Archive for the ‘– Вътрешна квалификация’ Category

На 4 април 2016 г. започна безплатният курс за учители по немски език GRATIS ONLINE LERNEN

09.04.2016

Gratis Online Lernen

Регистрация в платформата:www.imoox.at

„Повече щастие в класните стаи“ – вътрешноучилищен квалификационен модул

17.12.2015

Снимка3482

Днес, 17 декември 2015 г., ангажирани с качеството на преподаване учители от НХГ участваха във вътрешноучилищен квалификационен модул на тема „Ефективно използване на нови технологии в преподаването“. Госпожа Златка Стамболийска сподели впечатления от квалификационния курс в  гр. Скарбъро, Англия /3-14 август 2015/:

Anglolang Academy of English in Scarborough, North Yorkshire, England

Eдна образователна институция с традиции, готова да предложи подходящо езиково обучение и  за ученически групи от НХГ.

Erasmus plus

Обучение за успешни учители чрез безплатни онлайн технологии: Teacher Training Videos

Примерни планове на уроци: http://busyteachers.org/
Screen Shot 2012-09-30 at 2.05.45 AM     Безплатни технологии за учители, представени от  Richard Byrne  

Тези образователни сайтове са особено полезни за чуждоезиковото обучение, както и интернет инструментите за успешно управление на класа:

Софтуер за презентация и инструменти за онлайн презентации, които вдъхновяват: https://www.haikudeck.com/

Как да разделим учениците по групи, като запазим социалния мир и добрите отношения помежду им? http://www.classtools.net/random-name-picker/

Как да допринесем за повече щастие в класната стая? И как тази информация да стигне най-бързо до родителите?  https://www.classdojo.com/

Когато става дума за забавни и ефективни  уроци по всички предмети, изтъква се огромния принос  на QUIZLET – изготвяне на тестове и учебни игри:  https://quizlet.com/

proprofs-logo

Бизнесът, образователните институции и учениците се доверяват на  тези инструменти за образование и тестване:  http://www.proprofs.com/

Снимка3487

Създаване на видео по забавен начин и безплатно чрез   Dvolver Moviemaker

http://dvolver.com/moviemaker/index.html

Снимка3489

Създаване на видео по забавен начин и безплатно чрез

http://zimmertwins.com/

Албена Узунова, учител по информатика и информационни технологии, припомни друга възможност за ежедневно  ползване на  програма ЕРАЗЪМ ПЛЮС  –  чрез eTwinning (общността за училища в Европа, която е обучила почти два милиона ученици как да работят заедно). Тази година eTwinning пуска юбилеен доклад на своята десета годишна конференция.

Къде е сега  eTwinning?  infographic

 

Снимка3491

 

 Румяна Войнова, главен учител по немски език и председател на Комисията за квалификация, сподели впечатления от семинара на Гьоте Институт на 27-28 ноември 2015 г. на тема „Работа по проекти в обучението по немски език“ и как елементи от проектното обучение и неговите възможни редукционни форми да се приложат в обучението по други чужди езици и други учебни предмети.

17.12.15

Blended-Learning – комбиниран обмен на добри практики

30.09.2014

DSCN9363Днес се състоя първият Blended – Learning КОМБИНИРАН ОБМЕН НА ДОБРИ ПРАКТИКИ,  в който със свои примри от учебната дейност на фона на германския опит „Първи стъпки към кооперативни форми на учене“ се включиха присъстващите учители: Румяна Войнова, Василка Величкова, Антоанета Мирчева, Ангелина Григорова, Илиана Георгиева, Миглена Борисова, Катя Габерска, Доброслава Митева, Рая Николова

Qualifikation

КООПЕРАТИВНОТО УЧЕНЕ не е работа по групи и не означава групова работа на всяка цена.

КООПЕРАТИВНОТО УЧЕНЕ е учебна стратегия, която помага така да се изгради учебният час, че след всеки час учениците да могат да се доближават активно до целта (сами да управляват своите собствени учебни процеси).

КООПЕРАТИВНОТО УЧЕНЕ взема под внимание трите типа учащи:

– индивидуалистичния тип учащ, който обича да учи за себе си

– компетитивния тип учащ, който учи най-добре в големи групи и обича да бъде в състезание със съучениците си

– кооперативния тип учащ, който има нужда от сигурността и обмен в малка група

КООПЕРАТИВНОТО УЧЕНЕ  се състои от пет основни елементи:

1. Социални умения – активно се тематизират в обучението и при удобен случай се тренират. Специализирана задача по предмета върви с една социална задача.

2. Размишление за процеса в групата и работното поведение

3. Поставяне на задачата: Всеки член в групата да се чувства лично отговорен  за постигане на целта като даде своя собствен принос за решението

4. Създаване на положителна зависимост вътре в групата: „Аз съм успешен, ако моята група е успешна. Групата има успех, ако аз имам успех.“ Сплотава ни: общата цел да бъдем успешни, общата идентичност, допълнителните роли вътре в отбора, състезателната ситуация или награди, ограничаване на работното място или материал.

5. Учащите се могат да работят един с друг, те се гледат по време на работните фази и могат да комуникират по между си и невербално.