Archive for the ‘9. АКТУАЛНО’ Category

„НАЙ-ДОБЪР ПРЕВОДАЧ“ /училищно състезание по превод за 11 клас/

19.12.2019

Тема на училищното състезание по превод за ученици от 11 клас в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Благоевград:

„Защото утре започва от днес“

 

Най-добър преводач от немски на български език: Петър Стойнев от 11 б клас /учител: Румяна Войнова/

Най-добър преводач от английски на български: Анет Рос-Мари Вълкова от 11 г  /учител: Антоанета Мирчева/

Най-добър превоодач от български на английски език: Соти Везенков от 11 б /учител: Ани Рупова/

 

 

Конкурс за рисунка по повод 250 години от рождението на Александър фон Хумболт

24.09.2019

Тук има повече информация за рисунката

https://www.pasch-net.de/de/mit/wet/21596714.html

Това е задачата

Състезанието има за цел младите хора да се замислят за значението на реката в техния град.
По повод 250 години от рождението на Александър фон Хумболт става дума за креативна връзка на рисунката с пътуванията на Хумболт.
По време на своите пътувания Хумболт прекосил южноамериканската джунгла и изследвал Ориноко, Амазонка и техните притоци.

Едно опасно приключение: през нощта Хумболт спи в джунглата, обграден от крокодили, боа и ягуари. През деня той пътува с лодка или се оставя да бъде носен от водата в един издълбан дънер. По-късно пътува за Китай и Русия и чрез своята експедиция значително допринася за изследването на моретата, климата, времето и ландшафта.

Учениците трябва да представят пътуванията и изследванията на Хумболт креативно. Те може да използват дърворезба, линолеум или рисунки с въглен, молив или туш.

ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИТЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК

23.09.2019

Регламент за провеждане на олимпиада

-Немски език /до 24.01.2020 г./

– Английски език /до 20 януари 2020 година/

Заповед олимпиади  – тук

Срок за заявки при учителите по чужд език – до 01.12.2019 г.

 

ФОРМАТ НА МАТЕРИАЛИТЕ

ПЪРВА ГРУПА – Осми клас

Oбластен кръг – обща продължителност – 3 часа

1. Leseverstehen (отворени въпроси, свързване на заглавие с текст) – 60 мин.

2. Lückentest – Grammatik/Lexik (20 Lücken) с избор от посочени три варианта – 40 мин.

3. Aufsatz (180-190 WZ) – тема с опорни точки – 80 мин.

Национален кръг – продължителност – 15/20 минути на участник

Проверка на умението за устно изразяване:

Първа задача – реагиране в конкретна комуникативна ситуация

Втора задача – описание и коментар на картинка

ВТОРА ГРУПА – Девети клас

Oбластен кръг – обща продължителност – 3 часа

1. Leseverstehen – отворени въпроси – 40 мин.

2. Lückentest – Grammatik/Lexik (20 Lücken) с избор от общо посочени 25 думи – 40 мин.

3. Bildergeschichte/Fortsetzung einer Geschichte /220-240 WZ/ – 100 мин.

2 Национален кръг – обща продължителност – 15/20 минути на участник

Проверка на умението за устно изразяване:

Първа задача – реагиране в конкретна комуникативна ситуация

Втора задача – конкретна комуникативна ситуация с опорни точки

ТРЕТА ГРУПА -Десети клас

Oбластен кръг – обща продължителност – 3 часа

1. Leseverstehen – Textzusammenfassung mit 20 Lücken + Wortschatz (5 Wörter/Ausdrücke) – 60 мин.

2. Aufsatz (240-260 WZ) + Stellungnahme (60-70 WZ)– 120 мин. Национален кръг – обща продължителност – 20/25 минути на участник

Проверка на умението за устно изразяване:

Първа задача – реагиране в конкретна комуникативна ситуация

Втора задача – изразяване на аргументирано лично мнение въз основа на подадени две различни становища по даден проблем

