Archive for the ‘– „Образът на другите“’ Category

Ученици от Полша с интерес четат нашите писма на немски език по проект на Гьоте Институт

19.02.2016

dbda_button_jpgУчителката по немски език  Wioletta Jendrzeiczak  от Полша ни изпрати линк към страницата на училището, с което работим заедно по проекта на Гьоте Институт – „Образът на другите“:

http://www.zsppoddebice.pl/827-projekt-das-bild-der-anderenAusstellung

 

Снимка3600

Снимка3603

Снимка3604

 

2

Вижда се как нашите партньори по проекта от Полша с интерес четат писмата ни на немски език и разглеждат снимките от изложби в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“.

Снимка3204

Презентации по проект „Образът на другите“

08.05.2014

Bild 8 b

След Велислава и Габриела Методиева днес Магдалина представи на немски език пред 8 б клас ученичката от Унгария, с която заедно работиха през учебната година по проект „Образът на другите“.

 

Проектът „Образът на другите“ става на 15 години!

17.02.2014

1

Проектът „Образът на другите“ е роден на 17 февруари 1999:  проектът, книгата с идеи за работа и първата уебстраница са дело на авторите Ани Ринг-Кнудсен, Лне Хаген и Томас Петерс. От септември  2006  за проекта отговаря Гьоте-Институт Краков.

И така – днес ние празнуваме 15-я юбилей на проекта „Образът на другите“!

По този повод  Агнешка Лукашчевич – модератор „Международни проекти“  в Гьоте Институт Краков – поздравява всички участници и съобщава, че до днес са регистрирани над 1.900 проекти с около  3.894 участващи учители и  18.000  ученици.
Страните с най-много проекти през последната година са: Полша, Русия, Дания, Франция и дори Ферьорските острови!
Повече от 600  учители са членове на ‘Bild’-списъка с адреси и като такива получават по електронен път всички предложения от партньори за работа по проекта. Това също е голям успех!

http://www.goethe.de/bild
http://www.goethe.de/mediterrania
http://www.goethe.de/odyssee

DSCN7048

Тази година учениците от 8 б клас в НХГ работят по проекта „Образът на другите“ заедно с ученици от Унгария. Днес те изпратиха своето последно писмо. След като получат последния отговор от Унгария учениците от 8 б клас ще представят пред класа и приятели на немския език своите партньори по проекта.

DSCN7049След завършването на проекта учениците от 8 б клас ще имат вече своите първи приятели по писма. Идеята на проекта е кореспонденцията между учениците от България и Унгария да продължи на немски език и след края на проекта.

Училище от Унгария – наш партньор по проект „Образът на другите“

01.10.2013

Училището се намира в град Esztergom /Унгария/, на границата със Словакия. Учениците често правят учебни пътувания до Словакия и Австрия.

01.10.2013

От 8 б клас в проекта участват: Габриела Методиева, Габриела Шопова, Магдалина, Добромир, Петя, Антон, Велислава, Вергил, Георги, Борислава, Венеса, Димитър, Виктория.

Информация за родителите

 

Проект на Гьоте-Институт „Образът на другите“

20.09.2012

Тази година по проекта „Образът на другите“ работим с училище Prepa Tec Garza Sada от Монтарей, Мексико.

Вече можем да се представяме на немски език, но напрежението е голямо, защото това е първата ни видеоконференция. Всеки преговаря наученото преди онлайн-срещата с връстниците от Мексико.

Ралица е първа в мултимедийния кабинет и помага при изпробването на видеото и звука.

Виждаме госпожа Burcu Kadipinar, учителката по немски от Мексико. Поздравяваме: Hallo! Guten Tag! Иполучаваме отговор от нейните ученици: Guten Morgen! При нас вече е късен следобед, а там е 8 часа сутринта.

Независимо от осем часовата разлика настроението в двете компютърни зали – в България и в Мексико е еднакво: учениците се поздравяват въодушевено.

Деловата част започва: след Ралица има много кандидати за шестици – Нина, Павел, Генчо, Соня, Васи представят себе си, своето хоби и обсипват учениците от Мексико с въпроси.

След като Катерина вече е дала идеята да насочим видеокамерата ни към целия клас, партньорите ни по проекта също радостно ни поздравяват.

