Archive for the ‘KLETT’ Category

Предстоящо състезание по немски език – ниво С1, ниво В2, ниво В1, ниво А2, ниво А1

05.11.2018

Цел на националното състезание: Да запознае учениците с фоматите за получаване на сертификат за владеене на немски език на съответното ниво.

Кръгове: Училищен и национален

Срок за изпращане заявлението за участие: 26 ноември 2018

Такса за участие в училищния кръг: 7 лева

Такса за участие в националния кръг: 10 лева

Разпределението на учениците по нива се извършва от подготвящите ги учители в училището съобразно нивото на знанията им. Допускането на ученици с по-високо ниво на знанията на по-ниско ниво на състезанието противоречи на идеята на състезанието. Ученици, за които бъде установено, че в учебния процес в училище или извън него са овладели знания, по-високи от нивото, на което са насочени от преподавателя си, ще бъдат дисквалифицирани.

Училищен кръг /месец декември/: Материалите за състезанието пристигат след 26 ноември 2018 г. Училището или учителят сами определят датата за вътрешния кръг. До 21 декември резултатите трябва да бъдат представени.

Национален кръг: 19.01.2019 г., Ловеч

По нива – компоненти, времетраене, оценяване:Ниво А1 – Четене /2 части – 12 въпроса/,  Писане /1 част-1 задача/ – Общо: 22 точки  Време: 50 минути

Критерии за оценяване на писмения текст от ниво А1, задача 1:

Максимален брой точки 10, които се поделят както следва:

2 т. – разнообразие на използваните лексикални средства

2 т. – граматическа коректност на използваните форми и конструкции

3 т. – задачата е изпълнена изцяло и разбираемо

1,5 т. – задачата е изпълнена само отчасти поради езикови или съдържателни пропуски

0 т. – задачата не е изпълнена и/или текстът е неразбираем при четене

1 т. – оформлението на текста съответства на вида на текста

0,5 т.  – нетипични или липсващи изрази при оформлението на текста, напр. липсва обръщение

0 т. – не съдържа изрази, специфични за този вид текст 

Единадесета национална конференция на учителите по немски език, 26 март 2016 – София

27.03.2016

1

На 26 март 2016 г., в хотел Балкан – София, се проведе Единадесетата национална конференция на учителите по немски език, организирана от издателство KLETT.

2

Поздравление от учениците от 8 клас на Софийската математическа гимназия – пиеса на немски език и две песни на немски език

6

Уъркшоп Клет-Лангеншайд: Ориентирано към успеха учене

Референт: Илга-Мариса Вебер, педагогически съветник в Клет-Лангеншайд /Испания/

9

Работа с думи /ниво В1 до В2/

Референт: Адалберт Мазур – от 2003 г. преподавател и провеждащ изпити в Гьоте Институт Атина и в Американския колеж на Атина, автор и обучител към издателство KLETT

11

10

Награждаване на ученици, участвали в езиковото състезание на издателство КLETT – за нива А2, В1, В2, С1

13От езиковото действие към сценария /С учебното пособие Linie 1  успешно към целта/

Референт: Илга-Мариса Вебер

1A

Ефективно трениране на уменията на ниво В2

Референт: Адалберт Мазур

Mazur,Vojnova,Wber

Адалберт Мазур, Румяна Войнова, Илга-Мариса Вебер

Покана КЛЕТ Ден 2016