Archive for the ‘2. Квалификация’ Category

Обучение във Велинград

08.07.2019

Обучението се проведе във Велинград на 7 и 8 юли 2019 година.

Позитивна училищна среда: Разпознаване и превенция на агресията. Форми и методи на противодействие.

Група2

Обучител: Петя Тодорова, ЕГ „Ромен Ролан“ – Стара Загора

Поглед към участниците от методическо обединение „Чужди езици“:

Обучението във Велинград ми хареса, защото:

Калинка Йорданова, председател на методическо обединение „Чужди езици“: „Обучението във Велинград ми хареса, защото ми даде възможност да сверя информацията си по темата, да работя в екип с колегите в среда, различна от училищната, даже и да си почина“

Румяна Войнова, главен учител по немски език: „Колективът се сплотява. Работихме по актуална тема „Превенция на агресията“. Мога да използвам наученото в часовете по немски език“.

Емилия Попова, учител по английски език: „Обучението във Велинград ми хареса, защото беше позитивно, полезно и зареждащо!“

Група1

Позитивна училищна среда: Иновативни методи на преподаване

Обща снимка на целия колектив на НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ /без двамата обучители/

Двете без инстр3

Обща снимка на целия колектив на НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ /заедно с обучителите Ваня Димитрова и Петя Тодорова/

Двете групи1.jpg

 

Реклами

Развитие на характера на учениците – основна задача на училището в 21 век

19.04.2019

На 18 април 2019 г. в Регионален исторически музей – Благоевград учители от Благоевград и областта участваха в обучителен модул  на Панайот Рандев от фондация Човек Плюс и Институт Ре-Генезис, секция „Позитивна психология и образование“ към Дружеството на психолозите.  Развитието на характера – основна задача на училището в 21 век.

Обучение по проект Smart Classroom

01.12.2018

 

Обучение3Създаване на учебно съдържание с добавена реалност (ARSmart Classroom) с помощта на онлайн инструмент – това е темата на обучителния семинар, проведен на 01.12.2018 г. в НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“- Благоевгрд. Обучител – г-жа Миглена Велячка, семинарът е организиран от Фондация „Образование 5.0“ по проект Smart Classroom.

01.12.2018

Автономно учене чрез работа по проекти в обучението по чужд език

14.09.2017

На 12.09.2017 г. Николай Ризов, старши учител по немски език в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, се включи в обучение за преподаватели по немски език, организирано от РААБЕ – България. Обучението се проведе в  31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ – София. Лектор на обучението бе д-р Микаела Петкова – Кесанлис. В 8 присъствени и 8 дистанционни часа учителите надграждат  придобитата в условията на висшето образование академична компетентност и развиват своята педагогическа компетентност с оглед на дефинирането на мотивиращи младите хора теми, на ясни и постижими образователни цели при прилагане метода на проектите в обучението по немски език.

Smart Classroom

14.11.2016

14-11-2016

Днес, 14.11.2016 г., учителите по чужд език в ПХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ се включиха в обучението за работа в платформата Smart Classroom.

smart-classroom

С благодарност към обучителите Албена Борисова и Лилия Чаушева и с очакване скоро учениците да бъдат убедени в предимствата на този онлайн инструмент, използван от учителите по чужд език.

 

Онлайн семинар

12.04.2016

На 12 април от 16:30 часа се състоя онлайн семинар на тема „Инструменти за създаване на интерактивни образователни ресурси“ в платформата за електронни учебници на ИК „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“

Лектор: Димитър Велев – Специалист мултимедийни продукти, „Анубис-Булвест“

Главен учител Румяна Войнова се присъедин  в 16:30 часа на адрес на уебинара:

https://anubis-bulvest.adobeconnect.com/widgets/

1

2

 

Представени бяха начини за самостоятелно изработване на електронни ресурси в платформа на издателствата, с възможност за безплатно ползване от септември за учители,   които работят с учебници на издателство „Анубис-Булвест“.

Показани бяха варианти от потребителска гледна точка, както и варианти на типове шаблони като инструмент за самостоятено изработване на електронни ресурси:

-Познавате ли часовника?

-Биография на Алеко Константинов с възможност за вграждане на видео и въпроси за разбиране с верни и грешни отговори

-Тестове по математика

-Текст „Реката“ с възможност за попълване на подходящи думи

Запис от онлайн обучението ще бъде публикуван на сайта на Анубис-Булвест за допълнително прослушване.

