Archive for the ‘6.1. ПОЛУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ ОТ УЧИТЕЛИ’ Category

Курс на Гьоте-Институт: Интернет в часовете по немски

16.02.2013

Zertifikat,12.02.13

Електронна журналистика 2.0

21.06.2011

 

Електронна журналистика 2.0 – образователно сътрудничество използвайки уеб-базирани инструменти извън националните граници, „Среднощно слънце”,  обучителен курс в Лапландия, Финландия

12 юни-18 юни 2011

 

Certificate_eJournalism

Многоезични в Европа: Немски като следващ чужд език в училище

19.11.2010

Сертификат

Госпожа Руманя Войнова

е завършила успешно 

за времето  март – ноември 2010

квалификационния курс

Многоезичие в Европа:Немски като следващ чужд език в училище.

 19.11.2010

 

Курсът бе проведен от Гьоте-институт съвместно с РИО на МОМН.