Включваме тонколоните, за да  чуваме по-добре партньорите от Мексико. Правим технически предложения за подобрения при следващата ни видеоконферентна връзка: мултимедия, тонколони, в които можем да включим хед-сет …

През октомври предстои нова онлайн видеоконферентна връзка с партньорите по проекта „Образът на другите“ от Мексико. А до тогава можем да си разменим първите електронни писма, защото вече ще сме научили много, много думи на немски език. „А колко ли много ще знаем в 12 клас, госпожо Войнова?“ – опитва се да предположи Василена… Всички сме доволни от работата си днес.

Първа видеоконференция на немски език по проекта „Образът на другите“

21.02.2012

Опитът от проекта „Моят регион“ ни учи, че  една видео-видеоконференция трябва да е добре подготвена.

Това означава – техническо проиграване предишния ден, разпределяне на задачите – изготвяне на презентация по темата на проекта,  подготвяне на въпроси към партньорите.

Групата с немски като втори чужд език от 9 клас е готова за работа. Милена заедно с госпожа Войнова е подготвила презентация. Михаела активно я подкрепя. Весела и Стоян следят за добрата техническа обезпеченост на видеоконференцията.

Към нас и  проектните партньори от Москва към онллайн-срещата се присъеднияват и учениците на госпожа Латинка Мраценкова, учителката по немски език в СОУ –  Белица.

Пожелаваме си ползотворни нови срещи, които ни мотивират към още по-успешно изучаване на немски език.

Проект „Образът на другите“ /2011-2012/

05.12.2011

Тази учебна година работим с 9 клас /немски като втори чужд език/ по проекта „Образът на другите“. Наши партньори са ученици от Москва.

Партньорите ни от Франция, с които работихме миналата година, не ни забравят и често ни разказват за свои пътувания с учебна цел.

 Сега те споделят с нас снимки от посещението си на къщата на Робер Шуман и проведените там тематични игри за Европа.

 На 50 км от града на нашите приятели от Франция, близо до Метц, в SCY-CHAZELLES се намира родната къща на Робер Шуман, „бащата на обединена Европа“.

Параклисът пред къщата на Робер Шуман.

Робер Шуман е министър на външните работи на Франция в периода 1948-1952 година. Той е роден на 29 юни 1886 в квартал Клаузен на град Люксембург. Починал на 4 септември 1963 във френското градче Си Шазел. На 9 май 1950  г. Шуман предлага да се създаде една обща европейска институция, която контролира и управлява производството на  въглища и стомана.  Той прочита пред международни медии т.нар. Декларация на Шуман.  През април 1951 г. по идея на Франция договорът е подписан от Германия, Италия, Холандия и Люксембург, като по този начин се учредява първата европейска общност.

Самооценка и представяне на работата ни по проекта

26.04.2011

Екипът, участващ в проекта „Образът на другите“, се състои от ученици от 9 а, 9 б, 9 в клас, изучаващи немски като втори чужд език.

Даяна оформя постера, където представяме партньорското училище във Франция и писмата, които сме си разменили на немски език. Анна, Ванеса и Славина активно помагат.

Димитър, Симеон и Стефан помагат с идеи, а също за залепване на материалите и представянето на постера пред сборната група по немски език.

Представяме и последното наше писмо по проекта:  С какво е забележителен  Благоевгад?

Снимка за спомен пред постера, представящ проекта „Образът на другите“: Мария, Ванеса, Даяна, Анна, Славина

Симеон помага и постерът,  закачен на входа на НХГ,  вече може да се види от всички ученици.

МЕЖДУНАРОДНИЯТ ПРОЕКТ „ОБРАЗЪТ НА ДРУГИТЕ“

05.11.2010

Днес учениците от 9 клас, които изучават немски като втори чужд език, получиха първите си писма от партньорите по проекта „Образът на другите“, една инициатива на Гьоте-Институт Варшава. Тази година госпожа Румяна Войнова работи по проекта с учителя по немски Patrick Pasquier от училище College General de Gaulle в Sierck-Les-Bains (Франция).

