Archive for the ‘– Конкурс за най-добър преводач’ Category

„НАЙ-ДОБЪР ПРЕВОДАЧ“ /училищно състезание по превод за 11 клас/

19.12.2019

Тема на училищното състезание по превод за ученици от 11 клас в НХГ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Благоевград:

„Защото утре започва от днес“

 

Най-добър преводач от немски на български език: Петър Стойнев от 11 б клас /учител: Румяна Войнова/

Най-добър преводач от английски на български: Анет Рос-Мари Вълкова от 11 г  /учител: Антоанета Мирчева/

Най-добър превоодач от български на английски език: Соти Везенков от 11 б /учител: Ани Рупова/

 

 

Европейска комисия – Конкурс за превод JUVENES TRANSLATORES

23.09.2019

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ПО ПРЕВОД

ЗА УЧЕНИЦИТЕ, РОДЕНИ ПРЕЗ 2002 ГОДИНА,

НА 21 НОЕМВРИ 2019 ГОДИНА

Специална покана към 11 клас /английски, испански, немски, френски/!

Повече информация има – тук

Регистрация до 20 октомври 2019 година – тук

Състезание по превод на Европейската комисия – 22.11.2018 г., 11 часа

22.11.2018

Juvenes Translatores – в този конкурс за най-добър преводач  учениците от НХТ участват всяка година.

На 22 ноември 2018 г. право на участие имаха ученици, родени през 2001 г.

Български език – juvenes-translatores_2018_text_bg_bulgarian

Немски език – juvenes-translatores_2018_text_de_german

Испански език – juvenes-translatores_2018_text_es_spanish

Английски език – juvenes-translatores_2018_text_en_english_0

Френски език – juvenes-translatores_2018_text_fr_french

На кого е най-добрият превод тази учебна година?

Участие в състезанието по превод на Европейската комисия

24.11.2016

 

2Днес, 24 ноември 2016 г., точно в 11 часа започна европейският конкурс по превод, обявен от Главна дирекция „Преводи“ на Европейската комисия. В конкурса  участваха ученици от 11 клас. Тази година темата беше „Преводът“. В ПХГ „Св.Св. Кирил и Методий“ желание за участие заявиха 7 ученици, от които на конкурса се явиха петима /двама с немски, учител Румяна Войнова и трима с английски език, учител Диана Петрова/. Най-добрите преводи ще бъдат отличени.

de_german   Този текст превеждаха: Вергил Тасев и Магдалина Мусколиева от 11 б

en_english   Този текст превеждаха: Милен Олев /11 а/, Димитър Андонов /11 а/ и Емил Дерменджиев /11 б/

1

Конкурс за превод, организиран от Европейската комисия

05.10.2016

JUVENES TRANSLATORES 10

Регистрация от 1 септември 2016 г. до 20 октомври 2016 г.

Изпит по превод на 24 ноември 2016 г.

1.1. Кои училища могат да участват?

Училищата трябва:

 • да се намират в държава членка,
 • да са признати от образователните органи на една или повече държави членки,
 • да изберат между двама и петима ученици, родени през 1999 г.,
 • да имат достъп до интернет,
 • да разполагат с компютър, с който могат да се отварят и разпечатват PDF файлове (текстовете и листовете за превод ще бъдат изпратени в този формат), и
 • да имат достъп до скенер, за да могат да сканират преводите в PDF формат, след което да ги качат в базата данни на ГД „Писмени преводи“. Това трябва да стане в деня на конкурса.

Училището трябва да е средно училище. В конкурса не могат да участват учебни заведения, предлагащи вечерни езикови курсове или подобни незадължителни езикови курсове.

1.2. Регистрация

Преди да извърши регистрацията, отговорният учител трябва да получи одобрение от директора за участието на училището в конкурса.

Когато се регистрирате (само един формуляр на училище), трябва да посочите:

 • името и адреса на училището,
 • името на лице за контакти и
 • поне един валиден електронен адрес.

Тъй като електронната поща ще бъде нашето единствено средство за комуникация с вас, моля:

 • проверявайте редовно пощенската кутия и
 • се погрижете тя да не се препълва.

