Archive for the ‘1.Олимпиада’ Category

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИТЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

23.09.2019

Регламент за провеждане на олимпиада

-Немски език /до 24.01.2020 г./

– Английски език /до 20 януари 2020 година/

Заповед олимпиади  – тук

Срок за заявки при учителите по чужд език – до 01.12.2019 г.

 

ФОРМАТ НА МАТЕРИАЛИТЕ

ПЪРВА ГРУПА – Осми клас

Oбластен кръг – обща продължителност – 3 часа

1. Leseverstehen (отворени въпроси, свързване на заглавие с текст) – 60 мин.

2. Lückentest – Grammatik/Lexik (20 Lücken) с избор от посочени три варианта – 40 мин.

3. Aufsatz (180-190 WZ) – тема с опорни точки – 80 мин.

Национален кръг – продължителност – 15/20 минути на участник

Проверка на умението за устно изразяване:

Първа задача – реагиране в конкретна комуникативна ситуация

Втора задача – описание и коментар на картинка

ВТОРА ГРУПА – Девети клас

Oбластен кръг – обща продължителност – 3 часа

1. Leseverstehen – отворени въпроси – 40 мин.

2. Lückentest – Grammatik/Lexik (20 Lücken) с избор от общо посочени 25 думи – 40 мин.

3. Bildergeschichte/Fortsetzung einer Geschichte /220-240 WZ/ – 100 мин.

2 Национален кръг – обща продължителност – 15/20 минути на участник

Проверка на умението за устно изразяване:

Първа задача – реагиране в конкретна комуникативна ситуация

Втора задача – конкретна комуникативна ситуация с опорни точки

ТРЕТА ГРУПА -Десети клас

Oбластен кръг – обща продължителност – 3 часа

1. Leseverstehen – Textzusammenfassung mit 20 Lücken + Wortschatz (5 Wörter/Ausdrücke) – 60 мин.

2. Aufsatz (240-260 WZ) + Stellungnahme (60-70 WZ)– 120 мин. Национален кръг – обща продължителност – 20/25 минути на участник

Проверка на умението за устно изразяване:

Първа задача – реагиране в конкретна комуникативна ситуация

Втора задача – изразяване на аргументирано лично мнение въз основа на подадени две различни становища по даден проблем

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – Единадесети клас

Областен кръг – обща продължителност – 3 часа

1. Leseverstehen – Textzusammenfassung mit 20 Lücken, Wortschatz/Grammatik – Umformungen (10 Sätze) – 60 мин.

2. Aufsatz (260-280 WZ) + Kommentarfrage (60-70 WZ) – 120 мин.

Национален кръг – обща продължителност – 20/25 минути на участник

Проверка на умението за устно изразяване:

Първа задача – коментар на сентенция, пословица, цитат

Втора задача – коментар на проблем, илюстриран с текст и статистика, диаграма и др.

ПЕТА ГРУПА – Дванадесети клас

Областен кръг – обща продължителност – 3 часа

1. Leseverstehen – r/f – 60 мин.

2. Lückentest – Grammatik/Lexik (20 Lücken) с избор от посочени три варианта – 60 мин.

3. Aufsatz (230-250 WZ) – 60 мин.

Национален кръг – обща продължителност – 3 часа

1. Leseverstehen – r/f – 30 мин.

2. Lückentest – Grammatik/Lexik (15 Lücken) с избор от посочени три варианта – 45 мин.

3. Aufsatz (230-250 WZ) – 45 мин.

4. Übersetzung – Deutsch-Bulgarisch – 60 мин.

Гордеем се с теб, Мила Крекманска!

16.03.2016

Мила Мирославова Крекманска е представител на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Благоевград

на националния гръг на олимпиадата по испански език:  26 март, Бургас.

Успех, Мила!

Кандидати за олимпиада по английски и испански език

29.11.2013

График за олимпиади – дата, час, място на провеждане (общински и областен кръг)

Испански език – 11 януари 2014 година, 9 часа, НХГ

Английски език  – 18 януари 2014 година, 9 часа, НХГ

Испански език – преподавател Людмила Влахова

1.Мила Мирославова Крекманска – 10 б

2. Анжел Йорданов Костадинов – 10 б

Испански език – преподавател Калинка Йорданова

1. Йоана Атанасова Драгунина – 11 б

2. Николай Христов Грозданов – 11 б

3. Александър Росен Марянов – 11 б

4. Георги Георгиев Самаров – 11 б

Преподавател по испански език – Калинка Йорданова

1.Наделина Иванова Стоянова – 11 г

Преподавател по английски език – Златка Стамболийска

8 А 

1.Иван Стоянов  Калаузки

2.Георги Ивов  Деничин

3.Емилиян Антонов Атанасов

4.Искра  Стоянова Петрова

5.Даниел  Китов Йорданов

6.Кристиана  Ивайлова    Стефанова

7.Кристина  Веселинова Палова

8.Димитър  Александров Андонов

9.Коста Антонов  Стоянов

10.Марчело  Александров Стоицов

11.Милен  Антонов  Олев

12.Любослава   Божидарова  Банова

13.Йоан  Ристевски  Ристевски

Преподавател по английски език – Ани Рупова

8 Г

1. Любима Петрова Маеркова

2. Роберто Петров Атанасов

3. Ивона Владимирова Дамянова

4. Вяра Ивайлова Тошева

5. Стоян Йорданов Чалгънов

6. Денис Антонов Тодоров

7. Георги Иванов Ангелов

Преподавател по английски език – Надежда Иванова

8 Д

1. Божидар Николаев Урджанов – 8 д

2. Виолета Кирилова Георгиева – 8 д

3. Жаклин Бубев – 8 д

4. Любен Борисов Тезитарски – 8 д

5. Милена Емилова Ичева – 8 д

Преподавател по английски език – Антоанета Мирчева

10 А

1. Жулиета Пенчева – 10 а

2. Кристина Мирчева – 10 а

10 В

1. Мартин Николов – 10 в

Преподавател по английски език – Емилия Попова

1. Георги Николов Геранов – 12 а

2. Иван Кирилов Димитров – 12 а

3. Мария Иванова Попниковола – 12 а

4. Славина Петрова Моралиева – 12 а

Преподавател по английски език – Антоанета Мирчева

1. Любомира Евтимова – 12 б

2. Вилизар Деничин – 12 б

3. Йосиф Русев – 12 б

Преподавател по английски език -Диана Петрова

1. Милица Георгиева Стоянова -12 в

2. Ния Иванова Масларска – 12 в

3. Йоана Филчева – 12 в