Archive for the ‘– 2009-2010’ Category

ЧАС, ПОСВЕТЕН НА ЯН КОМЕНСКИ

17.03.2010

418 години от рождението на Ян Коменски

11 б клас в Национална хуманитарна гимназия „Св.св.Кирил и Методий“ в Благоевград знае какво означава да си новатор и всички прекрасно разбират колко велики идеи  би трябвало да имаш, за да бъдеш честван с огромна благодарност дори след повече от четири хилядолетия от рождението.

Такъв добър повод да пребъдеш във вековете е разбирането, че усвояването на знанията трябва да бъде интересен и забавен процес както за учениците, така и за техните учители.

За изучаващите немски език ученици на Румяна Войнова е интересна връзката на Ян Коменски с немския език – сред всички 154 книги, над които е работил великият педагог и дидактик е и Чешко-немският речник, чийто ръкопис  за съжаление изгаря при пожара през 1656 г.

Часът за Ян Коменски  мотивира учениците да потърсят нова информация в интернет за живота му и за връзката му с немския език.

 

ТРАДИЦИОНЕН РЕЦИТАЛ В НХГ – 25 МАРТ

11.03.2010

XI А КЛАС СА ГОТОВИ ЗА УЧАСТИЕТО СИ В РЕЦИТАЛА

Интересът към рецитала „Любовна лирика“ е голям, както всяка година. Колко важни са малките мили жестове, които ще продължават да стоплят сърцата дори тогава, когато времето на розите отмине.

На особена почит са  собствените стихотворения, написани на изучавания чужд език. 

Не само в учебниците си и в учебните помагала, но  и чрез търсачките в интернет участниците откриват класическа любовна лирика и съвременни поети, възпяващи това най-светло  чувство – любовта към любимия.

Специално за рецитала  учениците от 11 а клас тази година са превели на английски език стихотворението „Нощ“ от Асен Разцветников.  Преподавателката по английски език Антоанета Мирчева предостави за публикуване в блога първия куплет –   на останалите любителите на любовната лирика ще се насладят по време на рецитала на 25 март.

Госпожице, вземете този цвят!
Салонът е от синя електрика
и лунна музика над нас звучи.
Госпожице, нощта е тъмнолика,
а вий сте цвят, изпълнен от лъчи!
Oh miss may I 0offer you a flower
Blue light shines in the hall
and music from the moon sounds around us
and in the darkness of the night
oh miss, you are a flower made of rays.

 

ПРЕВОД НА СТИХОТВОРЕНИЕ ОТ ПУШКИН – ТОВА Е  ДРУГА ИЗНЕНАДА  В РЕЦИТАЛА НА ЛЮБОВНАТА ЛИРИКА

Автор на превода на стихотворението е Иваела Илиева от 10 а клас. Учителката й по английски език  Антоанета Мирчева се гореде с уменията на Иваела.                                  

 The_translation_of_the_A._S._Pushkin_-_to_Anna_Kern

КАК БЕ ПРЕДСТАВЕНА НЕМСКАТА ЛЮБОВНА ЛИРИКА НА РЕЦИТАЛА – 25 МАРТ 2010 ?

Елена Иванова и Елена Искренова от 11 б клас представят на немски език стихотворението на Карин Ернст „Времето на розите в мен“. Похвални са малките жестове, които стоплят сърцето и помагат да се преживеят по-лесно годините, в които времето на розите е отминало. Пожеланието на Клуба по немски език към всички участници в рецитала на любовната лирика: Дано времето на розите остане реално във всеки от нас цял живот.