Регистрацията ще се проведе от 12:00 ч. (брюкселско време) на 1 септември до 12:00 ч. (брюкселско време) на 20 октомври 2016 г.. Непълни или подадени със закъснение формуляри няма да се приемат.

Всяко регистрирано училище – а по-късно и всеки записан ученик – ще получи регистрационен номер. Трябва да разполагате с тези номера в деня на конкурса.

1.3. Какви ангажименти поема вашето училище, когато се регистрира?

С подаването на формуляра за регистрация вашето училище се задължава да спазва правилата и инструкциите за конкурса и, ако бъде избрано, да организира провеждането на изпита по превод в своите помещения.

Това включва:

 • подбор и регистриране на ученици, родени през 1999 г.,
 • осигуряване на подходящи помещения и персонал за провеждането на изпита по превод,
 • разпечатване и раздаване на правилните текстове за превод и листовете, на които трябва да бъдат написани преводите,
 • предоставяне на възможност на избраните ученици да вземат участие в изпита,
 • гарантиране, че избраните ученици и техните родители или настойници са запознати с правилата и инструкциите и ги приемат,
 • осигуряване на условия на справедливост и безпристрастност по време на изпита и
 • ако победителят е от вашето училище, той трябва да бъде освободен от учебни занятия, за да присъства на церемонията по награждаване в Брюксел.

Вашето училище също така дава съгласие, ако бъде избрано за участие в конкурса, името му да бъде публикувано на уебсайта на Juvenes Translatores.

Училище, което не спазва тези ангажименти, може да бъде изключено от участие в конкурса.

Повече може да се прочете тук:

http://ec.europa.eu/translatores/rules/index_bg.htm

Лъчезар Шарков – победител в конкурса „Млад преводач“ в НХГ

01.12.2013

Превод на победителя

КОНКУРС „МЛАД ПРЕВОДАЧ 2013г.”

ТЕМА НА ПРЕВОДА

„ПОБРАТИМЯВАНЕТО Е ПОБЕДА”

  

Днес, 28.11.2013 г., комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емилия Попова

и ЧЛЕНОВЕ: 1. Антоанета Мирчева

избра за победител в конкурса „Млад преводач 2013 г.” – Лъчезар Антонов Шарков, ученик от 11г клас.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

 1. Точност на превода;
 2. Умение за правилно писане (избор на изрази и граматика);
 3. Умение за гладко писане;
 4. Проявено творчество при намиране на решения.

ДРУГИ ПРЕВОДИ:

1. От немски на български

2. От испански на български – Николай Грозданов, 11 б

 

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА ПО ПРЕВОД НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

07.01.2013

КОНКУРС „МЛАД  ПРЕВОДАЧ” /JUVENES TRANSLATORES/,
ПО ТЕКСТОВЕ НА
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ”
НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

ТЕМА НА ПРЕВОДИТЕ ЗА 2012 ГОДИНА: „ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА”

Комисията за проверка на преводите, направени на 27.11.12

в НХГ „Св. Св. Кирил  и Методий” – Благоевград,

О Т Л И Ч А В А

превода от английски на български на 

Мария  Попниколова – 11 а клас

Милица  Стоянова – 11 в кас
 

по следните критерии:

• точност на превода

• умение за правилно писане (избор на изрази и граматика)

• умение за гладко писане

• проявено творчество при намирането на решения

Комисия: Емилия Попова – председател, Диана Петрова, Румяна Бърдарова  

Превод от английски на български език:

Сподели, за да научиш

Никога няма да повярвате на това, но аз се вманиачавам в историята! И не просто аз, целият ни клас се увлича по нея. Всички я мразехме преди – онази безкрайна процесия от крале и кралици, придружена от войни и споразумения, случили се, за да ни научат на нещо повече. Но тази година, вдъхновена от чутото по радиото във връзка със солидарността между поколенията, на нашата учителка й хрумна невероятна идея: веднъж на две седмици пенсионер идва при нас, за да ни разкаже за живота си, когато е бил на нашата възраст. Възрастните ни посетители съживяват миналото с изключително интересните си анекдоти – това не е просто носталгия по „добрите стари времена”, научихме много за поделянето на провизии и финансовия дефицит през четиридесетте и петдесетте години, за всичките социални промени през шестдесетте, за петролната криза и за раждането на зеленото движение през седемдесетте. Специалното в историите е фактът, че тези хора наистина на преживели всички споменати събития. Един от тях дори посетил групата Бийтълс и донесе билета си, за да ни го покаже.

