Archive for the ‘2. ВЪТРЕШНА КВАЛИФИКАЦИЯ’ Category

ПАМЕТНИЦИТЕ В ПАРИЖ – ФРЕНСКИ КАТО ВТОРИ ЧУЖД ЕЗИК

18.03.2010

Откритият урок на френски език на Бонка Ичкова се очакваше с голямо нетърпение от гостите: Ирина Реджова, Ани Рупова, Антоанета Мирчева, Калинка Йорданова, Златка Велкова, Румяна Войнова и ученици от 12 а и 12 в клас.

Учениците от 12 а и 12 в  клас  с любопитство очакваха да видят как съучениците им разказват на френски език за паметниците на културата в Париж.

Специално е вълнението на учениците от 12 е клас и преподавателката им по френски език Бонка Ичкова. Атанас от 12 д с удоволствие помага при презентацията.

Много труд и упорита подготовка стои зад презентациите на учениците, които за последна година изучават френски като втори чужд език в НХГ: Десислава, Елена, Елизабет, Ивет, Илиана, Катя, Симона, Даниела, Кристина от 12 е клас. Всяка от тях, според предпочитанията си, представя една архитектурна забележителност в Париж: Площада на съгласието, забележителни мостове над Сена, храма Мадлената, Шанзелизе, триумфалната арка, културния център Жорж Помпиду и Айфеловата кула.

Квалификационният модул бе посветен на седмицата на ФРАНКОФОНИЯТА. Инициативата на Бонка Ичкова повдигна настроението на ученици и учители. Ние можем. Така окуражени напуснахме мултимедийния кабинет, с много идеи за бъдещи дейности.  В последвалата дискусия начертахме възможности за нови  инициативи. Пожеланието на Бонка Ичкова – от прекрасната снимкова презентация към реално пътуване до Париж – приемаме с надежда и благодарим за прекрасния час, изпълнен с много страноведска информация.

Реклами

ГРАМАТИКА И МОТИВАЦИЯ-ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТОВА?

22.02.2010

Квалификационният модул се провежда в празнична атмосфера, с почерпване за 1 март и размяна на мартеници.

Много наблюдателна, Калинка Йорданова веднага открива нещо, което би заинтригувало учениците й, но предупреждава за внимателното използване на интерактивните стратегии в учебния час. Заедно обсъждаме възможността за изграждане на „Езиков град“ в края на учебната година, с участието на всички езици и подбрани от преподавателите паралелки. Калинка Йорданова  предлага испанският език да бъде представен чрез „Испански ресторант и танци“.

Антоанета Мирчева прави връзка на квалификационния модул с преподаването на английски език в своите часове. В  „Езиковия град “ тя предлага да има специално място хумористична сцена, свързана с обучението по чужд език.

Ани Рупова активно дава своя принос в  квалификационния модул с примери, които  допълват възможностите за мотивиране на учениците.

Сплотеният колектив на учителите от методическо обединение „Чужди езици“ с мисъл за качествено обучение на своите ученици.