ЧЕТВЪРТА ГРУПА – Единадесети клас

Областен кръг – обща продължителност – 3 часа

1. Leseverstehen – Textzusammenfassung mit 20 Lücken, Wortschatz/Grammatik – Umformungen (10 Sätze) – 60 мин.

2. Aufsatz (260-280 WZ) + Kommentarfrage (60-70 WZ) – 120 мин.

Национален кръг – обща продължителност – 20/25 минути на участник

Проверка на умението за устно изразяване:

Първа задача – коментар на сентенция, пословица, цитат

Втора задача – коментар на проблем, илюстриран с текст и статистика, диаграма и др.

ПЕТА ГРУПА – Дванадесети клас

Областен кръг – обща продължителност – 3 часа

1. Leseverstehen – r/f – 60 мин.

2. Lückentest – Grammatik/Lexik (20 Lücken) с избор от посочени три варианта – 60 мин.

3. Aufsatz (230-250 WZ) – 60 мин.

Национален кръг – обща продължителност – 3 часа

1. Leseverstehen – r/f – 30 мин.

2. Lückentest – Grammatik/Lexik (15 Lücken) с избор от посочени три варианта – 45 мин.

3. Aufsatz (230-250 WZ) – 45 мин.

4. Übersetzung – Deutsch-Bulgarisch – 60 мин.

Европейска комисия – Конкурс за превод JUVENES TRANSLATORES

23.09.2019

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ПО ПРЕВОД

ЗА УЧЕНИЦИТЕ, РОДЕНИ ПРЕЗ 2002 ГОДИНА,

НА 21 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Специална покана към 11 клас /английски, испански, немски, френски/!

Повече информация има – тук

Регистрация до 20 октомври 2019 година – тук

Национално многоезично състезание – за 11 клас!

23.09.2019

Повече информация може да се намери – тук

Областен кръг – 19 октомври 2019 година, 10 часа

Времетраене – 180 минути

Специално за  учениците от 11 б клас:

-слушат и четат текстове на немски език

-пишат /създават текстове/ на английски език

Срок за заявки при учителите по чужд език – 15 октомври 2019 година!

 

 

Състезание по превод на Европейската комисия – 22.11.2018 г., 11 часа

22.11.2018

Juvenes Translatores – в този конкурс за най-добър преводач  учениците от НХТ участват всяка година.

На 22 ноември 2018 г. право на участие имаха ученици, родени през 2001 г.

Български език – juvenes-translatores_2018_text_bg_bulgarian

Немски език – juvenes-translatores_2018_text_de_german

Испански език – juvenes-translatores_2018_text_es_spanish

Английски език – juvenes-translatores_2018_text_en_english_0

Френски език – juvenes-translatores_2018_text_fr_french

На кого е най-добрият превод тази учебна година?

Juvenes Translatores – предстоящо

27.08.2017

Повече информация – тук

 

Участие в състезанието по превод на Европейската комисия

24.11.2016

 

2Днес, 24 ноември 2016 г., точно в 11 часа започна европейският конкурс по превод, обявен от Главна дирекция „Преводи“ на Европейската комисия. В конкурса  участваха ученици от 11 клас. Тази година темата беше „Преводът“. В ПХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ желание за участие заявиха 7 ученици, от които на конкурса се явиха петима /двама с немски, учител Румяна Войнова и трима с английски език, учител Диана Петрова/. Най-добрите преводи ще бъдат отличени.

de_german   Този текст превеждаха: Вергил Тасев и Магдалина Мусколиева от 11 б

en_english   Този текст превеждаха: Милен Олев /11 а/, Димитър Андонов /11 а/ и Емил Дерменджиев /11 б/

1

Конкурс за превод, организиран от Европейската комисия

05.10.2016

JUVENES TRANSLATORES 10

Регистрация от 1 септември 2016 г. до 20 октомври 2016 г.

Изпит по превод на 24 ноември 2016 г.

