Archive for the ‘Уча се’ Category

Образователен сайт – УЧА СЕ

27.04.2016

6

Учителите от НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ – Благоевград опознават, проучват и изпробват образователния сайт „Уча се“, за да изберат подходящи уроци, които иновативно да повлияят върху часовете по всички предмети.

1

Видео уроците, съпроводени с подходящи упражнения, са особено полезни за учениците, изучаващи английски, немски, френски, испански като първи или втори чужд език.

2

Осмокласниците, на които предстои изпит външно оценяване по чужд език на 20 юни, могат да преговорят: Какво е важно при писането на съчинение?3

Да докажеш, че знаеш чуждия език. За това могат да помогнат видео уроците и упражненията към тях.

4

Как се оформя официално писмо – това е също част от необходимите знания в края на 8 клас с интензивно изучаване на чужд език.

5