Archive for the ‘5. ПРОЕКТ УСПЕХ’ Category

Инициатива с френски език по проект УСПЕХ

19.03.2014

Седмица на френския език и Франкофонията – (15-23 март 2014)

19.03.14

19 март, 14 часа, секция „Виртуален пътешественик в Европа и България“ /проект УСПЕХ/, с ръководител госпожа Бонка Ичкова и представителна изява на тема „Френски региони“

(more…)

ИЗЯВА ПО ПРОЕКТ УСПЕХ В РАМКИТЕ НА СЕДМИЦАТА НА ФРЕНСКИЯ ЕЗИК И ФРАНКОФОНИЯТА

17.03.2014

Седмица на френския език и Франкофонията – (15-23 март 2014)

Днес, 17 март, от  14 часа, клуб „Млад екскурзовод“ /по проект УСПЕХ/ с ръководител госпожа Бонка Ичкова проведе своя  представителна изява на тема: „Реклама на област Благоевград  предназначена за френски туристи“

17.0314

Сред гостите бяха: госпожа Ацева, госпожа Беровска и госпожа Войнова.

(more…)

В Шотландия заедно с Клуба по английски език по проект УСПЕХ

30.05.2013

Днес Клубът по английски език по проект УСПЕХ ни пренесе в Шотландия. Атрактивни замъци и величие на отминали епохи. Популярни турситически дестинации, компютърни фирми и игри.

Ani RupovaГости и домакини си спомниха предишната представителна изява на клуба, когато акцент бяха атракциите на Лондон.

СпоменДенис отговаряше за презентацията технически.

PC

Красимира влезе в ролята на фотограф.

Гостите

Господин Марин Митов, директор на НХГ и ръководител на проект УСПЕХ за гимназията, пожела на участниците успешна проектна дейност и следващата учебна година и ползотворно сътрудничество с Югозападния университет и с Американския университет в България.

30.05.13

Снимка за спомен – с госпожа Ани Рупова /ръководител на клуба/ и с госпожа Ирина Реджова /класен ръководител/

Poster

Скоро Красимира и Драгомира ще представят на видно място в гимназията специално изработения постер със забележителности на Шотландия.

Учебно-изпитна програма за държавен зрелостен изпит по чужд език

I. Вид на изпита
Изпитът е писмен и анонимен.
Изпитът се провежда по следните чужди езици: английски език, немски език, френски език, испански език, италиански език и руски език.

II. Учебно съдържание
Тематични области-лексика
• Човек и общество-семейство, дом, училище, населено място, образование, ежедневие и свободно време, нови технологии, медицинско обслужване, сфера на услуги: транспорт, магазин, ресторант, аптека и др.
• Аз и другите-приятели, социални контакти, средства за комуникация
• България и светът-основни социокултурни знания в областта на родната култура и културата на изучавания език (обичаи, традиции и празници, бележити личности, изкуство, литература), национална идентичност,
европейска интеграция.

III. Оценявани компетентности
При слушане:
• Извлича основна информация от ограничени по обем публицистични и художествени текстове, радио- и телевизионни предавания, при нормална скорост на говорене и стандартно произношение
• Извлича конкретна информация от различни по вид разговори, радио- и телевизионни предавания по актуални въпроси
• Извлича конкретна информация от разговори, съобщения и изказвания, свързани с всичко, което се отнася пряко до него, както и кратки съобщения от всекидневния живот.
При четене:
• Извлича основна информация и разбира основни социокултурни елементи в текстове, различни по жанр и стил, написани на стандартен език
• Извлича конкретна информация от лични и читателски писма, указания, проспекти, справочници, кратки статии на познати теми
• Разбира въпроси и проблеми в кратки статии на познати теми
• Разбира и оценява изразени мнения и чувства в лични и читателски писма.
При писане:
• Създава собствен текст в съответствие с поставената задача (разказ или описание на лични преживявания и впечатления, лично писмо, отговор на лично писмо, автобиографичен текст и т. н.), като проявява компетентности за придържане към зададената тема и логическа последователност на изложението, спазване на зададения обем и форма, спазване на граматическите норми и правила, правилна и точна употреба на лексиката и правилен правопис
• Изразява собствено мнение или прави коментар по конкретно изказване, конкретни случки, впечатления и факти
• Изказва своите идеи чрез правилни и уместни езикови средства, правопис и пунктуация.