Всички пенсионери идват доброволно, не получават заплащане. Но дейност има не само от тяхна страна, в което се състои красотата на този план. Учителката ни осъзна, че ние също можем да вземем участие.

Докато всеки от нас е израснал с компютри и технологии, за много от по-възрастните хора използването на компютър е толкова непознато, колкото, да кажем, е за нас играта на футбол на улицата. Те се чувстват задължени да се научат да използват информационните технологии, иначе ще бъдат забравени. Дори по телевизията винаги се говори за „мрежата” и някои от по-старото поколение се чувстват изгубени. Затова на всеки от нас е възложена задачата да посещаваме един ученик и да му помагаме да използва компютър. Забавно е колко от възрастните се страхуват да не би да натиснат грешния бутон и всичко да се изгуби или унищожи. Показваме им, че това съвсем не е вярно. Всичко, което всъщност правим, се състои в помощта, която им оказваме, за да надделеят страховете си. Но стане ли дума за писане на имейли, попълване на онлайн формуляри или попълване на храна от супермаркета, нашата помощ не им е нужна. Дори показах на една възрастна дама как да използва скайп, за да говори с внучката си в Австралия на другия ден. Тя беше толкова благодарна, че помислих, че ще се разплаче! Ето как ние научаваме за миналото и вършим нещо полезно едновременно. Може би единствената негативна част е извънредно голямото количество изядени кексчета и бисквити!

Превод: Милица Стоянова, 11 в клас

Превод от английски на български език:

Споделяйки – да научим

Никога няма да повярваш, но се превръщам в зубър по история. И не съм единствен, целият клас се заинтересова от история. Принципно всички я ненавиждаме – тази безкрайна поредица от крале и кралици, войните и всичките исторически сведения. Но тази година, вдъхновени от нещо, което беше чула по радиото за разбирателството между поколенията, нашата преподавателка имаше невероятна идея. На всеки две седмици, един пенсионер идваше, за да говори с нас за това какъв е бил живота, когато е бил на нашата възраст. Те съживиха миналото с всички тези впечатляващи анекдоти – и не е просто носталгията по „доброто старо време” – научихме за дажбения режим и ограниченията през четиридесетте и петдесетте, всичките обществени промени през шестдесетте, петролната криза и раждането на зеленото движение през седемдесетте. Това, което ги прави специални, е, че всъщност те са преживяли всичко това, един от тях е ходил да гледа Бийтълс и беше донесъл билета, за да ни го покаже. Трудно е да си представим време, в което повечето хора не са имали домашен телефон или дори телевизор, но техните разкази някак си ни улесняват да разберем защо светът е такъв, какъвто е днес.

Всички пенсионери идваха доброволно, без да им се заплаща. Но не всичко е едностранно и това е хубавото на схемата. Нашата учителка беше наясно, че ние също можем да бъдем полезни. Докато всички ние сме израснали с компютри и електроника, за много от възрастните хора ползването на компютър е толкова странно, колкото на нас би било да играеш футбол на улицата. Те чувстват, че трябва да се научат да използват информационните технологии или просто ще изостанат. Дори и по телевизията постоянно се говори за онлайн общество и някои от тях просто се чувстват объркани. Така че, на всеки един от нас бяха възложени длъжности, при които ги посещавахме и им помагахме да използват компютри. Забавно е колко много от тях се страхуваха, че ако натиснат неправилния бутон, всичко ще изгасне, експлодира или подобно. Ние им показахме, че това никак не е така. Това, което главно правим, е да ги учим да превъзмогнат страха си, но и им показвахме как да пишат имейли , да попълват документи или да поръчват храна от супермаркета. Дори показах на един човек как да използва скайп, за да говори с внучката си в Австралия на следващия ден. Тя беше толкова развълнувана и благодарна, че за малко да се разплаче. Така че ние научихме нещо за миналото и същевременно направихме нещо стойностно. Може би единствената отрицателна страна беше, че изядохме прекомерно количество бисквити и сладки.

