Archive for the ‘5.Европейски проекти’ Category

ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ

24.07.2015

2091600_orig

Стипендианти по ПРОЕКТ „Нови технологии в езиковото обучение“ към Центъра за развитие на човешките ресурси, програма Еразъм плюс: Антоанета Мирчева, Николай Куколев, Албена Узунова, Златка Стамболийска, Ани Рупова

IMG_1738 (1)

„Ефективно използване на нови технологии в преподаването“, гр. Скарбъро, Англия /3-14 август 2015/- Златка Стамболийска

7233540_orig

„Преподаване на езици, използвайки нови технологии“, гр. Кентърбъри, Англия -/3-14 август 2015/- Албена  Узунова

N.Kukolev

Теория и практика на преподаване на предмет на английски език (CLIL), гр. Дъблин, Ирландия /16-30 август 2015/ – Николай Куколев

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

„Творческо писане на английски език в гимназиален етап“, гр. Оксфорд,  Англия (07.09.-15.09.2015) – Антоанета Мирчева

Ani1

Квалификационен курс за учители по английски език на ученици със специални образователни потребности, гр.Портсмут, Англия /7 март-20 март 2016 г/ – Ани Рупова

IMG_1520

Лятна академия НЕМСКИ ЕЗИК за учители от Румъния, Молдова и България, гр. Варна, 12 – 18 юли 2016 г.- Румяна Войнова със стипендия от Гьоте Институт

Една добра инициатива: Споделен опит и успехи по интернационален проект

08.07.2015

Снимка2412

Международният проект „Мир у дома, мир по света“ е с участието на България, Белгия, Испания, Италия, Турция.

От НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“  по проекта участваха в международни пътувания 18 ученици и 5 учители

/Албена Узунова, Елица Илиева, Бонка Ичкова, Даниела Китова, Марин Митов/. В проекта бяха включени общо 100

ученици и 20 учители и непедагогически персонал от НХГ.Снимка2413

Свои лични впечатления от пътуването в различните държави пред учителския колектив споделиха Ангел Вакадинов от 10 д, Екатерина Анкелова от 10 а, Ивана Гергова от 11 г.

Снимка2416

Учителският колектив бе възхитен от презентационните умения на учениците, от умението им да откриват ползите и да правят изводи от  реализираните цели. В проведения конкурс за лого на проекта победител се оказали учениците от Испания. Но всички инициативи, състезания, конкурси като цяло укрепнали самочувствието и повишили мотивацията на учениците за работа в училище.

Снимка2419

Учителският колектив на НХГ стана съпричастен на вълнуващи снимки от Валверде дел Камино, Испания, 10-15 март 2014 година, Палермо, Италия, 20-24 май 2014 година и особено тези от България и Благоевград при посещението на чуждестранните гости от 6 до 10 октомври 2014 година, когато българското пословично гостоприемство бе сърдечно проявено. Гостите видяха забележителности в Благоевград, Мелник, Сандански, София, Рилски манастир, докоснаха се до българските ритуали и традиции, включиха се в изработване на мартеници.

Снимка2424

Храната, архитектурата, забележителностите – това основно е впечатлило нашите ученици в проекта. Но също сърдечността на взаимоотношенията и създадените приятелства. Господин Митов ги подсети и за грижата към посадените по проекта млади дръвчета на мира в двора на гимназията.

Снимка2427

Ивана Гергова от 11 г  обобщи впечатления за посещението в Трабзон, Турция, 6-10 октомври 2015 година.

Храната, чаят, архитектурни паметници /манастир/, танци и песни, разговорите на турски, български и английски са част от незабравимите проектни емоции.

Снимка2423

Учителският колектив с удоволствие забеляза възхищението и емоциите на учениците при работата им по проекта. Впечатления от ресторанти и хотели, от градове на море или в равнина, от чуждоезична култура и начини на поведение, от спечелени състезания/например по рисунки-графити/, от вечери, посветени на родината, от училищни дворове и морски брегове. Впечатления, споделяни многократно със съучениците. Незабравими мигове, помогнали за израстването в многоликия многоезичен свят, в който „И ние сме дали нещо – мир“.

Посещение на учители от България в Европейската комисия в Брюксел /22- 24.10.2014/

25.10.2014

im Saal

Сграда „Берлемон“, конферентна зала: S 5

Антоанета Мирчева и Румяна Войнова в конферентната зала при представяне на европейски политики и инициативи в сферата на образованието, мобилността и др. от служители на Европейската комисия

С добре дошли поздравява Isabella Malaise-Weckerle

Мауро Галучио, Главна дирекция Комуникация: „Ролята на Европейската комисия и процесът на вземане на решения в Европейския съюз“

Красимир Савов, Главна дирекция Комуникация:  „Европейска година на гражданите и гражданското право в Европейския съюз“

Венцислав Петров, Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“: „Инициативи на Европейския съюз за борба срещу младежката безработица: „Младежка гаранция“, „Младежка инициатива за безработицата“, EURES -подкрепяне на мобилността“

EURES (EURopean Employment Services, европейски услуги по заетостта) представлява мрежа за сътрудничество между службите за заетост в страните от Европейското икономическо пространство (28-те страни-членки на Европейския Съюз/ЕС/, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)и Конфедерация Швейцария. В мрежата са включени и партньорски организации – обществени служби по заетостта, професионални съюзи, работодателски организации и др. Мрежата се координира от Европейската Комисия.

