Archive for the ‘– Многоезично състезание’ Category

Национално многоезично състезание на 20 октомври 2018 г.

01.10.2018

ПРЕДСТОЯЩО: Национално многоезично състезание

Съгласно  заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе на 20.10.2018 г.Училищата, желаещи да участват в състезанието, е необходимо да заявят това в срок до 17:00 ч. на 10октомври 2018 година по електронен път на адрес stoimenova@rio-blg.com като изпратят трите имена на участниците, разпределени по езикови комбинации, както и копия на декларации от родители/настойници/попечители или от ученици, навършили 16 години, в които е изразено несъгласие за публикуване на резултати и лични данни.

ВАЖНО:

  • В състезанието могат да вземат участие само ученици, които през учебната 2018/2019 година са в XI клас и изучават в училище чуждите езици според определените в регламента на състезанието езикови комбинации.
  • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език.

Reglament_mnogoezichno_2017-2018 4

НАЦИОНАЛНО МНОГОЕЗИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ Областен кръг • 26 октомври 2013 г.

03.11.2013

2013_mnogoezichno_AE_test

2013_mnogoezichno_AE_uchitel

2013_mnogoezichno_NE_test

2013_mnogoezichno_NE_uchitel

2013_mnogoezichno_IsE_test

2013_mnogoezichno_IsE_uchitel

2013_mnogoezichno_FE_test

2013_mnogoezichno_FE_uchitel

2013_mnogoezichno_RE_test

2013_mnogoezichno_RE_uchitel

2013_mnogoezichno_ItE_test

2013_mnogoezichno_ItE_uchitel

КАЛИНА СТАМЕНОВА ОТ 11 Д КЛАС – КЛАСИРАНА ЗА НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АЕ И ФЕ

25.02.2011

КАЛИНА СТАМЕНОВА ОТ ЕДИНАДЕСЕТИ  „Д“ КЛАС  ЩЕ ПРЕДСТАВИ НХГ В НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ НА МНОГОЕЗИЧНОТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО АНГЛИЙСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК

На 27 февруари 2011 година в Перник ще се проведе националният кръг на многоезичното състезание. Представител на НХГ за английски и френски език е ученичката от 11 д клас /бившият клас на директора господин Марин Митов/.

Калина, ние те подкрепяме и ти желаем успех!

Ти си гордост на твоите преподавателки – госпожа Ани Рупова /английски език/, госпожа Бонка Ичкова /френски език/, класния ти ръководител господин Йордан Иванов – и за всички в НХГ.