1.1. Кои училища могат да участват?

Училищата трябва:

 • да се намират в държава членка,
 • да са признати от образователните органи на една или повече държави членки,
 • да изберат между двама и петима ученици, родени през 1999 г.,
 • да имат достъп до интернет,
 • да разполагат с компютър, с който могат да се отварят и разпечатват PDF файлове (текстовете и листовете за превод ще бъдат изпратени в този формат), и
 • да имат достъп до скенер, за да могат да сканират преводите в PDF формат, след което да ги качат в базата данни на ГД „Писмени преводи“. Това трябва да стане в деня на конкурса.

Училището трябва да е средно училище. В конкурса не могат да участват учебни заведения, предлагащи вечерни езикови курсове или подобни незадължителни езикови курсове.

1.2. Регистрация

Преди да извърши регистрацията, отговорният учител трябва да получи одобрение от директора за участието на училището в конкурса.

Когато се регистрирате (само един формуляр на училище), трябва да посочите:

 • името и адреса на училището,
 • името на лице за контакти и
 • поне един валиден електронен адрес.

Тъй като електронната поща ще бъде нашето единствено средство за комуникация с вас, моля:

 • проверявайте редовно пощенската кутия и
 • се погрижете тя да не се препълва.

Регистрацията ще се проведе от 12:00 ч. (брюкселско време) на 1 септември до 12:00 ч. (брюкселско време) на 20 октомври 2016 г.. Непълни или подадени със закъснение формуляри няма да се приемат.

Всяко регистрирано училище – а по-късно и всеки записан ученик – ще получи регистрационен номер. Трябва да разполагате с тези номера в деня на конкурса.

1.3. Какви ангажименти поема вашето училище, когато се регистрира?

С подаването на формуляра за регистрация вашето училище се задължава да спазва правилата и инструкциите за конкурса и, ако бъде избрано, да организира провеждането на изпита по превод в своите помещения.

Това включва:

 • подбор и регистриране на ученици, родени през 1999 г.,
 • осигуряване на подходящи помещения и персонал за провеждането на изпита по превод,
 • разпечатване и раздаване на правилните текстове за превод и листовете, на които трябва да бъдат написани преводите,
 • предоставяне на възможност на избраните ученици да вземат участие в изпита,
 • гарантиране, че избраните ученици и техните родители или настойници са запознати с правилата и инструкциите и ги приемат,
 • осигуряване на условия на справедливост и безпристрастност по време на изпита и
 • ако победителят е от вашето училище, той трябва да бъде освободен от учебни занятия, за да присъства на церемонията по награждаване в Брюксел.

Вашето училище също така дава съгласие, ако бъде избрано за участие в конкурса, името му да бъде публикувано на уебсайта на Juvenes Translatores.

Училище, което не спазва тези ангажименти, може да бъде изключено от участие в конкурса.

Повече може да се прочете тук:

http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_bg.htm

Професионална квалификация в Германия

07.01.2016

broshure_JML-14.12.2015

The job of my life 2016

Снимка3616

 

Уважаеми колеги,

Предоставяме на Вашето внимание информация за възможност за български младежи да бъдат изцяло финансово подпомогнати да усвоят немски език и да придобият професионална квалификация в Германия в рамките на прогрмата The job of my life и със съдействието на Агенция по заетостта, Бюрата по труда и EURES мрежата в България.

Бихте могли да запознаете и сега завършващите за възможността да кандидатстват за включване в програмата през есента на 2016 г.

С уважение и на разположение за допълнителни въпроси,

М. Алтънова
EURES съветник
Главен експерт в Дирекция „Европейска мобилност“
Агенция по Заетостта – София

Месторабота:

Дирекция „Бюро по труда” – Благоевград 2700

ул. Иван Михайлов 58

+359 73 88 67 16

+359 878 28 18 39

m.altanova@az.government.bg

www.eures.bg

www.az.government.bg