Archive for март, 2019

Международен ден на франкофонията – честване в НХГ

20.03.2019

Бонка

Днес, 20 март 2019, в хоровата зала на НХГ в 12.45 започна с театрален спектакъл „Ало,ало“ честването на деня на франкофонията.  Песни на френски език изучаващите френски език представиха пред своите съученици, изучаващи немски, испански, английски, пред свои учители и ръководството на гимназията.

Преподавателката по френски език Бонка Ичкова благодари на учениците и екипа, с чиято помощ бе реализирана инициативата – Петя Михайлова и Светослав  Стоилов. Директорът Марин Митов поздрави учениците за празника.

 

Фотоапарат за НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ за работа по eTwinning-проекти

19.03.2019

 

За работа по eTwinning-проекти, които бяха отличени за качество на национално и европейско ниво НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ получи знак  „eTwinning – училище“ през учебната 2017-2018 година.

Албена Узунова – „Нека се опознаем чрез книгитe“ и „Промяната започва сега“

Румяна Войнова – „Така живеем ние в Европа“ /с ученици от Естония/

Работата по eTwinning-проекти продължи и през учебната 2018-2019 г.

Албена Узунова – „Не е ли твърде късно?“, свързан с климатичните промени

Румяна Войнова –  „101 дигитални стъпки в нашия училищен живот“. Участват учители от Естония, България, Гърция, Австрия.

Центърът за развитие на човешките ресурси отличи работата по eTwinning-проекти с материална награда – фотоапарат.

 

 

Инициатива на методическо обединение „Чужди езици“

08.03.2019

101  МЕТОДИ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧУЖД ЕЗИК

Инициатива на методическо обединение „Чужди езици“

Кога? – 11 март 2019 г., 16 часа

Къде? – учителската стая, НХГ

Трима учители – един клас

06.03.2019

„Трима учители – един клас“ е нова инициатива на методическо обединение „Чужди езици“ в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Благоевград, която бе оповестена на заседание на методическото обединение и на педагогическия съвет на 05.03.2019 г.

В основата на идеята стои разбирането за съвместната работа в един клас на екип от учители, които преподават по различни чужди езици или имат специализирано отношение към темата „Оценяване“.  Развитието на идеята би могло да бъде създаване на „Екипи от учители по випуски“, сред които и „Доверени учители“ за учениците, към които учениците да се обръщат за информация по интересуващи ги теми, като например „Използването в обучението на принцип на индивидуален подход и диференцираност“ или „Ученическото портфолио – доказателство за усилията, които проявава ученикът в образователния процес“.

Румяна Войнова, Ани Рупова и Златка Гергинова поставят началото на инициативата чрез доброволни взаимни посещения на часове и примери за оценяване.

Прочетена бе част от книгата „По двама на фронта“ на германския учител Николас Шмид, който получи 2016 г. в Германия званието „Учител на годината“ : „Патетичната реч на господин Шмид към неговите ученици след постоянната дискусия за оченките“. Както и неговото интервю „Защо оценките са вредни и трябва да бъдат премахнати“

Направено бе предложение за покана на германския учител Николас Шмид в България и гостуване в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград.