Archive for the ‘1.Издателства’ Category

Автономно учене чрез работа по проекти в обучението по чужд език

14.09.2017

На 12.09.2017 г. Николай Ризов, старши учител по немски език в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, се включи в обучение за преподаватели по немски език, организирано от РААБЕ – България. Обучението се проведе в  31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ – София. Лектор на обучението бе д-р Микаела Петкова – Кесанлис. В 8 присъствени и 8 дистанционни часа учителите надграждат  придобитата в условията на висшето образование академична компетентност и развиват своята педагогическа компетентност с оглед на дефинирането на мотивиращи младите хора теми, на ясни и постижими образователни цели при прилагане метода на проектите в обучението по немски език.

Учебници по чужд език за 8 клас

27.08.2017

Списък с учебните комплекти по чужд език за постигане на ниво от общата европейска езикова рамка, които ще се използват в системата на училищното образование за учебната 2017/2018 година,
утвърден със Заповед № РД09-3681/18.08.2017 г. на министъра на образованието и науката, която допълва Заповед № РД09-982/24.01.2017 г., допълнена със Заповед № РД09-1701/21.02.2017 г.  –  тук

 

ОНЛАЙН КВАЛИФИКАЦИЯ НА „ПРОСВЕТА“ – уводен уебинар

09.02.2017

Днес, 09.02.2017 г., в 18.30 часа започна ВЪВЕЖДАЩ УЕБИНАР (онлайн семинар) на тема:

„Нагоре в професията с програмите на „Просвета“, с вход за събитието.

6

Дадена бе подробна информация за новата система от квалификационни кредити и за обучителните  програми на „Просвета“, защото тази издателска група е одобрена от МОН да присъжда кредити за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Обученията са безплатни. Скоро ще има график с датите на всички уебинари /онлайн семинари/ и срещите по градове.

Според „Наредба 12 за статута и професионалното развитие на учители, директори и други педагогически специалисти“ (Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) важно изискване за растеж в кариерата е всеки преподавател да придобие най-малко три квалификационни кредита в рамките на четири години.

Според Наредба 12  за присъждане на един кредит са необходими 16 академични часа. Всяка програма на „Просвета“ носи един кредит и предвижда осем присъствени и осем неприсъствени часа. За максимално удобство неприсъствените часове включват и онлайн обучение. Присъствените часове ще се провеждат в следните областни градове: София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна и Плевен, а при следващите обучения ще включим и нови населени места.

8

Многобройните въпроси не позволиха уебинарът да завърши в предвидените 60 минути. Госпожа Румяна Войнова, главен учител по немски език в ПХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ ,  попита от името на колегите си защо регистрационната форма има полета само за начални и прогимназиални учители, щом издателството предлага квалификация и за гимназиални учители.  Никола Кицевски, директор на „Просвета“,  потвърди, че е важно гимназиалните учители да познават учебниците и учебните програми в начален и прогимназиален етап в съответната област.

7

И ако все още има учителски въпроси, то те ще намерят своя отговор чрез  и-мейл programi@prosveta.bg.

Уебинар „Да говорим немски с Prima“

12.05.2014

 GroßSprünge in DeutschDas DaFLehrwerk PRIMA  macht   es möglich, това бе темата на онлайн-семинар,  посветен на изучаването на немски език по системата PRIMA на издателство „Корнелсен“ и „Просвета“.  Водещ на уебинара бе Ваня Пенева, редактор по немски език.

V.Peneva

(more…)

Уeбинар за учители по английски език проведе издателство „Просвета“

08.05.2014

8.05.14

Днес, 8 май, от 18.30 часа до 19.30 часа издателство Просвета проведе уебинар за учители по английски език:  „Bringing the EFL Classroom into the Real World: FOR REAL –Еnglish for the Secondary Education (A1 – B2)”.

Водещи бяха  Ивелина Казакова,  автор на адаптираните уроци от системата For real, и Ана Пипева,  редактор. 

(more…)

Девета национална конференция на учителите по немски език – Ден на Клет

29.03.2014

Тя се проведе на 29 март 2014 г. в София. Обучителната програма включваше 4 компонента, ръководени от трима световно известни обучители: Evdokia Kallia – ръководител на Клет Хелас в Атина, Virginia Gil Braojos – преподавател по немски език в Мадрид и Dr. Mikaela Petkova-Kessanlis.M.A.- от СУ „Кл.Охридски“.
(more…)

Учебни помагала за ДЗИ и външно оценяване в 8 клас

28.02.2014

Klett1

Издателство представи днес учебни помагала за подготовка по чужд език – ДЗИ и външно оценяване в 8 клас.

На 29 март – Клет среща учителите по немски език в София

27.02.2014

Квалификационни форми за учителите и  награди за  победителите  от първото национално състезание по немски език, проведено на 18.01.2014 г. в гр. София  в четири нива: А2, В1, В2, С1.

В ниво А2 и ниво В1  на второ място са ученици от ПМГ – Благоевград.

В ниво С1 на първо и трето място са ученици от ЕГ – Благоевград.

Нови системи за обучение по английски и немски език

27.02.2014

AE,HUEBER1HUEBER,deutsch

Актуални заглавия на издателство за учебници и учебни помагала бяха представени днес пред учители по английски и немски език в НХГ.  Новите системи за обучение /за начинаещи и напреднали/ са одобрени от МОН и отзвукът за тях е много добър.

Национална инициатива на Кеймбридж и Клет

01.11.2013

Национална инициатива на Кеймбридж и Клет – Nationalna_ Klett