IV. Формат на изпита
Държавният зрелостен изпит се състои от четири компонента:
• слушане с разбиране
• четене с разбиране
• езикови задачи (лексика и граматика)
• създаване на писмен текст.
Първите три компонента включват решаване на 60 тестови задачи-от затворен тип с възможни отговори, от които само един е верен, и със свободен отговор. Максималният брой точки е 70.
Създаването на писмен текст е с максимален брой точки 30.

Общият максимален брой точки е 100.

V. Времетраене
Изпитът е с продължителност четири астрономически часа.

Представителна изява на Евроклуба с френски език по проект УСПЕХ

11.04.2013

Госпожа Бонка Ичкова, преподавател по френски език в НХГ, представи с ученици от 11 и 12 клас постигнатите резултати от дейността на  Евроклуб с френски език по проект УСПЕХ.

Б. Ичкова

Гости на представителната изява бяха госпожа Христина Шопова, директор на Дирекция „Хуманитерни дейности“ в Община Благоевград, господин Марин Митов, директор на НХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ , помощник-директорите Даниела Китова и Теодора Ацева, бивши и настоящи колеги,  много ученици, изучаващи френски език.

гости

Участниците в Евроклуба бяха поздравени от госпожа Христина Шопова, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Благоевград, и господин Марин Митова, директор на НХГ.

1

Ключова роля в представителната изява имаше Ерик, който се грижеше за мултимедийното осъществяване на презентациите.

проект,12 кл.

Френският език, Франкофонията, страните, в които се говори и изучава френски език и забележителностите в тях. Това бяха темите, които събраха днес приятели на френския език в НХГ.11 клас

Радостина представи Квебек, Канада и ни впечатли със замъка Фронтенак. Натали говори за Монреал. Ерик припомни, че в Швейцария също има френскоговореща част. Атанаска акцентува върху Женева – Ботаническата градина и цветният часовник бяха великолепни, а градът на светлината Женева и езерото Леман /Женевското езеро/ прекрасни. Севдалина и Нина напомниха, че Белгия и Брюксел също са свързани с френския език. Виолета бе избрала Люксембург за тема на своята презентация, а Теодора – Страсбург.

Хр.Шопова

Прекрасната изява на Евроклуба с френски език по проект УСПЕХ е част от добрите поводи Благоевград да стане Европейска културна столица през 2019 година -това  подчерта във вълнуващото си изказване бившата ученичка на НХГ „Св.Св. Килил и Методий“  и сега директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“ – госпожа Христина Шопова.

Завесата се вдига за немския език – резултати

16.02.2013

22.01.13

 

Завесата се вдига за немски език!

Ученици от 8 б клас, които работят по проект УСПЕХ, участваха в инициативата на Гьоте-Институт  „Ученически театър на немски език на тема „Европа и нейните ценности“

Сърдечна благодарност на всички участници от 8 б клас: Ралица, Любка, Катерина, Соня, Методи, Марио, Николай, Павел, Цветан и Генчо.

Заявки за участие: 32 училища от 20 града

Изпратени записи: 28 училища от 19 града

Решение на журито:

Ausschreibung Schultheater bg

Kriterien

Jury Ergebnisse bg

Jury Ergebnisse

Успех на класираните за фестивала в Бургас  12 училища!

Представителна изява на Клуб по английски език по проект УСПЕХ

31.01.2013

Днес Клубът по английски език по проект УСПЕХ, с ръководител госпожа Ани Рупова, проведе своя представителна изява.

