Archive for the ‘– 2010-2011’ Category

ДЕН НА УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

29.03.2011

КАК ПРОТЕКОХА ЧАСОВЕТЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК – 29.03.2011?

Велизария от 12 в клас днес е госпожа Румяна Войнова и преподава немски език.  Преговаряме думи, с помощта на които описваме външност и характер на лица. Упражняваме шест вида наставки, с които се образуват прилагателни имена в немския език. По време на часа имаме посещение от Виктор, който днес е в ролята на директора господин Марин Митов. Виктор проверява дали сме със задължителното униформено облекло, интересува се има ли отсъстващи ученици и ни пожелава приятна работа. Велизария изцяло влиза в ролята на учител: изпитва, пише оценки, поощрява и прави забележки. Трудно ли е да управляваш един клас един учебен час? По-скоро приятно, казват усмивките на учениците и младата учителка.

 „Мениджър за един ден” е сред най-популярните инициативи на Джуниър Ачийвмънт България: тук

ПОЕТИЧЕН РЕЦИТАЛ „ЛЮБОВ – МАГИЧЕСКА РЕАЛНОСТ“

25.03.2011

ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“

Госпожа Бонка Ичкова рецитира заедно с учениците си френска любовна лирика 

Учениците с френски език са подготвили и мелодична песен на френски.

„Любовен SMS“ представят учениците с испански език: „Ако го изтриеш, значи ме обичаш. Ако ми отговориш, значи ти харесвам. Ако го запазиш, значи си влюбен/а/ в мен. Ако ми го върнеш, значи ме желаеш. А ти, какво смяташ да направиш?“

Симона от 11 б клас e избрала стихотворение на английски език.
 
 Елена Искренова и Ради Стоименова са открили хубаво стихотворение от Ерих Фрид на немски език: „Не е нищо без теб, но не е същото“ .

Ради и Елена от 12 б и Симона от 11 б клас

Специална благодарност на госпожа Ирина Реджова за сценария и подготовката на пролетния рецитал.

Седмица на френския език и култура в НХГ

22.03.2011

УЧЕНИЦИ ОТ ЕДИНАДЕСЕТИ „Д“ КЛАС РАЗКАЗВАТ НА ФРЕНСКИ И БЪЛГАРСКИ ЗА ФРЕНСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ

 

Светлана, Божана, Габриела, Калина и Десислава от 11 д клас са положили много труд при подготовката на рефератите си за Седмицата на френския език и култура, която започна тази седмица в НХГ с филм на френски за моделиерката Коко Шанел

Асен от 11 д клас оказва техническа помощ и онагледява рефератите на своите съученички с прекрасни снимки на Френския културен институт

Госпожа Бонка Ичкова изказва благодарност на госпожа Калинка Йорданова, преподавател по испански език и франкофон по сърце, за великолепната  презентация „Старинна Франция“, съпроводена с нежна френска музика.

Най-голяма подкрепа на този час по френски език и култура оказват учениците от 11 д клас. Сред гостите са учители и служители в НХГ и ученици, изучаващи френски език. Под влиянието на мелодичния френски език, красивите снимки от презентацията и нежната френска музика всички присъстващи си пожелават нови срещи с френския език и култура.

Директорът Марин Митов загатва за своята специална любов към френския език и Франция:  закупена от него авторска картина на  ученик от 11 д клас – класа, на който той до скоро бе класен ръководител –  се намира във Франция.

eLectures

08.02.2011

УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВА НА ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА В АВСТРИЯ

 

Акцент Естония: Малката голяма страна: Естонската Конституция предвижда правото на всеки гражданин на достъп до интернет. Какво влияние оказва това на училището?
25. януари 2011 / модератор Аими Йоезалу  (Естония)

eLectures

14.12.2010

УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВА НА ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА В АВСТРИЯ

Ново средно училище – една инициатива на Федералното министерство на образованието, изкуството и културата на Австрия, подкрепяща електронното учене, което все повече се утвърждава като инструмент в обучението и следдипломната квалификация на учителите. eLectures са по-нататъчна крачка в посока нарастваща професионализация. 
За втората вечер от  “Поглед над ръба на собствената чиния“, Live-Online-инициативи, Marzena Zylinska от Полша разказа:
Какво е невродидактика? Какво се променя, когато дидактиката се базира на изследването на мозъка. Кога ученето е по-ефективно. Какво трябва да знаят учителите за паметта. Мозъците на учениците днес
пренатоварени ли са или по-малко натоварени от възможното? Може ли учениците да бъдат мотивирани за учене?

Информация за Маржена Жилинска:
Доцент в учителския колеж в Торун, Полша.
Ръководи обучителни семинари за учители.
Сътрудник на Гьоте-институт.
Автор на книгите „Посткомуникативна чуждоезикова дидактика
в епохата на новите технологии“  и „Невродидактика“.

УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВА НА ФЕДЕРАЛНОТО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА В АВСТРИЯ

23.11.2010

Екипът, осъществил онлайн-срещата

.

.

.

.

.

На 23 ноември 2010 Илпо Халонен (Финландия) разказа за силните и слабите страни на финландските училища:„Митът Финландия – поглед зад кулисите на Pisa-победителя“, а екипът от НХГ „Св. св. Кирил и Методий“ постави своите въпроси заедно с участници от над 10 европейски страни. С перспектива за бъдеща проектна дейност, съвместно с участника и ръководителя на много европейски проекти EFELCREN, WebCEF, LETHE, Bridging Insula Europae, PATCHWORLD, CEFcult, Simsafety; разработил също EUMIND (Europe Meets India).

Презентация на Ина Гител, лектор на Германската служба за академичен обмен

11.10.2010

По покана на преподавателката по немски в АУБ Диана Станчева лекторката на Германската служба за академичен обмен Ина Гител презентира различните стипендии за следване в Германия.

Честване на Европейския ден на езиците 2010

30.09.2010

 

По повод Европейския ден на езиците 2010 ученици от 12 б  клас, изучаващи немски език, работиха по проект в библиотеката на Гьоте-Институт в София.

Госпожа Бианка Рекенбайл, ръководител на отдел „Информация и библиотека“ представи дейността на Гьоте-Институт и даде възможност на учениците в рамките на проекта „Библиотеката място за учене“ активно да работят в групи по изпълнението на страноведски задачи под формата на викторина и изготвяне на рекламен материал.

По случай Европейския ден на езиците 2010 библиотеката на Гьоте-институт България инициира също проект „Отворена книга“ – една подвижна, достъпна за всички библиотека в центъра на София, където учениците, изучаващи немски език в НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ , оставиха книга за училището си.