Мелина Бонева, Генерална дирекция „Климатични промени“: Политиката на Европейския съюз за климатичните промени“

Ясен Спасов, Главна дирекция за образование и култура: Еразъм плюс

В ресторант „Европейско ателие“, зала Жан Моне,  домакин на обяда е Европейската комисия с

присъствие на  Светлозара Кабакчиева от кабинета на комисар Кристалина Георгива.

Parlamentarium

Посетителски център на Европейския парламент

www. europa.eu

Покана за Петата онлайн-конференция за учители по немски език

22.10.2014
Здравейте приятели на DaFWEBKON,
Подготовката за следващата DaFWEBKON  6.-8. март 2015 става все   по -интензивна. Конференцията ще бъде под мотото: Deutsch spielerisch gestalten! и ще бъде с фокус върху използването на игрови елементи в обучението по немски език, „Serious Games“, приложението на комерсиални компютърни игри в обучението, както уеббазирани игри и приложения. Освен това учителитепо немски език ще имат възможност да установят надрегионален контакт в мрежата и да се информират за актуални тенденции. До 6 януари можете да подадете заявка за участие като лектор в следните области:
*1. Добри практики: Примери за изучаване на езици с елементи от игрови дизайн (Gamification): Демонстрирайте как вграждате тези елементи във Вашето обучение, представете Вашата мотивация и възможностите, както и предизвикателствата.
*2. Добри практики: Примери с компютърни игри в обучението: без значение дали става дума за комерсиални компютърни игри като Minecraft  и т.н,  за „Serious Games“ или други уеббазирани приложения респективно онлай-игри, нека участваме заедно с Вас във Вашия опит със смисленото им използване в обучението, предимствата и  предизвикателствата  при преподаване и учене.
*3. Игри -Workshop: Ръководете  (в отбор) конкретни, вече използвани
игри, в които да участват учители от конференцията. Те трябва да са
възможни за показване във виртуално помещение.
*4. Актуални развития в немския език: Има ли актуално развитие в немския език, което трябва да бъде по-точно наблюдавано? Например важна тема, нова учебна игра, интересен проект или резултат от проект, иновативна дипломна работа? Тогава подайте като информация основната тема.
*5. Кратко представяне на дружество или организация в отделна държава
*6. Регионални срещи: Региони или надрегионлани дружества за немски като първи или втори чужд език могат /като се организират самостоятелно/ да предложат програма за свои членове и гости.Кандидатствате за водещи: конференцията е  възможност да се достигне до голяма публика без да се пътува.
Покана  2015 за сваляне:
http://dafwebkon.com/wp/wp-content/uploads/2014/10/dafwebkon-call2015.pdf
За регистрация и подаване на доклад  http://tinyurl.com/dafwebkon15-gast
Радваме се за Вашето участие,Angelika Güttl-Strahlhofer, Heike Philp и Nadja Blust www.dafwebkon.com

Трета онлайн-конференция за учители по немски като чужд език

14.02.2014
 15./16. март 2014 – „Ученето на немски става мобилно!“
Отделете си време на 15 и 16 март 2014!
Очакват се около 700 учители по немски като чужд или втори чужд език и експерти, които ще дискутират един с друг и ще обменят мисли по темата “Ученето на немски става мобилно”.
Онлайн-конференцията на преподаватели по немски език е единствена по рода си конференция за учители по немски като чужд език, която събира практикуващи учители, институции за продължаващо обучение, експерти и обучители в интернет от цял свят.
Основната тема “Изучаване на езици с мобилни приложения” се разглежда в доклади и споделен опит от учители по немски от ресурсно слаби региони, както и от големи градове.
В допълнение ще се обсъждат и други теми: немският  като плурицентричен език, безплатни образователни материали и други инструменти.
Освен докладите, в които участниците могат активно да се включват с въпроси в текст-чата, са включени фази, в които на преден план стои контактуването между участниците.  Тази първокласна конференция се предоставя безплатно у дома! Вие седите удобно пред един компютър/таблет с достъп до интернет и можете безплатно да влезете в интернет страницата!
Конференцията се ръководи с много ентусиазъм от експертите Ангелика Гютъл-Щтралхофер, Хайке Филп и Надя Блуст , с подкрепата на спонсори и на Международното дружество на учителите по немски език.
Изберете си предварително от уебстраницата интересни участия   http://dafwebkon.com/wp/ (часовите времена са по UTC+1- централно европейска-времева зона Берлин/Виена/Цюрих), слушайте и участвайте в дискусиите!
уебстраница- http://dafwebkon.com/wp/
Програма: http://tinyurl.com/dafwebkonprogramm14
Упътване за участниците: http://dafwebkon.com/wp/?page_id=160
видео (3 мин), което дава представа за онлайн конференцията:  http://www.youtube.com/embed/rnAxlR0oIwE
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ И ИНИЦАТИВА „НАШАТА ЕВРОПА“

11.11.2013

Дружеството на учителите по немски език работи от октомври 2013 година по интересен европейски проект заедно с партньори от 11 държави. Ще бъдат разработени интересни форми и методи за представяне на Европа в рамките на обучението по немски като чужд език. Всички изучаващи немски език ще бъдат редовно информирани за протичането на проекта.

Интересен формат от този европейски проект е инициативата под мотото „Нашата Европа“. Учениците биха могли да участват активно, да тестват своето знание за Европа чрез отговор на въпроси

quiz-unser-europa ,

да изпратят ключовата дума до 30 ноември 2013 година и да спечелят атрактивни награди. Учителите по немски имат право да помогнат на учениците при решението. Подробности може да се намерят тук:

www.buerger-europas.de

Участието в интернет е лесно, попълва се този формуляр:

http://www.buerger-europas.de/europaquiz/index.php