Драйлендерек

                                     Училището College General de    Gaulle

                                     град Sierck-Les-Bains /Франция/Учениците от Франция в класната стая заедно с преподавателя по немски език . Patrick Pasquier: „Учебниците до девети клас включително се заплащат от държавата. Учениците ги получават през септември и ги връщат през юни. Аз поставям на учениците оценка за тетрадката, което ги мотивира да създават малки „произведения на изкуството“, има момичета, които проявяват изключително старание, въпреки че клавиатурата на компютъра е голяма конкуренция. Всички оценки се записват в електронния дневник. Всеки родител има достъп само до оценките на своето дете. Няма устен изпит. Аз всеки месец пиша по една оценка на всеки ученик за динамиката на работа и за участието в обучението. Всеки ученик е задължен да има в ученическата си чанта – учебник, работна тетрадка, тетрадка за работа в клас, речник, химикал и т.н. По-бедните семейства получават финансова помощ.“

Patrick Pasquier: „От няколко години аз работя с електронен /онлайн/ дневник. Няма друг дневник, с който да влизам в класната стая. В обучението използвам много често шрайбпройектор /вече 20 години/и той ми е много полезен. Използвам фолия. Учениците виждат на стената (в едър план) и пишат, четат или говорят. В учителската стая има 5 компютъра. Оценките се вписват в онлайн-дневника  в програма със списъците на класовете. На всеки 6 седмици „оценките от полутриместрите“  се изпринтват и изпращат от директора на родителите по пощата. По немски език всеки ученик  обикновено има 8-10 оценки за един триместър.Всички тези оценки /нула е най-ниската, двадесет – най-високата/се вписват в онлайн-дневника. Две-три устни изпитвания. Две-три оценки от домашна работа. Две-три оценки за тетрадката. Средноаритметичната оценка се изчислява автоматично от компютърната програма. В училището учат 400 ученици от 22 села в района и 70 ученици от града Sierck-Les-Bains. Учебните занимания започват в 8.30 часа, а след 17 часа училищни автобуси започват да извозват учениците до местоживеенето им. Родителите, които са отговорили на поканата на директора за родителска среща, получават /в рамките на седмицата за среща с родители през октомври и февруари/ възможност за разговор с всеки учител – по график от 17.15 часа до 20.30 часа. По двама учителите седят в класна стая и отделят по 5 минути на всеки родител, а родителите изчакват „като пред лекарски кабинет“ реда си, за да чуят дискретно подробности за активността и поведението на детето си в училище.“

За да обядват спокойно, учениците могат да  заключат чантите си  в  училищните шкафчета.

400 ученици от училището обядват в училищния стол /учебната им програма  е целодневна/

В компютърния кабинет френските ни партньори  работят по международни проекти на немски език

Време Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
8.30    Спорт Mузика Френски Френски
9.30 Френски Френски Спорт Немски
10.30 Математика Математ. История Изкуство Maтем.
11.30 Английски Биология Maтем. История История
12.30  
14.00  Физика/Техн. Немски     Английски
15.00   Английски Eвропа-кл.
16.00 Европа-клас Немски  

 

Понякога се налага да се посочи вратата на недсциплиниран ученик /той отива при директора, придружен от говорителя на класа/. Директорът решава как да уведоми родителите /чрез телефонно обаждане, SMS…/,  предписва ученикът да остане след часовете (сряда следобед, 2 часа), да  бъде лишен от междучасие в училищния двор например или ученикът бива предаден на друг учител за възпитателна работа.

Нашите партньори от Франция работят по проект заедно с ученици от Люксембург и Германия. По време на плануваната екскурзия до Европейския център Роберт Шуман: уъркшоп, посещение на къщата на Роберт Шуман и коледен базар в Метц.

„Образът на другите“  е международен Е-Мейл-проект за младежи, начинаещи в немския език. Неговата цел е да мотивира учениците да напишат писма на чуждия език още след първите часове по немски. Проектът предоставя възможност на учениците да разказват и да задават въпроси, да си създадат вярна представя за своите връстници в други държави, които са носители на друга културна среда – и същевременно да осъзнаят кои са те самите.

Р.Войнова: Какви са очакванията ми за работата по този международен  проект?

  • учениците да доразвият уменията си за четене и писане, да затвърдят лексикални и граматични структури, както и да придобият умения за работа с компютър и речник
  • ученици, които имат трудности при усвояване на чуждия език, да изживеят чувство за успех, да изчезне страха от писане и учениците да придобият увереност и да станат по-самостоятелни
  • ученето да бъде по-силно свързано с практиката  и  „истинската комуникация“ да повиши общата мотивация за изучаване на немски
  • осмисляйки културата и ежедневието на партньорите по писма, да се  създадат  контакти и може би добри приятелства