Archive for the ‘– Открит урок по английски език’ Category

Открит урок по английски език

14.12.2010

ПРЕПОДАВАТЕЛКАТА  НАДЕЖДА ИВАНОВА ОБУЧАВА УЧЕНИЦИТЕ СИ ОТ ОСМИ КЛАС ЧРЕЗ СЪВРЕМЕНЕН МУЛТИМЕДИЕН ПРОДУКТ 

 

Интерактивната система за презентация е част от учебника за осми клас с интензивно изучаване на английски език  Opportunitis for Bulgaria на PEARSON LONGMAN. Към учебната система има софтуер – мултимедиен продукт, който обхваща всички уроци в трите части на учебника: Всяка страница може да се види на белия екран.

Атанас услужливо помага на госпожа Иванова и управлява големината на пасажите и упражненията, които класът индивидуално прави и съвместно коригира.

Учениците се учат да работят с интерактивния речник към системата. Особено привлекателни са видеофилмите, които ангажират повече сетива при изучаването на чуждия език.

Предимствата на „интерактивните бели дъски“ според специалистите са за ученици и учители: подобно иновативно обучение прави часовете предпочитани  и ангажира учениците за активно усвояване на преподавания материал.

Учениците и преподавателката им имат своите мечти за мултимедийна класна стая и за бял сензорен екран, включен към компютъра, свързан с мултимедиен проектор – система, която дава възможност за писане и рисуване в реално време,  запаметяване на корекциите и разпращането им до всички участници в обучението  по електронната поща.