Archive for ноември, 2018

Четвърта вечер продължава обучението с Цветанка Тодорова, eTwinning-посланик

14.11.2018

Днес, 14 ноември 2018 г., от 20 часа – учители от цяла България се включиха в обучението, което продължава вече четвърта вечер.

Интеренсното днес е:

Работа с Learning Apps – тук

Създаване на Padlet – тук

Advertisements

Трета стъпка на онлайн – еTwinning – обучение

13.11.2018

Tрета вечер, от 20 часа,  продължи eTwinning-обучението под ръководството на  Цветанка Тодорова, еTwinning-посланик и учител във Видин. Учители от цяла България тази вечер имаха възможност да се запознаят с инструмент за създаване на филми и презентации. Програмата POWTOON  със сигурност ще бъде интересна на ученици и учители и би разнообразила часовете по чужд език и други предмети.

На 14 ноември, от 20 часа, онлайн-обучението продължава с програма за създаване на комикси.

Втори ден продължава eTwinning- обучението с Цветанка Тодорова, посланик от Видин

12.11.2018

Днес, 12 ноември 2018 г., темата бе: Създаване на страница, използване на таблица за по-прегледно разполагане на информацията в колони, вмъкване на игри от LearningApps.org

На 13 ноември, отново от 20 часа, обучението продължава с други полезни инструменти. Работният език е български. Обучението е полезно за учители по всички предмети.

В стаята за срещи се влиза лесно, след регистрация в eTwinning-платформата. На 13 ноември срещата е тук

еTwinning в помощ на обучението и работата по проекти

11.11.2018

На 11.11.2018 г., от 20 часа  Цветанка Тодорова от училище „Цар Симеон Велики“ във Видин, която е еTwinning посланик, проведе пъровото от цикъл  4 онлайн обучения. То бе насочено към учители, които искат да работят по иТуининг проекти и да включат проектно базираното обучение в преподаването си.  Как иТуининг може да помогне при изпълнението на  проекти по Еразъм+.

От НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград в онлайн-обучението участваха: Албена Узунова, Миглена Велячка и Румяна Войнова.

На 12 ноември 2018 г., от 20 часа, обучението продължава с темата: Как да си направим добра страница в Twin Space?

Предстоящо състезание по немски език – ниво С1, ниво В2, ниво В1, ниво А2, ниво А1

05.11.2018

Цел на националното състезание: Да запознае учениците с фоматите за получаване на сертификат за владеене на немски език на съответното ниво.

Кръгове: Училищен и национален

Срок за изпращане заявлението за участие: 26 ноември 2018

Такса за участие в училищния кръг: 7 лева

Такса за участие в националния кръг: 10 лева

Разпределението на учениците по нива се извършва от подготвящите ги учители в училището съобразно нивото на знанията им. Допускането на ученици с по-високо ниво на знанията на по-ниско ниво на състезанието противоречи на идеята на състезанието. Ученици, за които бъде установено, че в учебния процес в училище или извън него са овладели знания, по-високи от нивото, на което са насочени от преподавателя си, ще бъдат дисквалифицирани.

Училищен кръг /месец декември/: Материалите за състезанието пристигат след 26 ноември 2018 г. Училището или учителят сами определят датата за вътрешния кръг. До 21 декември резултатите трябва да бъдат представени.

Национален кръг: 19.01.2019 г., Ловеч

По нива – компоненти, времетраене, оценяване:Ниво А1 – Четене /2 части – 12 въпроса/,  Писане /1 част-1 задача/ – Общо: 22 точки  Време: 50 минути

Критерии за оценяване на писмения текст от ниво А1, задача 1:

Максимален брой точки 10, които се поделят както следва:

2 т. – разнообразие на използваните лексикални средства

2 т. – граматическа коректност на използваните форми и конструкции

3 т. – задачата е изпълнена изцяло и разбираемо

1,5 т. – задачата е изпълнена само отчасти поради езикови или съдържателни пропуски

0 т. – задачата не е изпълнена и/или текстът е неразбираем при четене

1 т. – оформлението на текста съответства на вида на текста

0,5 т.  – нетипични или липсващи изрази при оформлението на текста, напр. липсва обръщение

0 т. – не съдържа изрази, специфични за този вид текст