Archive for the ‘7. ДЗИ’ Category

Месец май – месец на държавните зрелостни изпити

26.05.2013

 

Максималният брой точки за създаване на текст е 30.

Критерии за оценяване на писмения текст:/испански, немски, френски език/ Критерии за оценяване на писмения текст:/английски език/
1. Съответствие със зададената тема и логическа последователност на изложението:  От 0 до 7 точки. 1. Съответствие със зададената тема и логическа последователност на изложението – 0 – 5 т.
2. Спазване на зададения обем: от 0 до 3 точки. 2. Спазване на зададения обем и формат 0 – 3т.
3. Спазване на граматическите норми и правила: от 0 до 9 точки. 4. Спазване на граматическите норми и правила – 0 – 7т.
4. Правилна и точна употреба на лексиката: от 0 до 9 точки. 3. Правилна и точна употреба на лексиката – 0 – 7т.
  5. Богатство на използваните изразни средства – 0 – 6 т.
5. Правопис (не се санкционират пунктуационни правописни грешки, които не пречат на разбирането): от 0 до 2 точки. 6. Правопис – 0 – 2т . (не се санкционират пунктуационни грешки, които не пречат на разбирането)
Писмен текст с обем под 80 думи, както и текст изцяло не съответстващ на темата сеоценяват с 0 (нула) точки При непристоен език, плагиатство, идентични текстове, текст под 80 думи или пълно несъответствие на текста с избраната тема се присъждат 0 точки.

 http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/assessment/

http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/assessment/

8kl_languages/index.html

http://www.minedu.government.bg/top_menu/general/dzi/

http://www.minedu.government.bg/news-home/2013/13-05-23_2dzi.html

немски 13-05-23_dzi-de

английски 13-05-23_dzi-eng

испански 13-05-23_dzi-sp

френски 13-05-23_dzi-fr

ДЗИ – Английски език
1. Какво би предпочел да бъдеш ела или дъб? Защо?

2. Най- опасното изобретениe. Кое е? Защо е било направено? Какво е опасно?

ДЗИ – Немски език
Тема 1

Наред с други зависимости и пристрастености от няколко години при младежите  се развива страстта към пазаруване. Купуват се неща, от които човек просто няма нужда, или които никога не носи. Обиколките за пазаруване са особено обичани от момичетата. Родителите се оплакват от това, но не могат да направят нищо.Напишете Вашето мнение за това, като се опитате да отговорите на следните въпроси:

  • Може ли това да се определи като страст или зависимост?
  • Какви са причините според Вас за тази зависимост?
  • Може ли да се помогне на хора, които са пристрастени към пазаруването? Кой, как?

Тема 2

През март медиите в цял свят съобщиха за българския учител, който е практикувал със своя клас новия модерен танц „Харлем Шейк” и затова е бил уволнен. След това повече от 400 ученици и 200 родители подписаха искане да бъде отново назначен учителя в училището. Изразете Вашето мнение по този случай /160-170 думи/. Следните опорни точки могат да Ви помогнат:

  • Правилно ли е реагирало училищното ръководство? Да/Не – защо.
  • Има ли право човек като възрастен да участва във всичко?
  • До колко учители и родители имат право да са сприятелени с учениците?

Напишете броя на думите под съчинението си!

Писмен текст с обем под 80 думи, както и текст изцяло не съответстващ на темата се оценяват с 0 (нула) точки

ДЗИ – френски език
1. Смятате ли, че общуването между юношите и възрастните е важно, за да помогне на младежите в живота?

•  Имате ли спорове с родителите си?•  Какви са причините за това?•  В какви ситуации вашите родители ви подкрепят?•  Защо общуването с приятелите понякога е по-лесно отколкото с родителите?

2. Вие тъкмо завършвате училище. Мислили ли сте за вашето бъдеще?

•  Какви проекти имате?

•  Каква професия избирате и защо?

•  Трябва ли човек да упражнява целия си живот една професия или често да я сменя?

•  Коя е професията, която никога не бихте упражнявали и защо?

ДЗИ – испански език

Напиши съчинение от 160-170 думи по една от темите:

1. Кое е твоето хоби           

– имаш ли предпочитано хоби           

– откога се занимаваш с него           

– какво ти е дало и от какво те е лишило това хоби           

– смяташ ли да промениш хобито си по някакъв начин в бъдещата ти работа

2. „По-лесно е да разбиеш атома, отколкото един предразсъдък”                                                                                 

Алберт Айнщайн

В съчинението трябва:           

– да изложиш твоето мнение за или против това твърдение           

– да дадеш примери, които да обосноват мнението ти

– да споделиш личен опит

– да напишеш кратко заключение

ДЗИ – италиански език
1.Пубертетът е комплексно и трудно време,  в което младежите се развиват и стават възрастни. Разкажете за вашия собствен опит, като изразите мнение за значението на приятелство, отношенията с родителите и общо за възпитанието и образованието.

2.Някои от твоите съученици мислят да продължат обучението си в чужбина. Там те искат да намерят и работа. Какво смяташ за това, за живот далече от твоята родина? Какви са собствените ти планове и проекти за днес и утре, настояще и бъдеще?

ДЗИ – руски език
1. Расскажите, как вы проводите свое свободное время.2. Мой любимый фильм или книга.