Клуб по английски език

Учениците от 8 а клас – Станислава, Петя Китанова, Никол, Симона, Гергана, Джесика, Красимира, Драгомира, Екатерина, Валери Гърчев, Йоан представиха забележителности в Лондон.

проект УСПЕХ,8а

Презентациите са плод на продължителна подготовка и собствен превод от английски език, а произношението на мнозина – възхитително. Валери Гърчев бе проявил  чувство за оригиналност с избора на забележителност – „Лондонските страховитости“. А след презентацията сподели, че има интерес към чуждите езици и следващата учебна година с удоволствие би избрал немски като втори чужд език.

31.01.13

Поздрав от паралелката с немски език – 8 б клас – предаде ученикът Генчо Атанасов.  Госпожа Румяна Войнова – главен учител и преподавател по немски език – пожела на учениците успешна работа по проект УСПЕХ и добро сътрудничество с Клуба по немски език в НХГ, който също работи по проект УСПЕХ.

ВЕЧЕР НА НЕМСКИЯ ЕЗИК В АМЕРИКАНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ

22.11.2012

ЕЗИК И МУЗИКА

 

Това е първата изява на Клуба по немски език извън училище. Вълнението започва още в късните следобедни часове.

Дали тази първа снимка пред офис „Прием на студенти“ на Американския университет в България би могла да е едно начало за нeчия кариера в областта на английския език. Или пък тази първа вечер на немския език – да стане повод за по-голяма любов към обучението по немски  и към немската  култура?

Ние сме първи и имаме време да разгледаме постерите, подготвени от студентите от АУБ, изучаващи немски, както и да допринесем за класирането на най-добър плакат  като всеки  залепи пъстра лентичка върху постера, който най-много му харесва.

Госпожа Сабина Вийн показва великолепни умения за общуване не само със студенти, но и с тийнейджъри… Любовта към немския език обединява.

Пристигнали сме на време – точни като германци. Имаме минути за импровизирана репетиция.

Постепенно залата се изпълва и вечерта на немския език започва със своите изненади и предизвикателства.

Госпожа Ина Гител подкрепя технически нашата презентация и пуска откъси от музиката, която стои в основата на нашата викторина.

Ами да – добре сме се справили, щом викторината носи толкова усмивки, мексикански вълни и награди.

И нашите лица са щастливи и усмихнати, когато разглеждаме и разпределяме наградите си.

ПРОЕКТ УСПЕХ (2012-2013)

27.09.2012

 

.

.

.

.

.

През учебната 2012-2013 година по проект УСПЕХ работят ученици, изучаващи английски, немски и френски език.

Създателите на Клуба по немски–   Георги, Катерина, Марио, Методи, Николай, Нина, Павел, Петя, Ралица, Соня и преподавателката им Румяна Войнова – имат вече свои идеи за дейността му:

Клубът ще продължи традиционните връзки на изучаващите немски език в НХГ “Св.Св.Кирил и Методий” с Клуба по немски в Американския университет в България. Ще потърсим нови контакти за съвместни инициативи с изучаващите немски език в ЕГ “Акад. Л. Стоянов” и ПМГ “Акад. Сергей Кьорольов” – викторини, езикови състезания, конкурси за превод / като “Juvenes Translatores” на Главна дирекция преводи на Европейската комисия/. Ще създаваме и решаваме кръстословици на немски език. Ще се запознаем с най-добрите портали за немски като чужд език. Ще използваме педагогически инструменти (представляващи интерактивен софтуер), предназначени за млади хора. Ще разберем: Какво е електронен журнал, как се пишат статии в него и какви са предимствата на видеоконференции и онлайн-уроци в реално време. Ще пеем на немски и ще играем в кратки театрални сценки на немски.  Ще разберем как се правят упражнения в  учебната платформа на Гьоте- Институт. Ще гостуваме на медии и издателства от Германия, Австрия, Швейцария и Лихтенхайн. И непременно на радио Дойче Веле. Нашатата цел е да бъдем  интерактивни в Европа и света.