Archive for the ‘2. Квалификация’ Category

Квалификационно обучние в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“-Благоевград

17.11.2019

На 12 ноември 2019 година, от 12.40 часа, в 304 кабинет на НХГ се проведе обучение, включващо работа с онлайн инструменти: Flipgrid, Padlet, Calameo. Разгледан бе Twinspace в платформата eTwinning. Инициативата бе по повод трети европейски знак за качество в НХГ за eTwinning-проект. (Вторият – за главен учител Румяна Войнова на 12.12.2018 година.)

Откриване на новата квалификационна учебна година с обучителен курс за учители

12.09.2019


Днес, 12 септември 2019 година, в НХГ „Св.Св. кирил и Методий“ се проведе квалификационен курс за учители. Тема: „Създаване на Google Classroom“. Обучители: Меглена Велячка и Албена Узунова.

Обучение във Велинград

08.07.2019

Обучението се проведе във Велинград на 7 и 8 юли 2019 година.

Позитивна училищна среда: Разпознаване и превенция на агресията. Форми и методи на противодействие.

Група2

Обучител: Петя Тодорова, ЕГ „Ромен Ролан“ – Стара Загора

Поглед към участниците от методическо обединение „Чужди езици“:

Обучението във Велинград ми хареса, защото:

Калинка Йорданова, председател на методическо обединение „Чужди езици“: „Обучението във Велинград ми хареса, защото ми даде възможност да сверя информацията си по темата, да работя в екип с колегите в среда, различна от училищната, даже и да си почина“

Румяна Войнова, главен учител по немски език: „Колективът се сплотява. Работихме по актуална тема „Превенция на агресията“. Мога да използвам наученото в часовете по немски език“.

Емилия Попова, учител по английски език: „Обучението във Велинград ми хареса, защото беше позитивно, полезно и зареждащо!“

Група1

Позитивна училищна среда: Иновативни методи на преподаване

Обща снимка на целия колектив на НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ /без двамата обучители/

Двете без инстр3

Обща снимка на целия колектив на НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ /заедно с обучителите Ваня Димитрова и Петя Тодорова/

Двете групи1.jpg

 

Развитие на характера на учениците – основна задача на училището в 21 век

19.04.2019

На 18 април 2019 г. в Регионален исторически музей – Благоевград учители от Благоевград и областта участваха в обучителен модул  на Панайот Рандев от фондация Човек Плюс и Институт Ре-Генезис, секция „Позитивна психология и образование“ към Дружеството на психолозите.  Развитието на характера – основна задача на училището в 21 век.

Обучение по проект Smart Classroom

01.12.2018

 

Обучение3Създаване на учебно съдържание с добавена реалност (ARSmart Classroom) с помощта на онлайн инструмент – това е темата на обучителния семинар, проведен на 01.12.2018 г. в НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“- Благоевгрд. Обучител – г-жа Миглена Велячка, семинарът е организиран от Фондация „Образование 5.0“ по проект Smart Classroom.

01.12.2018

Автономно учене чрез работа по проекти в обучението по чужд език

14.09.2017

На 12.09.2017 г. Николай Ризов, старши учител по немски език в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, се включи в обучение за преподаватели по немски език, организирано от РААБЕ – България. Обучението се проведе в  31 СУЧЕМ „Иван Вазов“ – София. Лектор на обучението бе д-р Микаела Петкова – Кесанлис. В 8 присъствени и 8 дистанционни часа учителите надграждат  придобитата в условията на висшето образование академична компетентност и развиват своята педагогическа компетентност с оглед на дефинирането на мотивиращи младите хора теми, на ясни и постижими образователни цели при прилагане метода на проектите в обучението по немски език.

Smart Classroom

14.11.2016

14-11-2016

Днес, 14.11.2016 г., учителите по чужд език в ПХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ се включиха в обучението за работа в платформата Smart Classroom.

smart-classroom

С благодарност към обучителите Албена Борисова и Лилия Чаушева и с очакване скоро учениците да бъдат убедени в предимствата на този онлайн инструмент, използван от учителите по чужд език.

 

Онлайн семинар

12.04.2016

На 12 април от 16:30 часа се състоя онлайн семинар на тема „Инструменти за създаване на интерактивни образователни ресурси“ в платформата за електронни учебници на ИК „Анубис“ и издателство „Булвест 2000“

Лектор: Димитър Велев – Специалист мултимедийни продукти, „Анубис-Булвест“

Главен учител Румяна Войнова се присъедин  в 16:30 часа на адрес на уебинара:

https://anubis-bulvest.adobeconnect.com/widgets/

1

2

 

Представени бяха начини за самостоятелно изработване на електронни ресурси в платформа на издателствата, с възможност за безплатно ползване от септември за учители,   които работят с учебници на издателство „Анубис-Булвест“.

Показани бяха варианти от потребителска гледна точка, както и варианти на типове шаблони като инструмент за самостоятено изработване на електронни ресурси:

-Познавате ли часовника?

-Биография на Алеко Константинов с възможност за вграждане на видео и въпроси за разбиране с верни и грешни отговори

-Тестове по математика

-Текст „Реката“ с възможност за попълване на подходящи думи

Запис от онлайн обучението ще бъде публикуван на сайта на Анубис-Булвест за допълнително прослушване.

2

 

еТwinning курс “Порталът eTwinning и възможностите за реализиране на съвместни образователни проекти”

30.10.2014

eTwinning

На 30 октомври НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“- Благоевград стана домакин на курс, проведен от Центъра за развитие на човешките ресурси и посланици на еTwinning по следната програма:

обучение еТwinning НХГ

30.10.

Учители от три благоевградски гимназии /НХГ, ПМГ и ЕГ/ получиха информация за основните принципи на проектната дейност, надникнаха в електронната платформа eTwinning , разбраха за възможностите за повишаване на квалификацията си чрез eTwinning и в портала eTwinning.

A.Usunova

Госпожа Албена Узунова, учител по информатика и информационни технологии в НХГ, разказа как чрез eTwinning са открити партньорите за проекта „Мир у дома, мир по света“ и за последното си обучение в Естония, резултат от което е иновативната й проектна дейност с учениците от 8 а клас.

Zertifikat_eTwinning

Получените сертификати и мотивацията за включване в модерното училищно партньорство дадоха оптимистичен заряд на обучаваните учители. Те на практика извършиха своята регистрация в eTwinning и с интерес участваха в практическото занятия. С реализирана надежда за достъп до съвременни методики и практики, както и за създаване на устойчиви европейски партньорства.

Безплатни лекции за учители

15.10.2014

Предстоящи обучения за учители

Стартира проект „Насърчаване на високи постижения в преподаването и научните изследвания в областта на изучаването на теми, свързани с ЕС в началното и средното училище чрез цифрови и виртуални инструменти“ (EU PETR).

Проектът се ръководи от Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в тясно сътрудничество с водещи специалисти от други звена на Университета – Факултета по педагогика и Департамента за информация и усъвършенстване на учители.

Основната му цел е да насърчи споделянето на добри практики в преподаването на знания за ЕС в началното и средното образование чрез взаимодействие между представители на академичната общност, обучители на учители, учители в различните степени на образователната система, бъдещи учители и библиотекари. Ще бъдат описани и изпробвани в практиката нови добри примери с помощта на различни технологии за виртуализация.

Обученията ще стартират в началото на 2015 година и ще се провеждат предмино дистанционно, но ще има и съботно-неделни присъствени в София, като разходите за престой и транспорт се поемат от проекта.

Пълна информация за проекта

Може да се регистрирате за обученията, като попълните заявка за участие в проекта.