2

 

еТwinning курс “Порталът eTwinning и възможностите за реализиране на съвместни образователни проекти”

30.10.2014

eTwinning

На 30 октомври НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“- Благоевград стана домакин на курс, проведен от Центъра за развитие на човешките ресурси и посланици на еTwinning по следната програма:

обучение еТwinning НХГ

30.10.

Учители от три благоевградски гимназии /НХГ, ПМГ и ЕГ/ получиха информация за основните принципи на проектната дейност, надникнаха в електронната платформа eTwinning , разбраха за възможностите за повишаване на квалификацията си чрез eTwinning и в портала eTwinning.

A.Usunova

Госпожа Албена Узунова, учител по информатика и информационни технологии в НХГ, разказа как чрез eTwinning са открити партньорите за проекта „Мир у дома, мир по света“ и за последното си обучение в Естония, резултат от което е иновативната й проектна дейност с учениците от 8 а клас.

Zertifikat_eTwinning

Получените сертификати и мотивацията за включване в модерното училищно партньорство дадоха оптимистичен заряд на обучаваните учители. Те на практика извършиха своята регистрация в eTwinning и с интерес участваха в практическото занятия. С реализирана надежда за достъп до съвременни методики и практики, както и за създаване на устойчиви европейски партньорства.

Безплатни лекции за учители

15.10.2014

Предстоящи обучения за учители

Стартира проект „Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изучаването на теми, свързани с ЕС в началното и средното училище чрез цифрови и виртуални инструменти“ (EU PETR).

Проектът се ръководи от Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в тясно сътрудничество с водещи специалисти от други звена на Университета – Факултета по педагогика и Департамента за информация и усъвършенстване на учители.

Основната му цел е да насърчи споделянето на добри практики в преподаването на знания за ЕС в началното и средното образование чрез взаимодействие между представители на академичната общност, обучители на учители, учители в различните степени на образователната система, бъдещи учители и библиотекари. Ще бъдат описани и изпробвани в практиката нови добри примери с помощта на различни технологии за виртуализация.

Обученията ще стартират в началото на 2015 година и ще се провеждат предмино дистанционно, но ще има и съботно-неделни присъствени в София, като разходите за престой и транспорт се поемат от проекта.

Пълна информация за проекта

Може да се регистрирате за обученията, като попълните заявка за участие в проекта.

iMooX – Един проект на Университет „Карл Франценс“ в Грац и на Техническия университет в Грац /Австрия/

14.10.2014

Безплатен онлайн-курс на немски език

Старт: 20 октомври 2014 година

Регистрация тук:

http://imoox.at/wbtmaster/startseite/onlinelernen.html

Работна тетрадка тук:

gol14_arbeitsheft_final_vhs_A4

Продължителност: 8 седмици

Съдържание на курса:

Има много възможности да се учи в интернет. В онлайн-курса „Гратис онлайн учене“  се показва как е най-успешно  човек да се усъвършенства с интернет  безплатно.  Ще се дадат идеи за успешно самостоятелно учене и за търсене на помощно видео, на безплатни курсове или други учебни предложения.

Въвеждащо видео, работен материал и кратки възможности за препитване предлагат идеи, възможности за упражнения и задълбочаване на знанията. В дискусионния форум е възможен обмен на опит с други учещи се, защото да учиш самостоятелно не трябва да означава, че трябва да учиш сам.

Участието в курса за всички е свободно и безплатно. Предпоставка за участие са първи основни познания за работа в интернет и електронен адрес.

Еразъм за всички – нова програма на Европейския съюз

24.07.2013

До края на април 2014 курсовете по Коменски ще се организират както до сега и учителите могат индивидуално да правят заявки за стипендии.

След това по новата програма Еразъм на Европейския съюз училищното ръководство ще е компетентно да прави заявки за квалификация. Училището ще трябва да представя общ план за всички активности по Коменски, включително квалификационните курсове. Според плана ще бъдат одобрявани след това стипендии. Повече за програмата „Еразъм за всички” може да се прочете тук: http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/

За стипендии за курсове, които започват преди май 2014 година, може все още да се кандидатства индивидуално. Крайният срок за кандидатстване е 17 септември 2013 година. Това е рунд 3 – краен срок за курсове, които се провеждат от 1 януари 2014 до май 2014.

Информация на немски език:
leaflet_de

Информация на български език:

legal_bg