Archive for the ‘1. Състезания и олимпиади 2014’ Category

Многоезично национално състезание

07.10.2014

25 октомври 2014 година – областен кръг в Езикова гимназия

Състезанието е за всички ученици, изучаващи английски, немски, френски, испански, италиански и руски език и се провежда върху три основни компетентности – слушане и четене с разбиране на втория изучаван чужд език и създаване на текст на първия изучаван чужд език. Провежда се в една възрастова група за ученици от Х и ХІ клас. Езиковите комбинации са 15 <виж тук>. Изписаният на първо място чужд език е този, който учениците изучават като първи и на който ще пишат. Слушането и четенето са на изучавания втори чужд език. Форматът е писмен тест. Работите са анонимни. Времетраене – около 150 мин.

І. Слушане с разбиране.

Преразказ на текст от 300 думи +/- 10 на изучавания втори чужд език, в който трябва да бъдат възпроизведени на изучавания първи чужд език от ученика всички основни и второстепенни моменти.

ІІ. Четене с разбиране.

Ученикът следва да извлече основната тема и основната идея от текст (от 400 думи +/-10), след което трябва да изрази собственото си мнение на изучавания първи чужд език.

Обемът на създадения текст трябва да бъде 300-320 думи.

Ако не се събере група от най-малко 10 ученици от цялата област, състезанието не се провежда за съответната езикова комбинация.

За записване и консултации, желаещите ученици от Х и ХІ клас да се обърнат към учителите си по чужди езици.

ОЛИМПИАДИ

07.10.2014

zapoved_olimpiadi_2015

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – до 4 януари 2015

НЕМСКИ ЕЗИК – до 31 януари 2015

ИСПАНСКИ ЕЗИК – до 31 януари 2015

ФРЕНСКИ ЕЗИК – до 31 януари 2015

ПЕТО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРАВОПИС НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК SPELLING BEE

07.10.2014

Bee

Петото национално състезание по правопис на английски език Spelling Bee ще се проведе през пролетта на 2015 г.

Spelling Bee е състезание, при което състезателите “спелуват”, т.е. произнасят думи на английски език буква по буква. Подготовката и участието в състезанието стимулира интереса на учениците към английския език, помага им да подобрят правописа и да обогатят речниковия си запас от английски думи, изгражда умения за състезателност и постоянство и дава възможност за допълнителна изява. Учителите получават допълнителни материали и идеи за разнообразяване на преподаването на английска лексика и граматика в средния курс на обучение.

Състезанието е насочено към ученици до 14 години и  до 7 клас от всички общински, държавни и частни общообразователни училища в страната. Състезанието се провежда в три етапа: училищен, регионален и национален. Участниците и победителите във всеки етап получават сертификати и други награди, а за финалистите ще бъде организиран едноседмичен летен езиков лагер.

Регистрацията ще започне на 8 октомври 2014 на сайта на състезанието www.spellingbee-bg.com до запълване на местата. Регистриралите се училища ще заплатят еднократно 35 лева такса участие за училище.

За повече информация: www.spellingbee-bg.com, на тел. 02/4237393 или 0884109088.