Archive for the ‘7. Междупредметни връзки’ Category

Национална олимпиада по философия и връзката с чуждите езици

25.04.2012

 

Националната олимпиада по философия, 21-22 април 2012, Благоевград, е повод за осмисляне на междупредметните връзки на учителите по чужд език с учителите по философия в НХГ,
за да могат нашите ученици да имат сигурност в превода, например:

“Човекът е единственото живо същество, което усеща
собственото си битие като проблем, който трябва
да разреши и от който той не може да се избави”
Ерих Фром

“Трябва ли да наричаме справедлив камъка,
когато пада отгоре надолу и така върши, каквото трябва,
също както наричаме справедлив човека,
вършещ каквото трябва”.
Анселм Кентърбърийски

“Философията тържествува лесно над миналите
и бъдещите беди;
настоящите беди обаче тържествуват над нея”
Ларошфуко

Университетски център “Бачиново”, Югозападен университет “Неофит Рилски”