Превод: Мария Попниколова, 11 а клас

 Превод от немски на български език:

Преодоляване на „възрастовите граници“

„Не се доверявай на никой над 30!“ Така гласеше в края на 1960 година един лозунг на германското студентско движение, с който по-младите се разграничаваха радикално от поколението на техните родители.

От тогава напрежението в отношенията  между поколенията  всъщност намаля, но предразсъдъците продължават да съществуват и от двете страни и стари и млади днес живеят може би повече от всякога в разделени светове.

Във всеки случай  расте и броят на инициативите, с които изградените между поколенията бариери трябва да се съборят. Постепенно се налага изводът, че млади и стари могат да научат и да имат полза много един от друг, ако те са готови да се изслушват и  да се доверяват един на друг.

 Почти ежедневно може да се прочете  за проекти с хора от много поколения, които събират по-млади и по-стари, не рядко също представители на най-младото поколение и това на техните баби и дядовци:

Домове за много поколения, в които живеят лица на различна възраст- както по-рано в  големите семейства – и се подкрепят един друг, могат да бъдат алтернатива на домовете за възрастни хора  или на целодневното училище и се радват на нарастваща популярност.

Домове за възрастни хора и детски градини, които имат постоянна връзка помежду си, вече отдавна не са рядкост.

Менторски програми, при които пенсионери помагат с професионалния си опит на абитуриенти, вече се утвърдиха като стартова помощ за професионалния живот. 

Гимназии, в които ученици от 11 и 12 клас обучават възрастни хора да работят с компютри или им дават основни познания по английски, показват: Не винаги по-младите трябва да са тези, които учат от по-възрастните, може да бъде и обратното.

Списъкът може да бъде продължен още. Преди всичко там,  където, макар и вече  рядко,  няколко поколения от едно семейство живеят под един покрив, се разпознават все повече предимствата, които може да даде един по-тесен контакт между поколението на родители и деца, баби и дядовци и поколението на внуците. 

Предимствата от тези инициативи излизат далеч над конкретната помощ. Общото живеене, работене, учене и поглед в ежедневието на другите поколения имат много по-голям ефект.  Те са едно училище за толерантност, те допринасят за това, да бъдат разрушавани предразсъдъци и да бъдат преодолявани бариери.

В началото на февруари тук ще бъдат публикувани имената на победителите в официалния конкурс:

http://ec.europa.eu/translatores/index_bg.htm

Церемонията по награждаването е в Брюксел на 11 април 2013 г.

Juvenes Translatores 2012 – Конкурс по превод на Европейската комисия

27.11.2012

http://ec.europa.eu/translatores/index_de.htm#top

http://ec.europa.eu/translatores/index_bg.htm

Защо се провежда този конкурс?

…. за да се насърчи изучаването на езици и превода

…. за да се даде поле за изява на учители и ученици

… за да се насърчи сътрудничеството между училища от различни страни   e-twinning (общност на европейските училища)

В НХГ „Св.Св.Кирил и Методий“ участници в конкурса „Млади преводачи“  са

учениците на госпожа Емилия Попова: Мария Ковачка, Иван Димитров, Славина Моралиева, Мария Попниколова, Атанаска Гегова, Натали Каракашева

и учаниците на госпожа Диана Петрова: Милица Стоянова,  Надя Попова, Стефан Попов, Мария Стоянова

Тази година ученици, родени през 1995 г., могат да участват в конкурса на 27 ноември 2012. Нашите млади преводачи избират да превеждат от английски на български език.

en_english

de_german

bg_bulgarian

es_spanish

fr_french