,
 • осигуряване на условия на справедливост и безпристрастност по време на изпита и
 • ако победителят е от вашето училище, той трябва да бъде освободен от учебни занятия, за да присъства на церемонията по награждаване в Брюксел.

Вашето училище също така дава съгласие, ако бъде избрано за участие в конкурса, името му да бъде публикувано на уебсайта на Juvenes Translatores.

Училище, което не спазва тези ангажименти, може да бъде изключено от участие в конкурса.

Повече може да се прочете тук:

http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_bg.htm