Archive for the ‘– Гьоте-институт в помощ на обучението’ Category

Училищен театър „Завесата се вдига за немския език“

01.11.2013

Училищен театър на немски език

Завесата се вдига за немски език!

Мото за 2014 год.: Обединени в многообразието

1. Формуляр за участие –  Anmeldeformular 2014

2. Информация за съдържанието и протичането

Ausschreibung 2014 bg (1)

Vorhang

СТРАНИЦАТА НА ГЬОТЕ-ИНСТИТУТ СОФИЯ – В ПОМОЩ НА ИЗУЧАВАЩИТЕ НЕМСКИ ЕЗИК В НХГ

08.02.2011

Мария Ковачка от 9 а клас /с преподавател Румяна Войнова/ първа превъзходно се справи с техническите предизвикателства и създаде тест за своите съученици, на база изучавания материал от ниво А1-А2, с помощта на програмата на Гьоте-институт за самостоятелно изготвяне на работни листове за часа по немски. В библиотеката на НХГ Мария показа страницата на германския културен институт и материалите за изучаващи и преподаващи немски език: Гьоте-институт София  Първа с решението на теста  бе готова Даяна Иванова от 9 а клас.