Archive for the ‘9. АКТУАЛНО’ Category

Състезание по превод на Европейската комисия – 22.11.2018 г., 11 часа

22.11.2018

Juvenes Translatores – в този конкурс за най-добър преводач  учениците от НХТ участват всяка година.

На 22 ноември 2018 г. право на участие имаха ученици, родени през 2001 г.

Български език – juvenes-translatores_2018_text_bg_bulgarian

Немски език – juvenes-translatores_2018_text_de_german

Испански език – juvenes-translatores_2018_text_es_spanish

Английски език – juvenes-translatores_2018_text_en_english_0

Френски език – juvenes-translatores_2018_text_fr_french

На кого е най-добрият превод тази учебна година?

Реклами

Juvenes Translatores – предстоящо

27.08.2017

Повече информация – тук

 

Участие в състезанието по превод на Европейската комисия

24.11.2016

 

2Днес, 24 ноември 2016 г., точно в 11 часа започна европейският конкурс по превод, обявен от Главна дирекция „Преводи“ на Европейската комисия. В конкурса  участваха ученици от 11 клас. Тази година темата беше „Преводът“. В ПХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ желание за участие заявиха 7 ученици, от които на конкурса се явиха петима /двама с немски, учител Румяна Войнова и трима с английски език, учител Диана Петрова/. Най-добрите преводи ще бъдат отличени.

de_german   Този текст превеждаха: Вергил Тасев и Магдалина Мусколиева от 11 б

en_english   Този текст превеждаха: Милен Олев /11 а/, Димитър Андонов /11 а/ и Емил Дерменджиев /11 б/

1

Конкурс за превод, организиран от Европейската комисия

05.10.2016

JUVENES TRANSLATORES 10

Регистрация от 1 септември 2016 г. до 20 октомври 2016 г.

Изпит по превод на 24 ноември 2016 г.

1.1. Кои училища могат да участват?

Училищата трябва:

 • да се намират в държава членка,
 • да са признати от образователните органи на една или повече държави членки,
 • да изберат между двама и петима ученици, родени през 1999 г.,
 • да имат достъп до интернет,
 • да разполагат с компютър, с който могат да се отварят и разпечатват PDF файлове (текстовете и листовете за превод ще бъдат изпратени в този формат), и
 • да имат достъп до скенер, за да могат да сканират преводите в PDF формат, след което да ги качат в базата данни на ГД „Писмени преводи“. Това трябва да стане в деня на конкурса.

Училището трябва да е средно училище. В конкурса не могат да участват учебни заведения, предлагащи вечерни езикови курсове или подобни незадължителни езикови курсове.

1.2. Регистрация

Преди да извърши регистрацията, отговорният учител трябва да получи одобрение от директора за участието на училището в конкурса.

Когато се регистрирате (само един формуляр на училище), трябва да посочите:

 • името и адреса на училището,
 • името на лице за контакти и
 • поне един валиден електронен адрес.

Тъй като електронната поща ще бъде нашето единствено средство за комуникация с вас, моля:

 • проверявайте редовно пощенската кутия и
 • се погрижете тя да не се препълва.

Регистрацията ще се проведе от 12:00 ч. (брюкселско време) на 1 септември до 12:00 ч. (брюкселско време) на 20 октомври 2016 г.. Непълни или подадени със закъснение формуляри няма да се приемат.

Всяко регистрирано училище – а по-късно и всеки записан ученик – ще получи регистрационен номер. Трябва да разполагате с тези номера в деня на конкурса.

1.3. Какви ангажименти поема вашето училище, когато се регистрира?

С подаването на формуляра за регистрация вашето училище се задължава да спазва правилата и инструкциите за конкурса и, ако бъде избрано, да организира провеждането на изпита по превод в своите помещения.

Това включва:

 • подбор и регистриране на ученици, родени през 1999 г.,
 • осигуряване на подходящи помещения и персонал за провеждането на изпита по превод,
 • разпечатване и раздаване на правилните текстове за превод и листовете, на които трябва да бъдат написани преводите,
 • предоставяне на възможност на избраните ученици да вземат участие в изпита,
 • гарантиране, че избраните ученици и техните родители или настойници са запознати с правилата и инструкциите и ги приемат,
 • осигуряване на условия на справедливост и безпристрастност по време на изпита и
 • ако победителят е от вашето училище, той трябва да бъде освободен от учебни занятия, за да присъства на церемонията по награждаване в Брюксел.

Вашето училище също така дава съгласие, ако бъде избрано за участие в конкурса, името му да бъде публикувано на уебсайта на Juvenes Translatores.

Училище, което не спазва тези ангажименти, може да бъде изключено от участие в конкурса.

Повече може да се прочете тук:

http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_bg.htm

Професионална квалификация в Германия

07.01.2016

broshure_JML-14.12.2015

The job of my life 2016

Снимка3616

 

Уважаеми колеги,

Предоставяме на Вашето внимание информация за възможност за български младежи да бъдат изцяло финансово подпомогнати да усвоят немски език и да придобият професионална квалификация в Германия в рамките на прогрмата The job of my life и със съдействието на Агенция по заетостта, Бюрата по труда и EURES мрежата в България.

Бихте могли да запознаете и сега завършващите за възможността да кандидатстват за включване в програмата през есента на 2016 г.

С уважение и на разположение за допълнителни въпроси,

М. Алтънова
EURES съветник
Главен експерт в Дирекция „Европейска мобилност“
Агенция по Заетостта – София

Месторабота:

Дирекция „Бюро по труда” – Благоевград 2700

ул. Иван Михайлов 58

+359 73 88 67 16

+359 878 28 18 39

m.altanova@az.government.bg

www.eures.bg

www.az.government.bg

Международна олимпиада по немски език 2014

03.12.2013

Deutsch

Ausschreibung DO 2014 bg

Anmeldung DO

Лъчезар Шарков – победител в конкурса „Млад преводач“ в НХГ

01.12.2013

Превод на победителя

КОНКУРС „МЛАД ПРЕВОДАЧ 2013г.”

ТЕМА НА ПРЕВОДА

„ПОБРАТИМЯВАНЕТО Е ПОБЕДА”

  

Днес, 28.11.2013 г., комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Попова

и ЧЛЕНОВЕ: 1. Антоанета Мирчева

избра за победител в конкурса „Млад преводач 2013 г.” – Лъчезар Антонов Шарков, ученик от 11г клас.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 1. Точност на превода;
 2. Умение за правилно писане (избор на изрази и граматика);
 3. Умение за гладко писане;
 4. Проявено творчество при намиране на решения.

ДРУГИ ПРЕВОДИ:

1. От немски на български

2. От испански на български – Николай Грозданов, 11 б

 

 

Кандидати за конкурса по превод „Млад преводач“

22.11.2013
Ученици на госпожа Емилия Попова ще участват в конкурса „Млад преводач“, който ще се проведе на 28 ноември, 11 часа, в НХГ – по материали, предоставени онлайн от Европейската комисия – Дирекция „Преводи“.

http://ec.europa.eu/translatores/index_bg.htm

1.Марина Маринова Ташова – 11а
2.Ива Красимирова Янкова -11а
3.Елена Стоянова Николова – 11а
4.Кемиле Ибрахимова Вранчева – 11а
5.Цветелина Бориславова Ковачева – 11а
6.Радослав Савов Кирпечев – 11в
7.Габриела Василева Попстоянова – 11в
8.Симона Иванова Андонова – 11в
9.Гинка Георгиева Гошева – 11в
10.Валерия Владимирова Гошева – 11в
11.Михаела Емилова Стоянова – 11г
12.Кирилка Бойкова Стоянова – 11г
13.Лъчезар Антонов Шарков – 11г
14.Елизабет Венкова Йовева – 11г
15.Мартина Георгиева Дончева – 11г

 

Вечер на немския език в Американския университет в България

18.11.2013

German evening

Второ международно състезание по английски език

17.11.2013

HIPPO ENGLISH LANGUAGE COMPETITION

За ученици от 4 до 12 клас!

Записване за участие: краен срок – до 31 януари 2014 година

Учителите, които желаят да организират
предварителния кръг в своето училище, трябва да
се свържат с нас на адрес: hippo-bulgaria@mbox.contact.bg
преди 31 януари 2014.
Учителите от одобрените училища за провеждане
на състезанието „Хипо” трябва да попълнят и
изпратят формулярите за участие на учениците
на адрес: hippo-bulgaria@mbox.contact.bg
преди 7 февруари 2014.
Формулярите за участие се намират на сайта
www.hippo-competition.org – раздел България.

Предварителен кръг: 15 март 2014 в одобрените училища

Такса за участие – 8 лева на ученик.

Категория Възраст ННиво на JETSET Нивопо Европейската езикова рамка /EEP/
Hippo 1  Ученици,родени през2002 или 2003 Ниво 1 Под нивотона ЕЕР 
 Hippo 2  Ученици,роденипрез 2001и след това Ниво 2  А1
Hippo 3  Ученици,роденипрез 1999и след това  Ниво 3 А2 
Hippo 4  Ученици,роденипрез 1997и след това Ниво 4  В1
Hippo 5  Ученици,роденипрез 1995и след това Ниво 5  В2

Подробности: Longman Hippo_offer